annonse
Annonse fra Permobil: M400i corpus 3G Innendørsstol

Om Handikapnytt

Publisert 7.1.2009

Handikapnytt utgis av Norges Handikapforbund (NHF), og er forbundets hovedtidskrift til medlemmer og andre interesserte. Bladets redaksjonelle linje skal bygge opp under NHFs arbeid for et samfunn for alle, der ingen utestenges eller diskrimineres.

Handikapnytt tar opp temaer som berører ulike sider av funksjonshemmedes hverdag. Sentrale emner er lover og rettigheter, forskning, hjelpemidler, assistanseordninger, fritid, samt hvordan utforming av offentlig transport, uteområder, bygg, IKT og infrastruktur påvirker funksjonshemmedes mulighet til aktiv samfunnsdeltakelse. Handikapnytt informerer også om Norges Handikapforbunds medlemsservice, og tar opp saker som mer spesifikt berører ulike landsforeninger (diagnosegrupper) som er tilsluttet NHF.

Bladet er medlem av Fagpressen og redigeres i tråd med Redaktørplakaten og pressens Vær varsom-plakat. Det utkommer seks ganger i året, og har et godkjent og kontrollert opplag for 2015 på 16594 eksemplarer.

Et abonnement på papirutgaven av Handikapnytt koster 300 kroner per år. For abonnement, send en e-post til redaksjonen på handikapnytt@nhf.no

Handikapnytt på lyd får du hos Norsk Lyd- og Blindeskriftbibliotek.

Del | Utskriftsvennlig tekst

Norges Handikapforbund | Schweigaardsgt. 12 | Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo
Tel: 24102400 | E-post: nhf@nhf.no | Laboremus Software