Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

BPA-leverandører boikotter kommuner

Av: Stine Slettås Machlar
Publisert 12.01.2017 13:27

Minst åtte leverandører av brukerstyrt personlig assistanse nekter å levere tjenesten i tre kommuner på Romerike. De mener kommunene legger opp til å detaljstyre arbeidsledernes liv.

– I utgangspunktet vil vi som BPA-leverandør besvare ethvert anbud både for vår del, men også for å kunne tilby BPA til flere arbeidsledere, sier daglig leder i OptimalAssistanse, Wenche Grønsveen.

– Vi bygger vårt BPA-tilbud på Independent Living-tankegangen der frihet og selvstendighet står i sentrum. Vi oppfatter at denne anbudsforespørselen bryter med denne ideologien, og vi ønsker ikke å levere etter de premissene.

Romerikes Blad skrev 10. januar at flere leverandører ikke kommer til å legge inn anbud på den såkalte NRI-konsesjonen på brukerstyrt personlig assistanse i kommunene Aurskog-Høland, Sørum og Fet på Nedre Romerike i Akershus.

Leverandørene er blant andre OptimalAssistanse, Prima Assistanse, Uloba, Assister Meg, Hjemmebest, Human Care, Jag Assistanse og Ambio Helse.

Konsesjonen beskriver vilkårene som leverandørene må følge for å kunne velges av BPA-brukere i de aktuelle kommunene.

Ville fått rapporteringsplikt

– Vi reagerer på flere ting i kravspesifikasjonen, blant annet rapporteringsplikten til kommunene ved reiser og andre forhold. Den type rapportering er ikke vår oppgave som leverandør, sier Grønsveen til Handikapnytt.

– Vi mener det undergraver poenget med BPA og blir helt feil ovenfor våre kunder. Ingen personer uten assistansebehov hadde godtatt en slik detaljstyring av livet sitt. Dette er ikke forenelig med friheten som vi mener BPA skal gi, sier Grønsveen til Handikapnytt.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang det blir reagert på at kommuner begrenser friheten til sine beboere som har et assistansebehov:

I mai 2015 fulgte Handikapnytt saken om psykologistudenten Karina Harkestad som ikke kunne ta et utvekslingssemester på prestisjeuniversitetet Berkeley fordi Bergen kommune nektet henne å reise med assistanse i mer enn fem uker per år.

I mai i fjor ble BPA-konsesjonen i Oslo trukket tilbake etter massive protester på reisebegrensninger og rapporteringsplikt.

I Larvik får de ikke ta med seg assistenter på noen reiser i det hele tatt, og Vestregionens BPA-ordning har lenge blitt kritisert for å ikke innfri intensjonen med ordningen.

I et intervju med Handikapnytt i fjor høst sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at han er frustret og lei av kommuner som ikke vil tilby BPA slik ordningen er ment å praktiseres, og slik det er beskrevet i et eget rundskriv fra regjeringen.

Risikerer å tape penger

Nå setter altså leverandørene ned foten og sier at de ikke vil være med på å tilby en slik form for personlig assistanse. Til tross for at det gjør at de taper penger.

– Vi er et privat selskap som selvsagt avhengig av å tjene penger. Imidlertid er det viktigere for oss å si ifra når noe blir helt feil, sier Grønsveen.

Våre nåværende og fremtidige arbeidsledere skal føle seg trygge på hva OptimalAssistanse tilbyr og står inne for. Derfor velger vi å ikke delta i anbudskonkurransen.

Allerede før konsesjonen ble lagt ut tok folk kontakt med OptimalAssistanse i håp om å få de som deres leverandør. Grønsveen beklager at de som ønsket det i disse kommune ikke vil få tilbudet.

– Det er kjempesynd for de arbeidslederne i disse kommunene som hadde ønsket oss som leverandør og som nå ikke får den muligheten. Samtidig må vi være tydelige på hvilken BPA-leverandør vi vil være. Vi håper konsesjonsgrunnlaget vil bli endret slik at vi kan levere BPA i Nedre Romerike slik BPA er ment å være, sier Grønsveen.

Ser ikke problemet

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) har vært ansvarlig for utarbeidelsen av BPA-konsesjonen i disse tre kommunene. NRI ser ikke et problem i at seks leverandører velger å ikke levere anbud.

– Det er vanlig i en anbudskonkurranse at ikke alle leverandører på markedet velger å levere tilbud. Vi forholder oss til de tilbudene som har kommet inn og satser på at vi som resultat av anskaffelsen kan levere gode tjenester til brukere av BPA i kommunene, skriver innkjøpssjef i NRI Kariann Bigseth i en e-post til Handikapnytt.

På grunn av konkurransesituasjonen vil hun ikke gå nærmere inn på detaljer i konkurransen før tildeling av kontrakt er gjort.

– Om det vil bli gjort endringer i konsesjonsavtalen underveis i kontraktsperioden vil bli vurdert når og om behov for dette melder seg. Vi vil ha en åpen dialog med både brukere av BPA og de leverandørene vi inngår avtale med i forbindelse med dette i kontraktsperioden.
Mye av kritikken som er kommet mot konsesjonen er rettet mot at leverandørene føler den bryter med intensjonen i Stortingets rundskriv om BPA som kom 2015.

Der meningen bak ordningen er beskrevet som å sikre funksjonshemmede med assistansebehov muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv.

Denne kritikken avviser Bigseth.

– NRI har forholdt seg til begge rundskrivene fra Stortinget ved utarbeidelse av konkurransedokumentene og kan ikke se at konsesjonen bryter med disse. Vi mener derfor at kritikken er uberettiget.

LES OGSÅ: NÅR KOMMUNEN TAR FRIHETEN FRA DEG


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.