Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Jon Henrik Larsen.
TIL HØYESTERETT: Jon Henrik Larsen anker BPA-dommen fra Borgarting lagmannsrett. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Anker BPA-dommen til Høyesterett

Jon Henrik Larsen anker BPA-dommen til Høyesterett.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 19.09.2022 17:38

Jon Henrik Larsen har ikke rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i arbeidet som redaktør i Salangen-Nyheter, konkluderte Borgarting lagmannsrett i juli i ankesaken om BPA-ordningen Larsen har mistet. Les mer: Nytt BPA-tap for Salangen-redaktøren: – De ser ikke mennesket bak paragrafene (handikapnytt.no)

Nå er det klart at dommen ankes til Høyesterett.

BPA i jobben

Jon Henrik Larsen (36) er kjent for mange som lokalavisredaktøren med en autismespekterdiagnose. I en årrekke har han drevet lokalavisen Salangen-Nyheter ved hjelp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Han fikk ordningen første gang i 2006, men mistet den i 2019 etter at kommunen, med støtte fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) mente at ordningen ikke kan brukes i forretningsdrift, slik Larsen hadde gjort.

Klar til kamp

– Jeg er jeg er klar til å fighte i Høyesterett om den kommer dit. Dommen i lagmannsretten er umenneskelig, og de har ikke sett meg som menneske i denne saken, skriver Jon Henrik Larsen i en e-post til Handikapnytt.

Enighet om anke 

«Larsen er uenig i lagmannsrettens dom i sin helhet, men begrenser anken til de spørsmålene i dommen som anses uavklart i rettspraksis og som antas vil ha betydning utover den foreliggende saken. (…)» skriver Larsens advokat Gro Sandvold i Advokatfirmaet Advisio i anken.

Ankemotpart er staten v/Helse- og omsorgsdepartementet.

– Jeg vil nok si at det var enighet blant alle impliserte om at saken bør ankes. Spørsmålet var mer i hvilket omfang den skulle ankes, sier Sandvold til Handikapnytt.

Jon Henrik Larsen i Borgarting lagmannsrett sammen med advokatene Gro Sandvold og Mads Andenæs.

FRA FORRIGE RUNDE: Jon Henrik Larsen møtte i Borgarting lagmannsrett i april, sammen med advokat Gro Sandvold og rettslig medhjelper, advokat Mads Andenæs. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Prinsipielt

Hun påpeker at man her har måttet velge sine kamper med omhu.

– Det er bedre å få fram det viktigste prinsipielle spørsmålet, det som ligger i dette: Om personer som Larsen, med autisme eller tilsvarende nedsatt funksjonsevne – kan ha BPA i sin arbeidssituasjon? sier Sandvold.

Lovanvendelsen

Anken går også på dommen sett opp mot menneskerettene. Sandvold mener loven åpner for at BPA må kunne brukes i arbeid der andre ordninger ikke fungerer eller er aktuelle. Hun sier til Handikapnytt at BPA er det eneste tiltaket som passer for Larsens situasjon.

– Det beviste han jo i arbeidet i Salangen-Nyheter. Lenge. Derfor har vi tatt opp kampen. Vi mener at loven åpner for det, men at tingretten og lagmannsretten har tolket den innskrenkende. Og vi mener han mister lovbestemte rettigheter som følge av dette.

Menneskerettene

Hvis Høyesterett konkluderer med at BPA aldri var ment slik Larsen og Sandvold mener, at han altså ikke har krav på BPA i arbeidstiden, mener Sandvold det vil være i strid med menneskerettene.

– Det er tydelig uttrykt at alle med nedsatt funksjonsevne har en likeverdig rett til å delta både i samfunnet og i arbeidslivet uten å utsettes for diskriminering. Mennesker med funksjonsnedsettelse skal få hjelp til at funksjonshemningen ikke begrenser eller fører til nedsatt livskvalitet. I tilfelle denne retten innskrenkes mener vi at det er gitt en lov som er i strid med menneskerettene, framholder Gro Sandvold.

Vanligvis tar det to til tre måneder før man får vite om anken kommer gjennom nåløyet til Høyesterett.

Vil bli politiker

Nå utvider Larsen også engasjementet sitt: Han har stilt seg til disposisjon for lokalpolitikken på borgerlig side foran neste års kommunevalg.

– Jeg ønsker å bli en tydelig stemme for funksjonshemmede. Jeg føler at jeg kan tilføre lokalpolitikken mye med mine meninger og ytringer, og også ved det at jeg er autist og ser hverdagen på min måte, skriver han til Handikapnytt.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.