Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nærbilde av et baklys på en minibuss med et rullestolpiktogram ved siden av.
UTESTENGT PÅ GRUNN AV BOFORM: Norsk Forbund for Utviklingshemmede vant fram: også om du bor på institusjon har du rett til TT-transport. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Felt for diskriminerende TT-ordning

Også funksjonshemmede som bor på institusjon, har rett til TT-transport. Det fastslår Diskrimineringsnemnda i en klagesak mot Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ivar Kvistum
Publisert 01.04.2022 13:47

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) klagde inn Vestfold og Telemark fylkeskommune fordi organisasjonen mener at regelverket deres for tilrettelagt transport (TT-ordningen) diskriminerer funksjonshemmede som bor på institusjon.

I det fylkeskommunale TT-regelverket settes det nemlig som vilkår at søkeren ikke kan ha «bosted på institusjon/boform med heldøgns omsorg eller pleie».

«Ved å sette som vilkår at søkeren ikke kan bo på institusjon/boform med heldøgns omsorg og pleie, sier Vestfold og Telemark fylkeskommune at personer med disse boformene aldri vil ha behov for transport til fritidsaktiviteter», skriver NFU i begrunnelsen for klagen.

Har også fritid

Dette rammer mange mennesker med utviklingshemning som har en boform med heldøgns omsorg og pleie, påpeker NFU.

«TT-ordningen er ment å dekke fritidsreiser for personer med sterk og varig funksjonsnedsettelse, som på grunn av dette ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport til fritidsaktiviteter. Også personer som bor i boform med heldøgns omsorg og pleie vil kunne ha et slikt behov», skriver NFU.

Organisasjonen mener det er usaklig forskjellsbehandling, altså diskriminering, at man blir utelukket fra transporttjenesten på grunn av boform.

Noen kan ha fått avslag

Vestfold og Telemark fylkeskommune avviser at regelverket er diskriminerende. Det har vært flere justeringer i regelverket de siste årene, blant annet fordi de to fylkeskommunene hadde hver sin variant da de ble slått sammen. I fjor ble regelverket endret i fjor, for å presisere at det er beboere på sykehjem som ikke er omfattet av TT-ordningen.

I tilsvaret til nemnda innrømmer fylkeskommunen at regelverket kunne tolkes som at også andre enn sykehjemsbeboere ikke skulle få TT-transport på grunn av boform.

«Det er også mulig at noen søkere kan ha fått avslag på sin søknad på grunn av dette, og det er beklagelig», skriver fylkeskommunen, som likevel understreker:

«Kravet om boform vil ikke ramme flere enn sykehjemsbeboere.»

Grunnen til at beboere på sykehjem ikke får del i TT-ordningen, er at det er kommunens ansvar å dekke deres transportbehov.

Ikke presist nok

Diskrimineringsnemnda vurderer at regelverket i Vestfold og Telemark forskjellsbehandler mennesker som bor på institusjoner eller har heldøgns omsorg og pleie. Nemnda konkluderer også med at presiseringen om at det bare er sykehjemsbeboere som er unntatt, ikke er presis nok.

Fylkeskommunen henviser til helse- og omsorgstjenesteloven, men begrunner ifølge nemnda ikke hvorfor de mener dette bare vil gjelde sykehjemsbeboere og ikke andre som har en boform omfattet av det samme lovverket.

«Også andre grupper enn sykehjemsbeboere risikerer å bli ekskludert fra TT-ordningen», skriver nemnda.

Konklusjonen lyder:

«En slik eksklusjon er uforholdsmessig inngripende overfor funksjonsnedsatte som bor på institusjon/boform med heldøgns omsorg og pleie, og forskjellsbehandlingen er derfor ikke lovlig.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.