Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Tiltalt for seksuelt misbruk av egne assistenter

En mann i 50-årene fra Østlandet skal ha utnyttet stillingen som arbeidsleder til å skaffe seg seksuell omgang med egne personlige assistenter. I februar neste år må han møte i retten.

Ifølge tiltalebeslutningen har mannen fått en kvinnelig personlig assistent til utføre seksuelle tjenester ved flere anledninger i en periode på halvannet år i 2018 og 2019

Han fikk henne til å gjøre det ved å «forlede henne om sin medisinske tilstand og/eller ved å utnytte at hun var økonomisk avhengig av ansettelsesforholdet».

Også en annen kvinne ble forledet på samme måte da hun var i en ansettelsesprosess for å bli mannens personlige assistent. Dette skal ha skjedd i 2019.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 295, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Ifølge VG – som først skrev om saken – opplever de to kvinnene saken som en stor påkjenning og belastning. Samtidig er de lettet over at det er tatt ut en tiltalebeslutning.

– De fornærmede mener det er viktig at det reageres i saker hvor unge mennesker i jobbsituasjon blir utsatt for alvorlige handlinger som dette, sier bistandsadvokat Mia Hoff Brynildsen til VG.

Hun sier kvinnene har opplevd det som svært krevende, siden de befant seg alene med tiltalte uten kolleger eller andre å drøfte opplevelsene med.

25.10.2021 kl. 09:57

Ingen tegnspråkstolkning på Idrettstinget

Norges idrettsforbund beklager at det ikke har vært mulig å skaffe tegnspråktolker til det ekstraordinære idrettstinget 16. og 17. oktober på Gardermoen.

– Hørselshemmede og døve skal naturligvis kunne delta i samfunnet, og dermed også i idretten, på lik linje med andre, enten dette er som utøvere eller som tillitsvalgte. Mange døve og hørselshemmede opplever dessverre å få avslag på tegnspråktolk på ettermiddag, kveldstid og i helger, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.i en pressemelding.

Ifølge Idrettsforbundet har ikke Navs tolketjeneste klart å skaffe tolker til det ekstraordinære tinget.

Problemet med mangelfull tolketjeneste har engasjert idretten lenge. Allerede i april i fjor sendte Idrettsforbundet ved Norges Døveidrettsutvalg et brev til Arbeids- og sosialdepartementet der de tok opp dette.

– Likeverdige muligheter for deltakelse i idrett burde være en selvfølge i Norge. Slik er det dessverre ikke. På dette området trengs det derfor et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang til tegnspråktolker i det norske samfunnet, sier Nils Einar Aas.

14.10.2021 kl. 17:54

Tidligere NHF-ansatt ble statssekretær

Portrett av Kjersti Bjørnstad.

Kjersti Bjørnstad. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kjersti Bjørnstad, tidligere regionkontorleder for Norges Handikapforbund Innlandet, er utnevnt som statssekretær for Senterpartiet i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Han var ansatt i NHF fra 2007, og de siste sju årene ledet hun regionkontoret i hjembyen Gjøvik.

Parallelt med dette har 37-åringen hatt en rekke verv i og for Senterpartiet, blant annet som organisatorisk leder i Senterungdommen, kommunestyrerepresentant og gruppeleder i Vestre Toten og gruppeleder i fylkestinget.

 

14.10.2021 kl. 16:53

Sandra Borch ny landbruks- og matminister

Sandra Borch ble i dag presentert som landbruks- og matminister i Den nye Ap/Sp-regjeringen. Dermed er det klart at Norge får en statsråd med nedsatt funksjonsevne.

– Sandra ekstremt viktig som en rollemodell som viser at det å være funksjonshemmet ikke har noen betydning for hvilke posisjoner og roller man kan inneha. Dermed er hun en viktig rollemodell for andre funksjonshemmede og samfunnet for øvrig.

Det sier Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik til VG.

Hun var på plass på Slottsplassen torsdag for å gratulere Borch og resten av den nye regjeringen.

Brandvik understreker også at Sandra Borch har fått tillit i regjeringen på grunn av sin kompetanse. Hun er ikke noe funkisalibi.

Borch – som har vært leder i Senterungdommen og som er innvalgt på Stortinget fra Troms – har tidligere markert seg i debatten om funksjonshemmedes stilling i samfunnet, særlig når det gjelder utenforskap i arbeidslivet.

Portrett av Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch. (Foto: Stortinget)

I et intervju med Handikapnytt i 2012 sa Borch om sin egen oppvekst:

− Foreldrene mine lot meg aldri slippe unna selv om ting var vanskeligere for meg. Jeg måtte rydde ut av oppvaskmaskin selv om jeg måtte klatre opp på benken for å nå opp til skapene. Det var ikke snakk om å bli kjørt når jeg skulle på besøk til venninner. Og det var aldri skutertransport når vi skulle på hytta på fjellet. Jeg måtte bære sekken selv og gå, som de andre.

Sandra Borch har vært utsatt for hets på grunn av kortvokstheten sin. I intervjuet fra 2012 sa hun:

− Jeg lar ikke sånt gå inn på meg, men jeg tenker på unge jenter som blogger, og får sånne meldinger. Det virker som noen tror de kan tillate seg å skrive hva som helst på nettet.

 Når hun står frem som politiker, kan hun være med på å bryte ned forestillingene om at for å lykkes i livet, skal du passe inn i et A4-skjema.

− Jeg er som sagt ikke så opptatt av det at jeg er kortvokst. Jeg er den jeg er. Men for en stund siden satt jeg på en kafe, og da kom det en far til ei kortvokst jente og fortalte at det hadde betydd så mye for datteren hennes at jeg som kortvokst kunne nå så langt. Det var sterkt å høre, sa Sandra Borch til Handikapnytt for ni år siden.

I dag tok hun plass ved Kongens bord.

14.10.2021 kl. 11:03

Staten når ikke sine egne dugnadsmål

STATSBUDSJETTET 2022: Målet er at minst 5 prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Men målet er langt fra nådd, innrømmer Arbeids- og sosialdepartementet i sitt eget budsjettframlegg.

Bare 2 prosent av alle ansettelser i statlige virksomheter i 2020 var i tråd med målet i inkluderingsdugnaden, mot 202, prosent året før.

Dette kommer fram i undersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring som viser dette.

– Dette viser at det er behov for ytterligere innsats for å nå inkluderingsdugnadens mål i statlig sektor, skriver departementet.

12.10.2021 kl. 15:19

Styrker innsats mot overgrep

STATSBUDSJETTET 2022: Regjeringen foreslår å bevilge tre millioner kroner til et system som skal bidra til å avdekke og hindre overgrep mot voksne med nedsatt funksjonsevne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

Modellen, som har fått navnet TryggEst – vern av risikoutsatte voksne, inneholder forslag til organisering av arbeidet mot vold og overgrep i en kommune.

Alle kommuner som har innført TryggEst, har et eget telefonnummer for både ansatte og innbyggere. Det er egne team i kommunene som kan kontaktes dersom man er bekymret for en risikoutsatt person, eller selv har opplevd vold eller overgrep.

– Denne regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder likestilling og ikke-diskriminering knyttet til kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelser, religion og etnisk bakgrunn. En øket innsats må bygge på et solid og oppdatert kunnskapsgrunnlag, uttaler kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i en pressemelding.

De tre millionene inngår i en pakke på totalt 17 millioner i forsalget til statsbudsjett som skal brukes til en rekke ulike tiltak mot diskriminering.

12.10.2021 kl. 15:06

Raskere bosetting av funksjonshemmede flyktninger

STATSBUDSJETTET 2022: Flyktninger med nedsatt funksjonsevne blir værende altfor lenge i mottak før de blir bosatt i en kommune, mener regjeringen, som foreslår å doble tiden kommunene får tilskudd for å ta dem imot fra fem til ti år.

– Regjeringen er opptatt av å sikre rask bosetting av alle, også personer som har behov for særskilt tilrettelegging og bistand, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Det et er økonomiske grunner til at kommunene ikke vil ta imot flyktinger med «permanente, sammensatte hjelpebehov», konstaterer Melby.

– Derfor ønsker vi å bevilge mer penger til akkurat dette, sier hun.

Det siste året har det til enhver tid oppholdt seg rundt 15 personer som venter på bosetting i denne kategorien i mottakssystemet. Flere av disse blir bosatt, men det kommer også nye til, slik at antallet er mer eller mindre stabilt.

– I 2021 innførte vi et nytt kriterium for kommuner som vil bosette flyktninger. Det betyr at det skal tas hensyn til hvilken kapasitet kommunene har til å ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser når staten vurderer hvilke kommuner som skal bli spurt om bosetting, sier Melby.

Utvidelsen betyr at det foreslås å bevilge 6,7 millioner kroner til en utvidelse av særskilt tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker i 2022.

12.10.2021 kl. 14:39

100 millioner kroner til barnekoordinator

STATSBUDSJETTET 2022: Regjeringen foreslår at den lovfestede retten til barnekoordinator for familier med funksjonshemmede barn trer i kraft fra 1. august neste år. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram tirsdag, er det satt av 100 millioner kroner til å dekke kommunenes kostnader ved å innføre ordningen.

Lovfestet rett til barnekoordinator er en del av den avtroppende regjeringens likeverdsreform, som skal gjøre hverdagen enklere for familier som har eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

En hyppig tilbakemelding i arbeidet med likeverdsreformen var at velferdstjenestene ikke samarbeider godt nok. Familier må ofte forholde seg til flere deler av det offentlige tjenesteapparatet, og dette beskrives som både arbeids- og tidkrevende, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Barnekoordinatoren skal bidra til at familien og barnet får et velferdstjenestetilbud som er koordinert og helhetlig og at de får nødvendig informasjon og veiledning, uttaler helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Dette vil forhåpentligvis gjøre hverdagen enklere for disse familiene. Foreldre skal slippe å måtte kjempe mot systemet og bruke verdifull tid på å finne frem i skjemaveldet, fortsetter han.

12.10.2021 kl. 12:59

Nattklubb beklager å ha nektet gjest med CP adgang

Oskar Eikeseth ble nektet adgang til nattklubben Downtowns i Trondheim fordi han ikke hadde helseattest på at han har cerebral parese. Etter at Adresseavisen omtalte saken, legger utestedet seg flat og beklager.

– Det er ikke sånn vi skal oppføre oss, sier eier og styreleder Jim Jacobsen til avisen.

Han beklager både selve hendelsen og at nattklubben i ettertid henviste til vaktselskapet som bemannet døra.

Portrett av Oskar Eikeseth

Oskar Eikeseth. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Oskar Eikeseth er kjent for engasjement på flere områder i funksjonshemmedes likestillingsarbeid. Nå bor og studerer han i Trondheim.

Forrige helg skulle han ut på byen, men ble stoppet i døra fordi vakten ville vite om han hadde «helseutfordringer».

Eikeseth bekreftet at han har CP. Men det var ikke godt nok for dørvakta, som krevde å få se en helseattest. Det hadde ikke Eikeseth, og dermed slapp han ikke inn – til tross for at han bare hadde drukket et par øl den kvelden.

Jim Jacobsen understreker at Downtowns har fullt ansvar for å legge til rette for at gjester skal behandles med respekt. Hendelsen vil føre til innskjerping av rutinene. Og det finnes ikke noe krav om helseattest.

–Hvis noen forteller oss at de har cerebral parese, så er det sant. Vi skal uansett være i stand til å skille det fra beruselse, sier Jacobsen.

11.10.2021 kl. 09:55

Danske funksjonshemmede demonstrerer i gatene

– Vi er i ferd med å miste troen på at politikerne ser på oss som likeverdige borgere.

Det sa landsformann Susanne Olsen i Dansk Handicap Forbund da hun talte under en demonstrasjon i Slagelse 6. oktober.

Funksjonshemmede i Danmark demonstrerte i seks byer mot at det ligger an til nye nedskjæringer i midlene som Folketinget bevilger til kommunene for å sikre funksjonshemmedes levekår og rettigheter.

Folk fra flere interesseorganisasjoner har gått sammen om å danne Handicapinitiativet, som et uttrykk for frustrasjon over at dette politikkområdet stadig blir nedprioritert i Danmark.

Når Folketinget nå behandler neste års statsbudsjett, er det lite som tyder på at funksjonshemmede blir prioritert.

Les også Handikapnytts reportasje om dansk handikappolitikk fra 2016: LANDET DER FUNKSJONSHEMMEDE STEMPLES SOM KOSTNADER

11.10.2021 kl. 09:29

Oppdatert bolighefte fra Handikapforbundet

Norges Handikapforbunds hefte «Tilgjengelige boliger – tilpasning av eksisterende boliger» er nå oppdatert i en ny, digital versjon som kan lastes ned fra NHFs nettsider.

Faksimile av forsiden på boligheftet.

Det opprinnelige heftet er fra 2014, men siden den gang har det skjedd flere endringer i regelverk og rammebetingelser. Blant annet er det kommet en ny byggteknisk forskrift (Tek17), og tilskuddsordningen til privatpersoner er nå et kommunalt ansvar. Informasjon om alt dette er oppdatert i den digitale utgaven, opplyser NHFs seniorrådgiver Guri Henriksen, som har utarbeidet heftet.

– Hensikten med publikasjonen er først og fremst at det skal bli lettere for den enkelte funksjonshemmede å finne ut av rettigheter, regler og løsninger når de skal tilrettelegge sin egen bolig, sier Henriksen.

Heftet presenterer også hvordan en helhetlig boligpolitikk skal sørge for at alle kan disponere en god bolig i et godt bomiljø. Publikasjonen er finansiert av Husbanken.

Det digitale heftet laster du ned ved å klikke her (ekstern lenke).

08.10.2021 kl. 11:46

Blindeforbundet vil ha forbud mot fyrverkeri

Norges Blindeforbund er svært bekymret over at mange hvert år får øyeskader i forbindelse med oppskyting av fyrverkeri. Organisasjonen krever at det innføres forbud mot å skyte opp fyrverkeri i privat regi. Det besluttet landsmøtet som nylig ble avholdt i Hurdal.

– Dette er nødvendig for å hindre øyeskader, sier forbundsleder Terje André Olsen i en pressemelding.

Bilde av fyrverkeri

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I en undersøkelse Ipsos gjennomførte for Blindeforbundet i fjor, kommer det fram at én av fem ikke har brukt vernebriller ved oppskyting av fyrverkeri de to siste årene.

På nyttårsaften og natt til første nyttårsdag 2021 pådrog 10 personer seg øyeskader etter fyrverkerioppskytning.

– De siste 10 årene har mer enn 100 personer fått øyeskade på grunn av fyrverkeri. Til tross for tiltak med økt fokus på bruk av vernebriller, forekommer det fortsatt mange øyeskader, sier leder Terje André Olsen.

I samme undersøkelse sier 44 prosent av befolkningen at de mener det bør være forbud mot salg av fyrverkeri til private.

Hver fjerde spurte mener at reglene bør strammes inn, og det er under 30 prosent som mener reglene for salg av fyrverkeri til private skal være som de er i dag. I gruppen over 60 år sier hele tre av fem at fyrverkeri ikke bør selges til private.

08.10.2021 kl. 11:36

Nå har du lov til å skrive «funksjonshemming»

Skriver vi funksjonshemning eller funksjonshemming på bokmål? Mange har levd i forvirring. Politikere, organisasjoner og offentlig forvaltning har brukt de to skrivemåtene om hverandre. Så hva er fasiten?

Fram til nylig var funksjonshemning med «mn» riktig skrivemåte, mens «mm» var riktig form på nynorsk. Språkrådet frarådet skrivemåten med to m-er på bokmål. Men nå får alle rett. Språkrådet har nylig endret sin tilråding, og du kan velge mellom de to.

– Både funksjonshemning og funksjonshemming er nå tillatte rettskrivingsformer, skriver Språkrådet i en e-post til Handikapnytt.

Årsaken til endringen er i stor grad basert på dagens praksis.

Så vil noen hevde at man ikke skal si eller skrive verken funksjonshemning eller -hemming, og heller bruke funksjonsvariasjon, for eksempel. Men det er en annen skål.

05.10.2021 kl. 15:55

Messe i Midt-Norge

Disse to dagene arrangeres Midt-Norsk Hjelpemiddelmesse i Trondheim Spektrum. Fikk du ikke med deg første messedag i dag, 28. september, får du en ny sjanse onsdag. Da er messen åpen fra 09.00 til 16.00.

Messen arrangeres av Norges Handikapforbund Trøndelag og avholdes for niende gang. Messa er blitt en viktig møteplass og arena for utstilling av nye og kjente produkter/tjenester.

Det er både gratis inngang og gratis parkering.

Mer informasjon finner du ved å klikke her (ekstern lenke).

28.09.2021 kl. 17:12

Norsk hjelpemiddelprodusent gir opp

I 22 år har Aktiv Hjelpemidler AS på Skjetten i Lillestrøm levert ulike typer vogner som har gitt funksjonshemmede mulighet til å komme seg ut i naturen. Nå er det slutt, og selskapet har meldt oppbud.

– De er fryktelig trist å måtte legge ned. Dette er livsverket mitt, men det er ikke penger igjen, sier innehaver og grunnlegger Geirr Scheen til Romerikes Blad.

En stor del av produksjonen var flyttet til Kosovo, men med koronapandemien ble det umulig å fortsette. Ifølge Scheen var produksjonen flyttet både for å spare kostnader og for å skape tilrettelagte arbeidsplasser i landet.

stor del av produksjonen 

Selskapest flagskip er offroad-rullestolen AL-Trac, som ble kjent for et større publikum gjennom TV-programmet «Ingen grenser».

21.09.2021 kl. 19:02
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.