Advarer mot å gi kommunene friere tøyler til å droppe tilgjengelighetskrav

Et tilbakeskritt i arbeidet for et universelt utformet Norge, mener Handikapforbundet om en foreslått endring i lovverket som vil gi kommunene større mulighet til å innvilge unntak fra plan- og bygningsloven.