Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

9 millioner kroner til kulturinkludering

55 ulike prosjekter for å skape inkludering i kulturlivet, mottar til sammen 9 millioner kroner i støtte gjennom Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er blant dem som mottar støtte fra denne potten. Poengene skal brukes til prosjektet «Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere».

Veilederen, som er en del av en større satsing på området, skal gi tips og råd om hvordan man kan gjøre aktivitetstilbud mer tilgjengelige og inkluderende for personer med funksjonsnedsettelser.

Bakgrunnen er at Unge funksjonshemmede har mottatt flere henvendelser fra aktivitetstilbydere som ønsker å forbedre sine fritidsaktiviteter, men som mangler kunnskap og kompetanse om hva de skal gjøre og hvordan.

Regjeringen har styrket denne ordningen med støtte til inkludering gjennom Kulturtanken fire millioner kroner.

– Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn, uttaler kulturminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Frivillige organisasjoner har enten alene eller sammen med andre kunnet søke om mellom 50 000 og 500 000 kroner til prosjekter som bidrar til å øke aktivitet og deltakelse i kulturlivet.

Da søknadsfristen gikk ut, var det kommet inn 135 søknader på til sammen 34 millioner kroner.

– Dette viser at vi har et frivillig kulturliv som er klare for å inkludere enda flere barn og unge, sier Raja.

Prosjektene som får støtte, når funksjonshemmede, den samiske befolkningen, nasjonale minoriteter, økonomisk vanskeligstilte og etniske minoriteter, ifølge Kulturdepartementet.

08.12.2020 kl. 09:26
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.