annonse
Annonse fra Permobil: M400i corpus 3G Innendørsstol
annonse
Annonse fra Etac: Totalleverandør tekniske hjelpemidler barn og voksne. Se mer på etac.no! 20 år i 2017. Etac
Bilde av fasaden på Det hvite hus i Washington.
IKKE ETT ORD: Nettsidene til Det hvite hus inneholder ikke et ord om nedsatt funksjonsevne etter at Donald Trump flyttet inn. (Foto: Colourbox)

Trump stengte info-side om funksjonshemning

Etter at Donald Trump overtok som president, har ikke lenger Det hvite hus noen informasjon om funksjonshemmedes rettigheter på sine nettsider.
annonse
Annonse: Brukerstyrt personlig assistanse i Aleris er supert. Klikk her for å se vårt store totaltilbud.

Noe av det første administrasjonen til Donald Trump gjorde etter at han ble president, var å stenge informasjonssiden om funksjonshemmedes rettigheter, uten å erstatte den med en ny.

Under president Barack Obama fantes det en side på nettstedet til Det hvite hus, www.whitehouse.gov, med informasjon om nasjonal politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.

annonse
Annone fra Uloba: Ulobas BPA. Av funksjonshemmede for funksjonshemmede! Les mer om vår BPA!
Annonse fra Assister Meg. Sterk rygg og stort hjerte. Les mer om vår Brukerstyrt Personlig Assistanse.

Men nå er denne siden stengt og borte, skriver avisen Washington Post.

Rettigheter og virkemidler

Nettadressen til siden var https://www.whitehouse.gov/issues/disabilities. Obama-administrasjonens side inneholdt blant annet erklæringer om at de 56,7 millioner amerikanerne som har nedsatt funksjonsevne, har samme rettigheter og muligheter som alle andre borgere.

Siden beskriver lovverk og virkemidler innenfor blant annet utdanning, arbeidsliv og helsevesen som skal sikre at dette målet nås.

Dette kan du fortsatt finne i arkivet etter Obama-administrasjonen.

Men Trump-administrasjonen har altså ingen slik informasjon på de offisielle nettsidene til Det hvite hus.

LES OGSÅ: FRP-FORBILDE RASTE MOT UTDANNING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN

Taust om klima

Washington Post skriver:

«Å arkivere sider fra den tidligere administrasjonen er vanlig praksis. Det er også vanlig at sidene bygges om når administrasjonene skifter. Det som er interessant her, er at web-teamet ikke fant tid til å sørge for å erstatte informasjonen om nedsatt funksjonsevne på den nye siden.»

De nye sidene til Det hvite hus var raskt oppe etter innsettelsen av Trump. Den er ifølge Washington Post en sammenhengende oppramsing av valgløfter, blant annet forsikringer om våpeneieres rett til å forsvare seg.

Og det er ikke bare handikappolitikk det ikke er funnet plass til. Siden inneholder heller ikke et ord om menneskeskapte klimaendringer.

Krangel i kommentarfeltet

Det er ulike meninger om hvilken betydning man skal tillegge at Trump-administrasjonen ikke har prioritert å ha en informasjonsside om handikappolitikk på plass fra dag én.

I kommentarfeltet under nyhetsartikkelen til Washington Post går debatten livlig. Noen tar mangelen på informasjon på de nye sidene som et tegn på Trumps nedprioritering av funksjonshemmedes rettigheter og levekår. Andre mener at Washington Post misforstår.

Noen mener til og med at den svært Trump-kritiske avisen misforstår med vilje når de den gjør en sak av at Obama-administrasjonens sider tas ned.

Hermet etter funksjonshemmet reporter

Washington Post viser til at Donald Trump ikke berørte funksjonshemmedes rettigheter i det hele tatt i sin valgkamp.

Den eneste gangen han var i nærheten av temaet, ifølge avisen, var da han apet etter og gjorde narr av den kjente New York Times-reporteren Serge Kovaleski, som har Arthrogryposis multiplex congenita (AMC).

LES OGSÅ: PROTESTERER MOT KNEBLING AV ORGANISASJONSFRIHET

Del | Utskriftsvennlig tekst

Norges Handikapforbund | Schweigaardsgt. 12 | Postboks 9217 Grønland, 0134 Oslo
Tel: 24102400 | E-post: nhf@nhf.no | Laboremus Software