Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

SV strever med bioteknologi

(NTB:) SV sliter internt med å enes i spørsmålet om eggdonasjon og endringer i bioteknologiloven. Nå kalles landsstyret i partiet inn.

Ifølge Vårt Land kalles nå landsstyret – som er partiets øverste topporgan mellom hvert landsmøte – inn til møte for å avgjøre SVs standpunkter på betente de betente sakene.

Dette gjelder tidlig ultralyd, bruk av blodprøven NIPT, som gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom, og åpning for mitokondriedonasjon, der arveanlegg fra tredjeperson settes inn i et befruktet egg for å reparere sykdom.

I forrige uke la Fremskrittspartiet fram en rekke vidtrekkende forslag og inviterte da både Arbeiderpartiet, Venstre og SV til et forlik om endringene i bioteknologiloven.

Både Frp og Ap ønsker å vedta ja til eggdonasjon, assistert befruktning til enslige og en rekke liberaliseringer, men må ha med stemmene til SV for å få flertall i Stortinget. Ifølge avisen uttrykkes det i begge partier at de venter i spenning på hva SV til slutt lander på.

Da stortingsmeldingen om ny bioteknologilov – altså forløperen til en ny lov gikk gjennom Stortinget våren 2018, sto SV for et strengere ja til eggdonasjon, men nå er holdningen i ferd med å mykes noe opp, ifølge avisen.

SV har i sitt stortingsprogram for gjeldende periode sagt ja til NIPT-testen, men programmet inneholder ikke noe om tidlig ultralyd, mitokondriedonasjon, eller former for fosterdiagnostikk.

Endringene i bioteknologiloven ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Partiene har frist til 26. mars med å fremme forslag til endringer.

Derfor mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.at det er viktig med et landsstyremøte nå.

– Det er viktig å forankre standpunktene i landsstyret, mener Kaski.

(©NTB)

10.03.2020 kl. 07:58

Tilsyn: For dårlig spesialundervisning på kristne friskoler

(NTB:) Et tilsyn blant norske friskoler avdekket mangler ved spesialundervisningen som ble gitt. Skolene svarer at rammene er for trange.

Et tilsyn som Utdanningsdirektoratet har utført ved 31 kristne friskoler, har avdekket at over en tredel av dem har mangler knyttet til tilbudene om spesialundervisning, skriver Vårt Land.

Bransjeorganisasjonen Virke sier at tilbudene ble forverret etter at Stortinget i 2017 vedtok en lov om at barn i friskoler skulle likebehandles med barn i den offentlige skolen.

Både fra den enkelte skole og paraplyorganisasjonen Kristne Friskolers Forbund (KFF) har loven ført til en skjevhet i finansieringen av friskolene, noe som gjør rammene for trange til å tilby riktig spesialundervisning til den enkelte elev.

– Alle barn er kommunens barn, men slik det er nå behandler kommunene sakene ulikt med ulik finansiering per elev. På en friskole er det gjerne elever fra ulike kommuner, og det fører igjen til at elevene forskjellsbehandles. Sånn kan det ikke være, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Tirsdag avgir Utdannings- og forskningskomiteen sin innstilling til en stortingsmelding om tidlig innsats og inkludering i barnehage, skole og SFO.

(©NTB)

10.03.2020 kl. 07:52

Lysbakken ber regjeringen ta uføre-grep

(NTB:) SV-leder Audun Lysbakken mener kutt i arbeidsavklaringspenger har bidratt til at flere blir uføre.

– Regjeringen har kastet bort seks år, sier han.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sa til VG tirsdag at regjeringen ber Nav forsterke innsatsen for å stanse veksten av antall uføre i landet.

Nå reagerer Lysbakken sterkt på statsrådens forsøk på å komme på offensiven.

– Jeg vil si det rett ut til arbeidsministeren: Du og regjeringen har kastet bort seks år i kampen for å holde antallet uføre nede. Dere kunne handlet, men dere gjorde det ikke, sier SV-lederen til VG.

Lysbakken mener kutt i arbeidsavklaringspenger har bidratt til at flere blir uføre. Han utfordrer Isaksen til å fremme et forslag Isaken selv har støttet, ett av forslagene som SV tok opp i en interpellasjon i 2012.

– Han kommenterte en tale fra SVs Karin Andersen som foreslo at ungdom og unge på uføretrygd skulle ha samme rett til oppfølging fra Nav som dem som går på arbeidsavklaringspenger, sier SV-lederen.

Isaksen avviser beskyldningene fra Lysbakken og sier at det måtte en høyreregjering til for å få et skikkelig løft for psykiatrien, gjøre det enklere for Nav-brukere å ta utdanning og tørre å stille krav til unge sosialklienter.

– Mye av det jeg snakket om i 2012, er gjort under denne regjeringen. Uføre som kan komme seg tilbake i jobb, skal få hjelp av Nav, samtidig er jeg aller mest opptatt av å følge opp unge før de havner i utenforskap, sier Lysbakken.

Bare i fjor ble det nesten 13.000 flere uføre i landet, og for første gang utgjør de uføre over 10 prosent av folk i arbeidsfør alder: 10,3 prosent.

(©NTB)

07.03.2020 kl. 20:56

Fakkeltog for BPA avlyst

Søndag skulle Uloba – Independent Living Norge arrangert fakkeltog i Drammen for å markere kravet om en god ordning for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Vestre Viken. Arrangementet er avlyst av hensyn til korona-smittefaren.

«Vi gjør dette fordi vi ikke vil bidra til økt korona-smittefare. Nye arrangementer og møteplasser skaper nye arenaer for smitteoverføring, og vi velger å være forsiktige», skriver Uloba i en melding på Facebook.

Fakkeltoget skulle være en del av mobiliseringen for å sikre at den nye konsesjonen for BPA i Vestre Viken er i samsvar med spesifikasjonene i Norsk Standard. 

Les mer her: SKJEBNEKAMP FOR BPA I VESTRE VIKEN

06.03.2020 kl. 16:31

Ridderuka og Ridderrennet er korona-avlyst

Foreningen Ridderrennet har besluttet å avlyse Ridderuka 2020 på grunn av koronaviruset. Det melder Ridderrennet på sine nettsider.

Arrangementet skulle gått av stabelen 22. til 29. mars. Beslutningen om å avlyse er fattet «ut fra en helhetlig vurdering og etter faglige anbefalinger», i forståelse og samråd med medarrangører fra Forsvaret, Beitostølen Helsesportsenter og Norges idrettshøgskole.

Det var påmeldt over 400 deltakere fra 14 nasjoner til Ridderuka. Med frivillige og medarrangører er 1500 til 2000 personer involvert i arrangementet.

Ridderuka med Ridderrennet på Beitostølen er verdens største vintersportsuke for syns- og bevegelseshemmede. Årets arrangement ville vært det 57. i rekken.

06.03.2020 kl. 14:55

Bergen avlyser utenlandsferier for utviklingshemmede

(NTB:) På grunn av fare for koronasmitte avlyser Bergen kommune de årlige utenlandsferiene for personer med utviklingshemming.

Hvert år arrangerer kommunen feriereiser i inn- og utland, men på grunn av smittefare knyttet til det nye koronaviruset har Byrådsavdelingen for eldre, helse og frivillighet, samt medisinsk fagsjef i Bergen kommune, vurdert at risikoen i år er for høy.

– Vi kjenner i dag områdene med vedvarende smittespredning, men dette kan endre seg over tid. Vi ønsker ikke å bidra til at personer blir utsatt for unødig smitterisiko ved utenlandsreiser, der mange personer er samlet og en kan risikere kontakt med smittede personer, sier byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa.

Et utbrudd av sykdom som følge av koronasmitte vil også øke risikoen for manglende helsepersonell i Berge kommune, opplyser de på sine hjemmesider.

Kommunen planlegger nå feriereiser i Norge i stedet.

(©NTB)

05.03.2020 kl. 15:35

Sunniva Ørstavik ny Virke-styreleder

Generalsekretær i Norges Handikapforbund, Sunniva Ørstavik, er ny styreleder for Virke ideell og frivillighet.

– Ideell og frivillig sektor forandrer samfunnet. Det er en stor ære å få være med å forme framtiden for frivillig sektor, sier Ørstavik i en uttalelse som er gjengitt på organisasjonens Facebook-sider.

Med cirka 1000 medlemmer i ideell og frivillig sektor, blant dem Norges Handikapforbund, er Virke ideell og frivillighet blant de største bransjeområdene i Virke. Organisasjonen arbeider for å fremme ideelle og frivillige organisasjoners plass i samfunnet, i tillegg til å gi støtte i arbeidsgiverspørsmål.

– Vi som organiserer frivilligheten, er helt avhengig av gode og trygge arbeidsforhold, uttaler Ørstavik.

05.03.2020 kl. 12:57

Bente Lund Jacobsen blir Norges første eldreombud

(NTB:) Eldre i Norge har fått sitt eget ombud, og det er Bente Lund Jacobsen (56) som blir Norges første eldreombud.

Lund Jacobsen er i dag direktør for Næringsforeningen Ålesundsregionen og har bakgrunn fra Mørenot, Shell-konsernet og Manpower.

– Jeg skal se på hvordan vi kan utnytte ressursene og løse utfordringene med en voksende eldregenerasjon. Dette må settes på agendaen i samfunnsdebatten, i det politiske miljøet og blant de eldre selv, sier Lund Jacobsen i en pressemelding.

Eldreombudet blir lokalisert til Ålesund, sammen med Senter for et aldersvennlig Norge.

(©NTB)

28.02.2020 kl. 12:37

OsloMet skal forske på funksjonshemmede og velferd

Hvor effektive er velferdspolitiske tiltak for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering?

Det har universitetet OsloMet fått 30 millioner kroner fra et forskningsprogram i EU for å finne ut.

Forskningsprosjektet «EUROSHIP – Hvordan motvirke ulikhet i sosialt medborgerskap» vil kartlegge erfaringene til tre sårbare befolkningsgrupper med lav inntekt og utdannelse: unge voksne, familier med omsorgsforpliktelser, og eldre og funksjonshemmede.

I prosjektet deltar forskere fra Estland, Italia, Norge, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland og Ungarn. Prosjektet ledes av OsloMet.

OsloMet skal samarbeide med Social Platform, som er den største paraplyorganisasjonen for europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner innen den velferdspolitiske sektoren i Europa.

– EU må komme mer på banen for personer som er i risikosonen for å bli fattige og sosialt ekskludert. Folk med lav utdanning og inntekt må føle at de har noe igjen for å være medlem av EU, uttaler OsloMet-professor Rune Halvorsen, prosjektleder for EUROSHIP, i en pressemelding.

– Det er maktpåliggende at EU evner å vise at de har positiv betydning for innbyggernes muligheter til å leve det livet de har gode grunner til å ønske seg, sier Halvorsen.

27.02.2020 kl. 09:13

Regjeringens håndtering av Nav-skandalen er sterkt kritikkverdig, mener opposisjonen

(NTB:) Regjeringens håndtering av trygdeskandalen er sterkt kritikkverdig, mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

De tre opposisjonspartienes felles markering fremkommer i komiteens innstilling, som ble avgitt tirsdag.

«Regjeringens håndtering av sak om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 er sterkt kritikkverdig,» heter det i formuleringen i innstillingen.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket EU-forordningen, som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) redegjørelse til Stortinget om saken før jul er det formelle grunnlaget for kontrollkomiteens sak.

Et uavhengig granskningsutvalg skal legge fram sin rapport før 1. juni.

25.02.2020 kl. 14:59

Rullestolplass bak gitter

Oppe på galleriet, langt ute til siden og bak et gitter. Der er rullestolplassene i Storsalen i Kimen kulturhus i Stjørdal i Trøndelag. Herfra ser man bare deler av scenen.

Rullestolbruker Jørgen Skamfer Nesgård skulle oppleve en konsert med gruppa Vamp derfra. Men han så lite av det som foregikk på scenen.

Til lokalavisa Stjørdalens Blad sier Jørgens mor, Jorid Skamfer Nesgård, som var på konserten sammen med sønnen.

– Å bli henvist til å sitte bak gitteret på en balkong er ikke bra. Lyden er nesten like god der, men folk går på konsert for å få et visuelt bilde av hva som foregår på scenen også.

Biblioteksjef Frank Nordby er enig i at plassen ikke er optimal. Han forklarer at gitteret er der på grunn av sikkerhet.

Han viser til at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har godkjent kulturhuset, som også har fått pris for tilgjengeligheten.

25.02.2020 kl. 09:33

Ryanair-sjefen: Tilgjengelighet er «tullprat»

(NTB-AP:) Flyselskapet Ryanairs mangeårige direktør, Michael O’Leary, får massiv kritikk for uttalelser han har kommet med i et intervju med avisen Sunday Times.

Blant annet er han sitert på at kravene om at om at det må være tilrettelagt for rullestolbrukere i alle etasjene i Ryanairs kontorer i Dublin, er «komplett tullprat» («complete and utter nonsense»).

Videre i intervjuet sa O’Leary blant annet at han mener flyselskaper får urettferdig mye skyld for klimaendringene.

Men det er likevel uttalelser om at muslimske menn bør undersøkes ekstra nøye på flyplasser som blir møtt med den sterkeste kritikken.  I intervjuet sier O’Leary at terrorister «som regel er menn av muslimsk overbevisning».

Han sa videre at familier med barn ikke burde undersøkes på flyplasser fordi sjansen for at noen av dem er terrorister er nær null.

– For 30 år siden var det irene. Hvis det er der trusselen kommer fra, så må den håndteres, sa sjefen for det irske lavprisselskapet.Det muslimske rådet i Storbritannia kaller uttalelsen rasistisk og diskriminerende.

(©NTB)

23.02.2020 kl. 15:02

Nav-skandalen: Stortinget splittet om toppenes ansvar

(NTB-Bibiana Piene:) Opposisjonen og de borgerlige ligger an til å komme med høyst ulike former for kritikk i innstillingen fra kontrollkomiteen om trygdeskandalen. Tirsdag møtes komiteen en siste gang for å finpusse de siste detaljene i innstillingen, som blir offentliggjort samme ettermiddag.

Trolig kommer komiteen til å skille lag når det gjelder de viktigste konklusjonene.

– Det er ingen uriktig slutning at det blir ulikt nivå på kritikken. Det er ingen tvil om at de rødgrønne har en annen retorikk enn oss, og jeg tar for gitt at dette blir en del av innstillingen, sier Høyres mann i komiteen, Svein Harberg til NTB.

Etter det NTB har grunn til tro, vil de rødgrønne partiene Ap, Sp og SV trolig rette kritikk mot regjeringen for håndteringen av Nav-skandalen. Den endte som kjent med at 78 personer trolig er dømt for trygdesvindel på feilaktig grunnlag.

Skandalen begynte med en strid mellom Nav og Trygderetten om tolkningen av EU-reglene for å ta med seg sykepenger, AAP og pleiepenger midlertidig til andre EØS-land. Trygderetten mente at dette var lov, Nav mente at det var ulovlig. Men saken ble verken prøvd for en vanlig domstol eller forelagt EFTA-domstolen.

Striden ble kjent for Hauglies departement i desember 2018. Likevel ble flere dømt og fengslet for trygdesvindel over et halvår senere. I en høring i kontrollkomiteen i begynnelsen av januar erkjente Hauglie at hennes departement burde oppdaget trygdeskandalen tidligere.

De rødgrønne partiene har ønsket å stå sammen om felles merknader i innstillingen, opplyser SVs Freddy Øvstegård til NTB.

– Det har vi fått til, sier han, uten å ville utdype hva de tre partiene vil gå inn for.

De borgerlige partiene, inkludert Frp, vil trolig legge seg på en mindre kritisk linje. Samtidig påpeker Harberg at det er mer enn nok å kritisere i saken, noe hele komiteen skal ha samlet seg om.

– Det har åpenbart vært både en mangel på systemer som fanger opp ting, og unaturlige skott mellom instansene som burde ha fanget dette opp, sier han.

Høyre mener også, ikke overraskende, at det ikke er noe å utsette på Hauglies håndtering av saken.

– Så vidt jeg ser, er det ingenting å kritisere henne for, sier Harberg.

Øvstegård reagerer på sin side på at de på toppen får slippe unna etter skandalen.

– Det er jo det som er blitt sluttspillet i denne saken, at både Hauglie og Nav-sjef Sigrun Vågeng har sluppet å ta ansvaret. Det er en form for politisk ansvarsfrihet som ikke er bra, sier han.

(©NTB)

22.02.2020 kl. 10:46

«Slo opp» med Nav da han fikk jobb – fikk svar på rim

(NTB:) Da Kristian Danielsen fikk seg jobb, gjorde han slutt på sitt ettårige forhold med Nav i en humoristisk melding. Han fikk kjærlig svar tilbake på rim.

– Jeg fant ut at i stedet for å bare si «ha det», så prøvde jeg heller å gjøre det litt artig. Det er ikke nødvendig å være hestkuk bestandig, sier Kristian Danielsen til Avisa Nordland.

«Jeg har i lengre tid følt at vi ha vokst fra hverandre, alt har blitt kjedelig rutine og følelsesløst», skrev han til Nav i den klisjéfylte meldingen han avsluttet med å forsikre at det ikke var Nav det er noe galt med, men at «det er meg».

Nav viste stor forståelse i svaret på rim, om rytmisk uttrykk muligens sviktet noe:

«Der ser du; det pleier ordne seg
Og skulle verden igjen bli ugrei
Så vil vi alltid være her for deg»

(©NTB)

21.02.2020 kl. 10:47

Trenger konstant tilsyn – får 12 timer BPA

Legene på Ullevål sykehus sier to år gamle Saana trenger tilsyn og avlastning 24 timer i døgnet. Bydel Gamle Oslo innvilget 16 timer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i døgnet.

Familien klagde. Da ble tilbudet redusert til 12 timer BPA, samt tilbud om en barnehageplass som Saana ikke kan bruke på grunn av infeksjonsfare.

Det er Dagsavisen som skriver dette i dag.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran skriver dette i en e-post til Dagsavisen:

«Spesialisthelsetjenesten, sykehus og fastleger har ofte et divergerende syn på omfanget av familiers behov for tjenester. Det er bydelen som har forvaltningsansvaret, og som derfor er den som både skal vurdere behov for bistand og utmåle omfanget av tjenestene.»

Han viser også til at «vedtak om lovpålagte tjenester blir vurdert ot fra behov og ikke økonomiske hensn, men bydelen skal også  ha et ansvar for likhetsvurdering og rettferdig fordeling av tjenestene».

To-åringen Sanaa er født med en misdannelse i kjeve og hals som gjør at hun må bruke et kunstig luftrør. Medisinene hun bruker, gjør henne ekstra utsatt for infeksjoner. Hun må ha intravenøs næring, og hun må overvåkes konstant fordi slimdannelser kan tette luftveiene hennes slik at hun blir kvalt.

Familien til Saanaa sitter med en opplevelse av å ha blitt straffet av bydelen fordi de klagde.

Norsk pasientforening bistår familien. Generalsekretær tove Hanche-Olsen mener saken er i særklasse og framstår som nærmest grotesk.

– Gang på gang neglisjeres vurderingene til spesialisthelsetjenesten fordi kommunene har en selvråderett, sier hun til Dagsavisen.

20.02.2020 kl. 09:27
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.