Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

STØTTER INKORPORERING: Jon Reidar Øian, her fotografert i Stolthetsparaden sist lørdag, ber Oslo kommune trekke sitt høringssvar som går imot å ta CRPD inn i norsk lov.

Ba Oslo trekke CRPD-høringssvar

Oslo kommune har i sin høringsuttalelse frarådet å ta FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i norsk lov, uten at bystyret har fått påvirke uttalelsen. Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet ønsket at høringuttalelsen ble trukket.

Helge Olav Haneseth Ramstad
Publisert 12.06.2024 13:58

Denne artikkelen ble først publisert 12. juni klokka 14, men er oppdatert fredag 14. juni.

Én mann har sendt inn Oslo kommunes høringssvar om FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) skal tas inn i norsk lov: helsebyråd Saliba Andreas Korkunc fra Høyre.

Han skriver blant annet:

«Oslo kommunes anbefaling er at gjeldende praksis opprettholdes og at konvensjonen ikke inkorporeres i verken menneskerettsloven eller likestillings- og diskrimineringsloven.»

Tror bystyret er uenig med byråden

Dette fikk bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet til å reagere. Etter agendaen for bystyremøtet 12. juni var satt, spilte han inn en såkalt tilleggssak, der han foreslo at Oslo kommune trekker høringssvaret sitt.

«Jeg finner det dypt problematisk at byråden besluttet at en så viktig sak på vegne av byens største minoritet skulle tas på delegert fullmakt og at bystyret ikke fikk mulighet til å diskutere saken og avgi høringsuttalelsen på vegne av byens befolkning.

Jeg stiller også spørsmålstegn ved om høringssvaret reflekterer det som faktisk er bystyreflertallet mening i denne saken», skrev Jon Reidar Øyan i sitt forslag.

Til Handikapnytt sa han at han følte seg ganske sikker på at et flertall i bystyret ønsker å ta FN-konvensjonen inn i menneskerettsloven.

Derimot ble det ikke flertall for å føye Jon Reiar Øyans forslag til sakskartet. De borgerlige partiene stemte mot. Dermed ble det verken debatt eller avstemning om å trekke tilbake høringssvaret.

«Jeg hadde nesten ikke forventet noe annet av Høyre og FrP, men at Venstre og KrF stemte mot at bystyret i det hele tatt skulle få diskutere saken, det er rett og slett maktarrogant og ekstremt skuffende», skriver Jon Reidar Øyan på sin egen Facebook-side.

Ser ikke en prinsipiell betydning

Saliba Andreas Korkunc sa om forslaget at Arbeiderpartiet snur kappen etter vinden:

– Jon Reidar Øyan var selv med på å avvise et forslag i helse- og sosialutvalget i mai om at bystyret skulle behandle høringen. Jeg sendte et brev allerede i april til utvalget om at høringsuttalelsen skulle avgis av meg på delegert fullmakt. Det nærmer seg to måneder siden, og jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på at det var problematisk eller en feil tolkning av fullmakten. Her driver Øyan et politisk spill i tolvte time, i strid med det han selv mente for kort tid siden, skrev han i en epost til Handikapnytt, før onsdagens bystyremøte.

– Byrådet har delegert sin myndighet til å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne til byrådene i saker som ikke er av prinsipiell betydning. Hva er en sak av prinsipiell betydning? Og kan ikke dette defineres som en sak av prinsipiell betydning?

– Stort sett alle saker kan i større eller mindre grad ha sider av prinsipiell art. Siden Oslo kommune mottar et stort antall høringer, er det nødvendig med noen avgrensninger. Dette var en høring som omhandlet et utredningsarbeid fra en ekspertgruppe bestående av tre personer, altså hverken en NOU eller et lovforslag fra departementet. Slik vi har tolket fullmaktene, har derfor denne høringen ikke direkte prinsipiell betydning for Oslo kommune. Heller ikke helse- og sosialutvalget, der sosialistisk side har flertall, problematiserte dette under sin behandling i mai, svarte Saliba Andreas Korkunc.

 

Portrett.

LEVERTE OSLOS HØRINGSSVAR: Helsebyråd Saliba Andreas Korkunc fra Høyre. (Foto: Sturlason, Oslo kommune) 

«Blame game»

– At helsebyråden velger å føre en politisk retorisk diskusjon med blame game, er uverdig. I helse- og sosialutvalget fikk vi forklart at det var såpass lite tid at vi ikke ville rekke tidsfristene, kommenterte Jon Reidar Øyan.

CRPD-utredningen kom på høring 5. mars. Jon Reidar Øyan forklarer at de kommunale utvalgene og bystyret vanligvis venter på notat fra byråden om fremdrift og prosess for høringssvar. Fra helsebyråden kom det et notat 22. april om at han selv skulle avgi høringssvar og viste til delegasjonsfullmakten.

«I helse- og sosialutvalgets møte 23.05.2024 ønsket et flertall av utvalgets medlemmer at høringssvaret skulle gå fra bystyret og ikke på delegert fullmakt fra byråden. Etter et ordskifte mellom utvalgets medlemmer ble konklusjonen at det ikke lot seg gjennomføre på grunn av den knappe tidsfristen. Høringsgrunnlaget er på over 500 sider, og byrådens høringssvar ville ikke vært tilgjengelig for utvalgets medlemmer i god nok tid innen bystyremøtet 29. mai. Og bystyret ville derfor ikke kunne gitt det en god nok behandling. Tilleggsforslaget fra Geir Lippestad (PS) om at høringssvaret skulle til politisk behandling i helse- og sosialutvalget, ble derfor ikke tatt opp til votering», het det i forslaget som Jon Reidar Øyan ønsket å fremme.

– Vi burde sikkert reagert raskere. Vi er nødt til å lære av dette og være tidligere på ballen i høringssaker. Nå er det nest beste vi kan gjøre, å få trukket helsebyrådens høringssvar, slik at høringssvaret fra rådet for funksjonshemmede blir stående som Oslo kommunes offisielle høringssvar, sa Jon Reidar Øyan.

Bystyrebehandling i Bergen

Karl Haakon Sævold, leder for Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune, kommenterer ikke Jon Reidar Øyans forslag direkte, men bemerker at andre store kommuner har valgt å behandle sine høringsuttalelser politisk:

– Det er interessant at både Bergen, Trondheim, Stavanger og Akershus fylkeskommune har valgt politisk behandling i henholdsvis bystyret, formannskapet og fylkestinget. Bergen anbefalte bystyrebehandling av saken fordi de vurderte inkorporering av CRPD som en prinsipielt viktig sak.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune har levert sin egen høringsuttalelse, hvor de støtter å ta FN-konvensjonen inn i menneskerettsloven. Denne høringsuttalelsen har de også sendt til Oslo kommune.

– Jeg føler vi har gitt en presis og god uttalelse som de som mottar den, bør merke seg, sier Karl Haakon Sævold.

Oslo kommune nevner i sin høringsuttalelse at rådet leverer egen uttalelse, men kommunen refererer ikke til innholdet i den og konkluderer altså stikk motsatt av rådet for funksjonshemmede.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.