Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av skilt som viser rullestolpiktogram på en rampe.
LOVFESTET TILGJENGELIGHET: I over ti år har det vært forbudt å diskriminere funksjonshemmede. Men hvordan har lovverket egentlig virket for å fremme likestilling? (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

10 år med diskrimineringsvern – hvordan har det egentlig virket?

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil samle erfaringer fra funksjonshemmedes organisasjoner om hvordan lovverket mot diskriminering har fungert så langt.

Ivar Kvistum
Publisert 13.05.2020 11:33

I over ti år har personer med funksjonsnedsettelse hatt et helhetlig diskrimineringsvern i norsk lovgivning.

Nå skal Likestillings- og diskrimineringsombudet samle erfaringer fra funksjonshemmedes organisasjoner for å finne ut hvordan det har fungert.

1. januar 2009 trådte Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) i kraft.

Forbudt å diskriminere

Med denne loven ble det forbudt å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse.

Loven stilte krav om tilgjengelighet og universell utforming, individuell tilrettelegging og aktivt arbeid for likestilling.

I 2018 ble loven slått sammen med det øvrige diskrimineringsregelverket til en felles likestillings- og diskrimineringslov.

Nå vil Likestillings- og diskrimineringsombudet lage en rapport om lovverket og hvordan det har fungert så langt. Hvilken betydning har lovverket hatt for å fremme funksjonshemmedes likestilling gjennom ti år?

Rapporten skal brukes i arbeidet med å påvirke slik at lovverket kan bli bedre.

Hva mener dere?

LDO inviterer nå «relevante aktører», primært sivilt samfunn og funksjonshemmedes organisasjoner, til å komme med sine erfaringer og synspunkter om lovverket.

LDO ber om skriftlige synspunkter på likestillings- og diskrimineringsloven og stiller følgende spørsmål:

  • Hva mener dere om lovens virkeområde, tolkningen av loven, praktiseringen og håndhevingen av loven?
  • Hvilke forbedringer mener dere er viktig i lovverket?
  • Hvordan opplever funksjonshemmede å bli ivaretatt av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda?
  • Hva kan gjøres for at funksjonshemmede skal bruke lovverket mer aktivt? Opplæring, økonomi, annet?
  • Hva er de viktigste problemstillingene framover for å oppnå likestilling for funksjonshemmede?

Fristen for å gi innspill til Likestillings- og diskrimineringsombudet er satt til 19. juni. Innspillene og spørsmål kan sendes på e-post til seniorrådgiver Ragnar Lie (ragnar.lie@ldo.no) eller fagdirektør Eli Knøsen (ek@ldo.no).


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.