Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Kommunen ba mor ta skylden om datteren skulle dø

Dersom Marianne Oma ville fortsette å besøke sin utviklingshemmede datter, krevde Molde kommune at hun skulle underskrive på at hun aksepterte ansvaret dersom datteren skulle bli smittet av korona og dø.

Både moren og Norsk Forbund for Utviklingshemmede reagerte kraftig, og nå har kommunen snudd og beklager.

Datteren er utviklingshemmet og mottar kommunale tjenester. 13. mars innførte kommunen besøksforbud i omsorgsboliger og kommunale bofellesskap.

Men datteren bor i et privat sameie og ikke i en kommunal bolig. Marianne Oma påpekte derfor overfor kommunen at de ikke kunne ilegge besøksforbud i datterens hjem. Det innrømmet kommunen var riktig. Men noe senere fikk hun likevel en e-post:

– Der ba Molde kommune om en signatur, fordi at vi på tross av deres oppfordringer, fortsetter å besøke vårt familiemedlem. På de siste linjene skal altså vi pårørende og vergene signere og bli spikret på veggen for at hvis hun skulle dø på grunn av koronavirus, så er det vår feil og ikke noen av de 30 som er innom der og jobber i løpet av ei uke, sier Oma til Romsdals Budstikke.

Hun reagerte kraftig på e-posten. Det samme gjorde Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Forbundsleder Jens Petter Gitlesen sier han aldri har hørt om noe liknende.

– Jeg tror ikke dette har vært en bevisst politikk fra kommunens side. Det er vel en følelse av panikk, de har ikke fått god nok informasjon, og så havner de i ubalanse. Sånn kan det bli når du har for dårlig informasjon, sier Gitlesen til avisen.

Selv om eksempelet fra Molde er spesielt, har Norsk Forbund for Utviklingshemmede registrert mange eksempler på at personer med utviklingshemning er ilagt besøksforbud og isolasjon, uten at de har fått informasjon som de kan forstå. Les mer her: NFU: – ISOLASJONEN SKADER MER ENN KORONA

Nå har moren fått en beklagelse fra Molde kommune, som også har sendt ut ny informasjon om korona-tiltak der det nå står presisert: «Besøksforbud i bofellesskap opphører da dette er å regne som brukerens eget hjem.»

Jens Petter Gitlesen roser kommunen for å ha vist handlekraft, snudd og beklaget da de skjønte at de var på ville veier.

03.04.2020 kl. 10:25

KABB gleder seg over kirke-digitalisering

Når det ikke er mulig å møtes til gudstjenester og andre møter, har mange kirker og forsamlinger tatt i bruk flere digitale hjelpemidler. Det er noe organsiasjonen Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB) har jobbet for lenge.

Nå gleder generalsekretær Øyvind Woie seg over at utviklingen har skutt fart, som en bivirkning av korona-krisen.

For KABBs målgruppe er det blitt mulig å ta mer del i fellesskapets formidling, samtidig som skillet mellom funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede blir mindre.

– Utfordringen har vært at digitale fellesskap ikke har blitt sett på som en type fellesskap med høy verdi. Tanken har alltid vært at det er best å sitte i samme rom. Men det har alltid vært en gruppe mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke har hatt muligheten til det, sier generalsekretær i KABB, Øyvind Woie, til Kristelig Pressekontor, gjengitt i avisen Dagen.

03.04.2020 kl. 09:32

Må kutte i tjenester for funksjonshemmede

Et overforbruk som på årsbasis er beregnet til å ende på 25,5 millioner kroner gjør at Alstadhaug kommune i Nordland må kutte.

Tjeneste for for funksjonshemmede er blant de delene av virksomheten hvor det brukes for mye penger, og nå varsler rådmannen kutt.

Blant annet har man valgt å si opp avtalen med Elines aktivitetsgård, et svært populært tilbud, men som koster 1,3 millioner kroner, skriver Helgelands Blad.

– Vi er i gang med nye vedtak til brukerne, og sender snart ut forhåndsvarsel på det. Vi har startet på store endringer og gjør om på tilbudene fortløpende, Det vil bli endringer for ansatte og brukere, samtidig som vi skal passe på at vi gir forsvarlige og gode tjenester innenfor de rammene vi har, forklarer kommunalsjef Kirsten Toft, ifølge avisen.

 

02.04.2020 kl. 12:59

Foreslår langvakter i assistanseordningen

Folk med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Aurskog-Høland kommune i Viken bør få mulighet til å la assistentene gå i langvakter på 12,5 timer.

Det foreslår Fremskrittspartiets kommunestyremedlem Rune Jørgensen i en interpellasjon i kommunestyret, ifølge lokalavisen Indre Akershus Blad.

Jørgensen mener en slik løsning vil gjøre BPA-ordningen enda bedre, både for dem som har assistanse og for dem som jobbber som assistanser. Det blir større frihet til å dra på turer utenfor kommunen og delta på ulike aktiviteter.

– Langvakter kan bidra til at bruker slipper å ha vaktskifte for eksempel midt i en fotballkamp. Det er blitt satt mer fokus på diskriminering av handikappede, og denne ordningen vil bidra til at brukerne i større grad kan leve som andre funksjonsfriske, understreker Jørgensen i interpellasjonen.

02.04.2020 kl. 12:51

Utviklingshemmede får brukerråd

Innbyggere i Harstad kommune med utviklingshemning får sitt eget kommunale brukerråd. Hensikten med rådet er at utviklingshemmede skal kunne ta opp saker som berører dem, slik at de lettere skal bli hørt.

Det er UiT Norges arktiske universitet i Harstad som har tatt initiativet til å etablere rådet, melder Harstad Tidende.

Rådsmedlemmene skal rekrutteres fra den lokale og populære fritidsklubben for utviklingshemmede, Torsdagsklubben.

I tillegg skal et medlem fra rådet for funksjonshemmede være med og bistå i oppstarten.

31.03.2020 kl. 11:16

Rune Stureson er død

Jurist Rune Stureson er død, 68 år gammel. Det skriver Nordre Follo Høyre på sine nettsider.

Rune Stureson – som var rullestolbruker etter en ulykke i ungdommen – var blant annet nestleder i det nå nedlagte Statens råd for funksjonshemmede fra 1999 til 2007. 

I perioden fra 1996 til 1999 var han varaordfører og gruppeleder for Høyre i Oppegård kommune.

– Rune var en stødig fyr på alle måter, et nydelig menneske og en stor ressurs for politikken i Oppegård, sier Sylvi Graham, ordfører i den samme perioden, til Handikapnytt.

Hun forteller at Rune Stureson spilte en viktig rolle i å lære andre i politikken om hvordan man legger til rette for at funksjonshemmede kan leve et enklere og likestilt liv.

Graham husker et eksempel fra da Stureson så tegningene til den nye arbeidskirken på Sofiemyr første gang, og han oppdaget at det var planlagt trapp til hovedinngangen og rampe på baksiden.

– Om jeg skal gifte meg i den kirken, skal jeg ikke gå bakveien, sa Rune. Og slik ble det. Den dag i dag er det både rampe og trapp ved hovedinngangen, forteller Sylvi Graham.

Juristen Rune Stureson hadde det meste av sin yrkeskarriere i Rikstrygdeverket, men han virket også som seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet i en periode.

Mange i ulike organisasjoner av funksjonshemmede vil huske ham som rådgiver og foredragsholder om rettigheter og juridiske spørsmål.

Han var også en av Norges beste i bordtennis for rullestolbrukere og representerte Norge i mange internasjonale stevner og mesterskap.

Rune Stureson døde 18. mars.

31.03.2020 kl. 09:59

Beklager stigningsgrad på ny gangbro

En ny gangbro til 16 millioner kroner skal forbinde Smieøya og Klosterøya i Skien.

Nå beklager det kommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse at adkomsten på den ene siden blir så bratt at det akkurat er helt på grensen av forskriftens krav, nemlig en signing på 1:15.

– En på 15 er det som er blitt minstekravet i de nye Tek17-reglene. Vi kunne nok ønske at det var som før da kravet var en på 20, sier leder i rådet, Ragnar Grøsfjeld, til avisa Varden.

Det var i den gamle byggtekniske forskrfiften, Tek10, at kravet til stigning på ramper var strengere, nemlig 1:20.

Rådmannen skriver i sin saksutredning at «brua bidrar til at forbindelsen Hjellevannet rundt blir universelt utformet».

31.03.2020 kl. 09:08

Fikk hastevedtak om utvidet BPA

Først fikk hun nei, men så snudde Moss kommune og fattet et hastevedtak om å utvide ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) slik at den 17 år gamle sønnen til Carina Markussen i Moss får et tilbud på dagtid selv om skolen er stengt.

– Endelig kan jeg senke skuldrene litt, sier Carina Markussen til Moss Avis.

Hun er trebarnsmor, og den ene sønnen, Tim Oscar på snart 17, har en utviklingshemning. Til daglig går han på en naturbruklinje på Borg videregående skole. Men da skolen stengte på grunn av korona-krisen, ble alt ansvar lagt på moren.

– Det har vært utrolig tøffe og slitsomme dager. Jeg måtte være både sykepleier, vernepleier og mamma på én gang, sier hun.

Først ble søknaden om utvidet BPA avvist. Begrunnelsen var at skoletilbudet som ble borte, er et fylkeskommunalt anvar.

Nå vil Moss kommune ha en dialog med hver enkelt kommune om deres behov for bistand så lenge den videregående skolen er stengt, for å sikre at de ikke står uten tilbud i denne perioden, ifølge Moss Avis.

30.03.2020 kl. 08:52

Velfersdstatsforkjemper: Tiltakene har gått for langt

(NTB:) Linn Herning i organisasjonen For Velferdsstaten mener fordelene med de strenge, inngripende smitteverntiltakene i Norge ikke er verdt konsekvensene.

Selv om hun selv tilhører en risikogruppe, slutter Herning seg til mindretallet som hever stemmen mot myndighetenes inngripende tiltak, fordi de nærmest har stengt samfunnet.

– Vi må ikke glemme at samfunnet er mer enn helse, og at helse er mer enn korona. De strenge tiltakene må veies opp mot andre konsekvenser, både sosiale, økonomiske og helsemessige, sier Herning til Klassekampen.

Hun er leder i organisasjonen For velferdsstaten, og savner nyansert politisk diskusjon om regjeringens tiltak.

Herning påpeker at de som allerede var i en sosial risikogruppe rammes aller hardest av smitteverntiltakene.

– Alle med psykiske helseproblemer, barn i vanskelige familier. Det kan gå så langt at man prioriterer koronarisikogruppa over dem som ikke kan være inne i sin egen leilighet med familien over lang tid, sier Herning.

(©NTB)

30.03.2020 kl. 08:40

Forlenger søknadsfrist for servicehund

Fristen for å søke om servicehund i 2020 er utvidet til 15. mai. Det kunngjør Nav på sine nettsider.

bilde av en golden retriever.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Du kan ha rett til servicehund hvis  du har en fysisk funksjonsnedsettelse og trenger hjelp med praktiske gjøremål, for eksempel å hente ting, åpne eller lukke dører eller til å kle av og på deg.

Forutsetningen er at du blir vesentlig mer selvhjulpen med en servicehund. Samtidig må du være i stand til å gi hunden pleie, stell og trening, og lufte den utendørs hele året.

Her kan du se en videorepportasje som viser hva en servicehund kan hjelpe til med: SE HVORDAN SERVICEHUNDEN FRIGG GJØR KATHRINES LIV MER SELVSTENDIG

Nav har et budsjett på 5,3 millioner kroner til servicehunder i 2020. Denne ordningen gikk fra å være en forsøksordning til å bli et permanent tilbud fra og med 2018.

Les også: NRK-PROGRAM HAR SKAPT PROBELMER FOR SERVICEHUNDBRUKERE

28.03.2020 kl. 14:27

Blindeforbundet har permittert halve staben

150 ansatte i Norges Blindeforbund er permittert som følge av koronakrisen. Dette utgjør omtrent halvparten av de ansatte i organisasjonen, skriver avisen Vårt Land.

Bakgrunnen er at det ikke lenger er mulig å drive mye av innsamlingsarbeidet som Blindeforbundet er avhengig av for å kunne drive. Ansatte innsamlere kan ikke lenger gå fra dør til dør for å verve givere.

Dermed risikerer forbundet et kraftig inntektsfall dersom koronarestriksjonene blir langvarige. Av Blindeforbundets budsjett på 357 millioner kroner kommer 70 prosent fra 53 000 faste og 100 000 sporadiske givere.

– Vi er utrolig takknemlige for å ha så mange givere, men er samtidig ekstremt avhengige av å opprettholde dem som støttespillere, sier generalsekretær Karsten Aak til  Vårt Land.

Blindeforbundet er ikke den eneste organisasjonen som sliter økonomisk som følge av koronakrisen. En undersøkelse blant Norges Innsamlingsråds 106 medlemsorganisasjoner anslår en nedgang på 57 millioner kroner i gaveinntekter i mars. På årsbasis frykter rådet at 750 millioner kroner forsvinner.

28.03.2020 kl. 13:56

Mer TT i Innlandet

Innlandet fylkeskommune har besluttet å øke TT-grunnbeløpet (tilrettelagt transport) i 2020 fra 2500 kroner til 4000 kroner.

Det nye beløpet blir satt inn på brukernes TT-kort i løpet av mars, ifølge en nyhetsmelding på fylkeskommunens nettsider.

Den som bor mer enn 20 kilometer fra kommunesenteret, eller som må transporteres i rullestol, får et tillegg i henhold til TT-forskriften.

26.03.2020 kl. 09:36

Funksjonshemmede først, sier drosjene

Nå er det bevegelseshemmede, syke og eldre som er prioritert. Andre må belage seg på å å vente lenge på drosje.

Det opplyser daglig leder Hans Vestneshagen i Molde Taxi til Romsdals Budstikke.

To av tre sjåfører er permittert som følge av korona-krisen. Det innebærer at drosjene må prioritere hardt. Og det er dagtid som gjelder. De som trosser myndighetenes råd om å dra på fest, får heller vente eller komme seg hjem på egen hånd, mener taxisjefen i Rosenes by.

Molde Taxi har innført restriksjoner for å beskytte passasjerer og sjåfører mot smitte. Det er maks tre passasjerer per tur.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre at passasjerer blir smittet. Vi kjører jo de mest sårbare gruppene – eldre, sjuke, bevegelseshemmede som ofte har underliggende sjukdommer, sier Vestneshagen. 

Han forteller at han selv sørger for å spraye alle berøringsflater i bilen med sprit mellom hver tur.

26.03.2020 kl. 09:25

Utviklingshemmede i isolasjon føler usikkerhet

– Jeg tror ikke Thea forstår hva smitte er. Hun har hørt om korona, men har ikke begrep om dette viruset. Hun vil fortsatt klemme. Hun er veldig glad i det, sier Theas mor,  Tove Fjell, til Bergens Tidende.

Thea Fjell Sundal (29) har Downs syndrom og bor i et døgnbemannet bofellesskap som nå er pålagt strenge smittevernregler. Samtidig er 20 prosent av de ansatte i etat for tjenester for utviklingshemmede i Bergen borte fra jobb.

Pårørende uttrykker bekymring for at personer med utviklingshemning blir isolert, uten at de forstår hva som skjer.

 – Jeg er bekymret for hvordan datteren min vil takle den nye hverdagen. Alle rutinene hennes er borte, sier Tove Fjell.

Styremedlem Steinar Løland i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i Bergen bekrefter at korona-situasjonen skaper usikkerhet og forvirring for mennesker med utviklingshemning.

NFU sentralt har også meldt om personer som ikke er smittet, men som i praksis er isolert og uten kontakt med venner, foreldre eller andre de bor med, ifølge Bergens Tidende.

Forbundsleder Jens Petter Gitlesen minner om at kommunene er pliktige å gi nødvendige omsorgstjenester også i en situasjon med inngripende smitteverntiltak. Han ber pårørende melde om utfordringer til NFU.

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) har laget en veileder om hvordan man på en god måte kan snakke med utviklingshemmede om korona. Du finner den ved å klikke her (ekstern lenke).

«Personer med utviklingshemming trenger på lik linje med andre god informasjon om koronaviruset og de tiltak som nå er satt i verk. Mange opplever redsel for det ukjente, og både viruset i seg selv og smitteverntiltakene påvirker folk», skriver NAKU på sine nettsider.

25.03.2020 kl. 09:25

Ulset skal styrke paraidretten i Møre og Romsdal

Paralangrennsløper og -skiskytter Nils-Erik Ulset er ansatt som fagkonsulent for paraidrett i Møre og Romsdal idrettskrets. Det skriver Aura Avis.

Ulset har deltatt i fem Paralympcis og har 10 individuelle medaljer. I 2018 mottok han den prestisjetunge Egebergs Ærespris for innsatsen.

Til Aura Avis sier Ulset at han ønsker å nå ut til mennesker med skjulte funksjonsnedsettelser. 

– Jeg synes at en viktig, men ofte glemt gruppe er personer med skjulte funksjonsnedsettelser. Idrettsglede for alle er jo visjonen til norsk idrett og da er det en selvfølge at alle som vil drive med idrett skal få mulighet, sier han til avisen.

Rekruttering, kompetanseheving og informasjon blir hovedpunkter i Ulsets nye jobb.

– Mange klubber i Møre og Romsdal har allerede et godt opplegg, mens andre har en vei å gå. Mitt overordnede mål er å komme dit at alle klubber opparbeider en kompetansen som gjør at de kan ta imot og legge til rette for parautøvere på egen hånd, sier han.

25.03.2020 kl. 08:48
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.