Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Statsbudsjettet: Vil forlenge strømstøtten til husholdninger ut 2023

Krigen i Europa har bidratt til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge gjennom det siste året. Derfor har regjeringen innført en målrettet strømstøtte som skal bidra til å redusere konsekvensene av de høye strømprisene for husholdninger. Ordningen med strømstøtte foreslås forlenget ut 2023, skriver regjeringen i en pressemelding.

06.10.2022 kl. 14:30

Statsbudsjettet: Øker blå resept-egenandelen til 50 prosent

(NTB:) I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke egenbetalingen fra 39 til 50 prosent for legemidler på blå resept.

Samtidig foreslås det å beholde den maksimale egenandelen på 520 kroner. Det tilsvarer en innsparing på anslagsvis 97 millioner kroner, fremgår det av statsbudsjettforslaget for 2023.

De dyrere medisinene på blå resept går inn under frikortordningen.

 

06.10.2022 kl. 13:28

Statsbudsjettet: 690 millioner kroner til fastlegeordningen

(NTB:) Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil bruke 690 millioner kroner på å styrke fastlegeordningen i forslag til statsbudsjettet for 2023 som legges fram torsdag.

Budsjettforslaget gjelder fra 1. mai 2023, og den totale prislappen på forslaget for et helt år blir 920 millioner kroner, skriver VG.

480 millioner skal brukes til å styrke fastlegenes basisfinansiering fra 1. mai 2023 og endre den slik at pasienter med store og langvarige behov skal få bedre oppfølging.

– Pasientens alder, kjønn og helsestatus skal ha betydning for det faste tilskuddet legen får for å ha pasientansvaret. Det legger til rette for at fastlegene kan ha kortere lister og vil gi dem mer tid til de pasientene som trenger dem mest. Målet er at det skal bli enklere å kombinere jobben med et vanlig liv, sier Kjerkol.

200 millioner kroner skal sikre den såkalte alis-ordningen, som er utdanning for nye leger som skal bli spesialister i allmennmedisin.

10 millioner kroner skal brukes til infrastruktur for forskning på allmennmedisin.

– Vi skal følge opp i 2024 med ytterligere endringer for å gi oss en bærekraftig fastlegeordning og sikre gode allmennlegetjenester over hele landet, sier Kjerkol.

En undersøkelse Legeforeningen publiserte i august, viste at 235.000 innbyggere står på en listen uten fastlege.

(©NTB)

05.10.2022 kl. 09:31

Sykehus-purringer kan gjøre syke enda sykere

(NTB:) Å få gebyr for å ikke møte til legetime kan gjøre kronisk syke enda sykere, mener Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom).

Ukom mener slike gebyrer rammer ujevnt og truer pasientsikkerheten, skriver NRK.

– I stor grad rammer det kronikere som kanskje ikke har evne eller funksjon til å møte til planlagte timer. Det rammer også de som ikke har evne til å styre personlig økonomi, og som da får store utgifter knyttet til helsehjelp, sier Ukom-direktør Pål Iden.

Dersom regninger og krav hoper seg opp, kan det skape enda større problemer for dem som allerede er syke.

– Det finnes en ganske stor gruppe pasienter som ikke klarer å betjene personlig økonomi. Dette er kanskje også gruppen som har størst behov for helsehjelp, og som gjerne faller utenfor systemene, sier Iden.

Han sier helseforetakene bør ta det som et signal om at pasienten trenger ekstra tiltak og oppfølgning, dersom man ikke møter til oppsatt time – ikke bare sende av gårde et gebyr.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse og omsorgsdepartementet sier de skal gå gjennom ordningen.

Ifølge NRK kan man få et gebyr på 1.125 kroner dersom man ikke møter opp til en time på sykehuset. Var timen poliklinisk innen psykiatri eller rusbehandling, er maksbeløpet 375 kroner. I tillegg øker beløpet dersom kravet går til inkasso.

(©NTB)

25.09.2022 kl. 20:06

Flere parautøvere kan bli tildelt kongepokal

(NTB:) Nye retningslinjer for utdeling av kongepokaler skal blant annet bidra til at flere parautøvere skal bli vurdert og nå fram i kåringen.

Det kom fram på et mediemøte med toppledelsen i Norges idrettsforbund (NIF) onsdag. Reglene for kongepokaler ble sist revidert i 1996.

– Som det hetet på idrettsspråket: Det er noen sesonger siden. Så dette var på tide, og det er gjort et ganske omfattende arbeid i lang tid for å se på hvordan kriteriene kan fange nåtiden, sa generalsekretær Nils Einar Aas.

Han omtalte dagens retningslinjer som «utdaterte» og «upresise». Det ble også lagt vekt på at parautøvere sjelden blir vurdert eller når fram i kåringer av kongepokaler. Det håper man å få gjort noe med når endringene trer i kraft. NIF ønsker også færre skjønnsmessige vurderinger.

Framover må hver idrett ha minst 1500 aktive utøvere for å kunne dele ut kongepokaler.

I en overgangsperiode til 2024 skal hvert særforbund og NIF dele 50/50 på kostnadene knyttet til utdelingene.

(©NTB)

21.09.2022 kl. 18:45

Svak nedgang i antall uføretrygdede

(NTB:) Ved utgangen av juli var 362.000 personer i Norge uføretrygdet. Det utgjør 10,4 prosent av befolkningen, en andel som har vært stabil i sju kvartaler på rad.

Augusttallene fra Nav viser en nedgang på nær 800 personer fra måneden før og en ørliten nedgang i prosent av befolkningen som er uføre, ned 0,1 prosentpoeng fra forrige måned. Det er imidlertid på nivå med antallet trygdede i januar.

Av fylkene er det Agder som står med høyest andel uføretrygdede, med 14,2 prosent. Deretter følger Innlandet med 14 og Nordland med 13,7 prosent. Lavest uføreandel har Oslo, med 6,2 prosent

En prognose fra Nav anslår at det ved utgangen av inneværende og neste år vil være 367.500 og 378.500 uføretrygdede.

Det vil i så fall innebære en andel uføretrygdede i befolkningen på 10,7 prosent ved utgangen av 2022, mens andelen i desember 2023 spås å være 10,9 prosent.

(©NTB)

20.09.2022 kl. 21:09

Kommunen erkjenner ikke ansvar i behandlingen av Tolga-brødrene

(NTB:) I forliket som ble inngått mellom Tolga kommune og Holøyen-brødrene, erkjenner ikke kommunen noe ansvar for behandlingen de to fikk.

Kommunen beklager at det kan ha blitt begått visse feil som har vært en belastning for brødrene, men tar ikke noe ytterligere ansvar i saken, skriver NRK.

Det kommer fram i en avtale fra forliket inngått mellom kommunen og de to brødrene som rikskanalen har fått innsikt i.

VG avslørte i 2018 at brødrene Magnus og Lars Peder Holøyen var feil registrert som psykisk utviklingshemmet og satt under vergemål. Brødrene saksøkte kommunen, og saken skulle opprinnelig opp i tingretten i januar før det ble inngått forlik.

Det er ikke kjent hva kommunen har betalt brødrene i erstatning, men det opprinnelige kravet til Tolga kommune og staten var på til sammen 3 millioner kroner.

(©NTB)

19.09.2022 kl. 15:50

1.000 husstander har mistet muligheten til å søke om bostøtte

(NTB:) Rundt 1.000 husstander kan ikke lenger søke om bostøtte, fordi de får for mye utbetalt i uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) eller andre ytelser. Mange Nav-brukere får i år mer trygd, men likevel mindre å rutte med, skriver NRK.

1. mai ble trygdeytelsene oppjustert med 4,77 prosent, i takt med forventet lønnsvekst. Men grensen for å søke om bostøtte har ikke økt i samme takt. Den er blitt justert med 2,7 prosent 1. juni, på bakgrunn av prisveksten siste år.

Dette gjør at rundt 1.000 husstander ikke lenger kan søke om bostøtte, fordi de får for mye utbetalt i uføretrygd, AAP eller andre ytelser.

– For mitt vedkommende medfører dette at jeg nå ligger 109 kroner over grensen for å kunne søke om bostøtte, forteller Nav-bruker Linn Ida Kristiansen til NRK. Hun viser til at regjeringen i tillegg har koblet ekstra strømstøtte til bostøtten.

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp) mener det blir feil å koble uføretrygd og bostøtte direkte sammen.

– Satsene i bostøtteregelverket justeres årlig mot prisstigningen det siste året. Trygdene justeres etter det man forventer som lønnsvekst fremover, sier hun til NRK.

Hun legger til at uansett hvor taket for bostøtte går, vil det alltid være noen som ligger rett over eller rett under.

(©NTB)

14.09.2022 kl. 09:18

Utkantstrøk sliter med å rekruttere psykologer

(NTB:) I 2020 ble det lovpålagt for kommunene å knytte til seg psykologkompetanse innen helse- og omsorgstjenestene. Hver femte kommune manglet kompetansen i 2021.

Tyngst går det med rekrutteringen til de minst sentrale kommunene i landet, der drøyt hver tredje kommune har knyttet til seg psykologkompetanse.

Tall fra KOSTRA Kommunehelsetjenesten viser at 80 prosent, eller 294 av 370 norske kommuner og bydeler i Oslo, i 2021 hadde knyttet til seg psykologkompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det er en nedgang fra 2020, da andelen var 84 prosent.

Dekningen er best i mer sentrale kommuner, der kommunene både ansetter psykolog(er) og samarbeide med andre kommuner om tjenester eller kjøp av tjenester.

Totalt oppga 63 prosent av kommunene at de hadde ansatt psykologkompetanse, mens 24 prosent hadde inngått samarbeid med andre kommuner.

Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er en liten gruppe, men har doblet seg i størrelse mellom 2015 og 2021: Antallet psykologårsverk økte fra 244 til over 500 årsverk. Fra 2020 til 2021 var det vekst i antall årsverk i alle fylker, bortsett fra Vestland, Nordland og Møre og Romsdal.

(©NTB)

13.09.2022 kl. 09:41

Voksne med underliggende sykdommer får tilbud om oppfriskningsdose

(NTB:) Personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer får tilbud om en oppfriskningsdose koronavaksine, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet mandag.

Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom som ikke tidligere har fått tilbud om oppfriskningsdose, skriver i departementet en pressemelding.

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine, og beslutningen er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra uke 37 sender FHI ut en ny, oppdatert vaksine fra Pfizer til kommunene. En tilsvarende oppdatert vaksine fra Moderna vil distribueres fra uke 39. FHIs anbefaling er å ta oppfriskningsdosen når tilbudet kommer, uansett vaksinevariant.

Det er tidligere anbefalt at alle personer over 65 år tar en ny oppfriskningsdose koronavaksine.

andreas.lof@ntb.no

12.09.2022 kl. 17:38

Ladejarl-prisen til robotgründer

(NTB:) Prisen Årets Ladejarl går til Karen Dolva i No Isolation. Selskapet står bak en robot som gjør at barn kan delta på skolen uten å være der.

Prisen Årets Ladejarl går til Karen Dolva i No Isolation. Selskapet står bak en robot som gjør at barn kan delta på skolen uten å være der.

Prisen deles ut av Reitan AS og er på 2 millioner kroner, samt en skulpturen «Colonialmajoren» av Per Sverre Dahl.

– Karen Dolva har en lederstil i tråd med det prisen beskriver. Prisen er et bevis på at man som enkeltindivid motiverer og inspirerer andre til å skape resultater. Det mener vi Karen Dolva viser på en tydelig og ordentlig måte, sier Odd Reitan i en pressemelding.

Dolva og No Isolation står bak roboten AV1, som gjør det mulig for langtidssyke barn å delta på skolen og i sosiale aktiviteter. Roboten blir barnets øyne, øre og stemme.

(©NTB)

 

10.09.2022 kl. 18:40

Enighet om erstatning i Tolga-saken

(NTB:) Tolga kommune og brødrene Magnus Holøyen og Lars Peder Holøyen er blitt enige om en erstatning i den såkalte Tolga-saken, melder VG.

Tolga kommune bekrefter at partene har kommet fram til en omforent utenrettslig løsning og har ingen ytterligere kommentarer.

I 2018 avslørte VG at Lars Peder Holøyen og Magnus Holøyen var blitt registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen uten å ha diagnosen. Deretter ble de satt under vergemål mot sin vilje.

Tolga-brødrene hadde krevd inntil en halv million kroner hver i erstatning fra kommunen etter å ha blitt feildiagnostisert. Saken skulle opp i retten i januar 2023.

09.09.2022 kl. 14:28

Amerikansk rådgiverpanel vil godkjenne ALS-legemiddel

(NTB-AP:) Et rådgiverpanel til det amerikanske legemiddeltilsynet FDA anbefaler at et eksperimentelt legemiddel til behandling av sykdommen ALS, blir godkjent.

Den samme gruppa med rådgivere anbefalte å ikke godkjenne legemiddelet da de møttes for å diskutere saken i mars, da på grunn av bekymring for datamangel og for feil i studien av legemiddelet.

ALS – amyotrofisk lateral sklerose – er en sykdom som fører til muskelsvinn fordi nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene, blir ødelagt. Det finnes medisiner som bremser forløpet, men ingen som kurerer sykdommen.

Pasienter lever i snitt mellom to og tre år med sykdommen etter diagnosen er stilt, men 10–15 prosent lever mer enn ti år.

Onsdag stemte imidlertid rådgiverne 7 mot 2 for å anbefale legemiddelet, trass i at det stadig er knyttet usikkerhet til produsentens studie. Anbefalingen er ikke bindende, og det ventes at FDA tar en avgjørelse i løpet av september.

FDAs interne forskere publiserte en negativ omtale av legemiddelet før onsdagens møte, men et flertall av dem i panelet mener produsenten Amylyx har lagt fram bevis nok til at man kan anta at legemiddelet forlenger livene til pasienter med sykdommen.

– Å frata ALS-pasienter et legemiddel som kan fungere, er nok ikke noe jeg vil føle meg særlig komfortabel med, sa legen Liana Apostolova, som er en av dem i panelet som stemte for å anbefale legemiddelet.

– På det forrige møtet var ikke det like klart, og det er fortsatt uvisst, la hun til.

Ifølge selskapet har oppfølgingsarbeidet de gjorde etter den første studien vist at pasienter som tok legemiddelet, levde i rundt ti måneder lengre enn pasienter som ikke gjorde det.

Amylyx kan også ha fått hjelp av en uvanlig ordning der selskapets toppsjef – på forespørsel fra FDA – forpliktet seg til å trekke legemiddelet fra markedet, om en større studie som skal være ferdig i slutten av neste år eller i 2024, ikke viser at det har effekt.

– Jeg er i en viss grad sikker på at en godkjennelse kan trekkes i framtida, om den blir gitt, sa Apostolova.

FDA har kun godkjent to legemidler til behandling mot ALS.

(©NTB)

08.09.2022 kl. 08:47

Flere med funksjonsnedsettelse bor trangt

(NTB:) Det har blitt flere personer som trenger hjelpemidler for å fungere i hverdagen, og flere av dem bor trangt.

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antallet med funksjonsnedsettelse som trenger minst ett hjelpemiddel, har økt med 4 prosent fra 2020 til 2021 og utgjør nå 264.943 personer. 45.036 av disse er uføre. Antallet som trenger hjelpemidler for å forflytte seg, har økt med 5 prosent, og det er nå 113.281 personer i denne gruppa. 23.695 er uføre.

Blant de som trenger minst ett hjelpemiddel, er det 5 prosent som bor trangt, en økning på 0,6 prosentpoeng fra 2017. 21,1 prosent av de som trenger minst ett hjelpemiddel, leier bolig. Blant de som trenger hjelpemidler for å forflytte seg, er andelen 3,5 prosent som bor trangt og 21,1 prosent som leier bolig.

(©NTB)

06.09.2022 kl. 20:18

ALS Norge krever slutt på BPA-aldersgrense

Den øvre aldersgrensen på 67 år for å få rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må oppheves. Det krever stiftelsen ALS Norge i sitt høringssvar til den offentlige utredningen om ordningen, «Selvstyrt er velstyrt».

Opprinnelig opphørte all rett til BPA ved 67 år, men i 2020 kom lovendringen som sikrer at du beholder retten også etter denne alderen – dersom du er omfattet av rettigheten fra før. 

Men Stiftelsen ALS Norge, som arbeider for interessene og rettighetene til ALS-syke i Norge, mener det ikke er tilstrekkelig.

«BPA er helt avgjørende for at ALS-pasientene uansett alder, skal kunne gjennomføre sitt dagligliv og arbeidsliv som andre i Norge», skriver organisasjonen i en pressemelding.

Organisasjonen hevder dagens lov er aldersdiskriminerende.

Å fjerne aldersgrensen for BPA er en av anbefalingene fra fire representanter i BPA-utvalget som tok dissens på flere punkter.

05.09.2022 kl. 14:33
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.