Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Flertall sier nei til lovpålagt logoped

Flertallet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har vendt tommelen ned for et forslag fra SV om å gjøre logoped til en lovpålagt tjeneste i kommunene.

Forsaget ble fremmet av Nicholas Wilkinson og Karin Andersen. Wilkinson er selv rammet av afasi og har erfart hvor viktige logopeder er når man må trene opp taleevnen etter skade eller sykdom. Men mange særlig mindre kommuner mangler logopedtjeneste i dag.

Les mer om hvordan Nicholas Wilkinson lever med afasi: DA STORTINGSPOLITIKEREN VÅKNET FRA KOMA, KUNNE HAN IKKE LENGER SNAKKE

«Så lenge tjenesten ikke er lovpålagt og en skal-tjeneste, så har man ingen god oversikt over logopediske tjenester til befolkningen», argumenterer SV-representantene i forslaget.

Men i helse- og omsorgskomiteen ble Nicholas Wilkinson stående alene. Flertallet – fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – valgte å lytte til en advarsel fra helse- og omsorgsminister Bent Høie om å gjøre logoped til en lovpålagt tjeneste, i hvert fall ikke nå.

Høie erkjenner at manglene i logopeddekningen finnes, men han mener det er flere forhold som må avklares først, blant annet om logopeder skal få autorisasjon i henhold til helsepersonelloven.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmet et annet forslag om at logopedtjenestene i kommunene må styrkes.

17.02.2021 kl. 10:18

Jönköping europamester i tilgjengelighet

Den svenske byen Jönköping er hedret med prisen «Access city award» for 2021 – EU-kommisjonens pris til byer som utmerker seg for sitt arbeid med tilgjengelighet.

Det er det svenske tidsskriftet Funktionshinderpolitik som skriver dette.

Jönköping, med sine drøyt 93 000 innbyggere, ligger i Småland og er den tredje svenske byen som har mottatt denne utmerkelsen.

For å motta prisen, må en by ha minst 50 000 innbyggere og kunne vise til betydelige forbedringer og gode planer når det kommer til tilgjengelighet.

Fjorårets Access city award ble tildelt Polens hovedstad Warszawa.

15.02.2021 kl. 15:39

Universell utforming får en mer sentral plass

Universell, enheten som jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning, flyttes inn i det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, som Kunnskapsdepartementet oppretter.

I dag holder enheten hus hos NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

«Vi har stor tro på at dette kan sette tema som inkludering, universell utforming, læringsmiljø og tilgjengelighet til høyere utdanning enda tydeligere på dagsorden, og at vi kan gjennom vår lange erfaring bidra til å styrke temaet også i andre deler av dette direktoratet», heter det i et nyhetsbrev fra Universell.

 

05.02.2021 kl. 09:34

Løvemammaene ber om vaksine-prioritering

Pårørende og assistenter til alvorlig syke barn må fram i køen og prioriteres for vaksinering mot covid-19. Det krever organisasjonen Løvemammaene, som fremmer interessante til funksjonshemmede og syke barn.

Begrunnelsen for å kreve vaksineprioritering, er at barna er helt avhengig av omsorgsinnsatsen til foreldre og ufaglærte assistenter.

– Hvis jeg blir sengeliggende, blir garantert også noen av assistentene våre det. Da er det ingen som kan ta vare på barnet mitt, sier Elin Gunnarsson i Løvemammaene til NRK.

Løvemammaene har skrevet brev om problemstillingen til Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Ifølge direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet er det foreløpig ikke vurdert om foreldre og assistenter til alvorlig syke barn skal prioriteres på linje med helsepersonell. I Danmark, derimot er denne gruppa prioritert for koronavaksine.

28.01.2021 kl. 20:36

Korona-penger til strippeshow i tilrettelagt bolig

Et botilbud for funksjonshemmede i København betalte 10 000 kroner for et strippeshow for beboerne med ekstra midler som var stilt til disposisjon på grunn av koronakrisen. Showet skulle vært arrangert i desember i fjor, men ble avlyst på grunn av smittevern. 

Det er avisen Jyllands-Posten som kunne fortelle om det planlagte strippeshowet for beboere, som alle har store funksjonsnedsettelser funksjonsnedsettelser. Showet skulle inkludere både en mannlig og en kvinnelig stripper.

Beboerne hadde gitt sitt samtykke til showet, som hadde en sosialfaglig begrunnelse.

– Seksualitet er en del av kjerneoppgaven, og vi arbeidet faglig med det i forskjellige sammenhenger. Vi understøtter borgerne i å utvikle sin seksualitet, sier leder for omsorg og spesialpedagogikk i København kommune Karoline Winther-Lund til Jyllands-Posten.

Men kritikken har ikke latt vente på seg. Ma Negaard, som er sosialborgermester i København, mener tiltaket vitner om usedvanlig dårlig dømmekraft å bruke kommunale penger på streptease.

Kritikken hennes dreier seg ikke om at showet skulle bli arrangert i en tilrettelagt bolig, men at det ble betalt for med kommunens penger.

Ifølge Karoline Winther-Lund er ikke dette første gang slike aktiviteter arrangeres i den tilrettelagte boligen. Blant annet har de hatt sin egen sexmesse. Men det har normalt foregått for beboernes egen regning.

28.01.2021 kl. 20:10

Sunnaasstiftelsen planlegger satsing i Lofoten

Sunnaastiftelsen ønsker å styrke rehabiliteringstilbudet for ryggmargsskadde i Nord-Norge. Som en første start står «Camp Spinal Explore Lofoten» på kjøreplanen 26.–31 august. Der skal 19 deltakere skal få utfolde seg i ulike naturaktivteter som fisking, kajakkpadling, ørnesafari, surfing og så videre.

 Campen er ment å være en såkalt pilot for å undersøke om den bør bli etablert som et årlig tilbud.

Stiftelsen har søkt Miljødirektoratet om 350 000 kroner i tilskudd til arrangementet, som har et samlet budsjett på 1,25 millioner kroner, skriver Lofotposten.

–Nord-Norge kan by på fantastiske muligheter for naturopplevelser og friluftsliv som kan gi våre målgrupper verdifulle erfaringer for å opprettholde god fysisk og mental helse, skriver Sunnaasstiftelsen i søknaden til Miljødirektoratet.

– Vi ser at mange steder i nord har lite fokus på og kunnskap om å tilrettelegge for aktivitet og friluftsliv for personer med nedsatt funksjon, og derfor ønsker vi å utvikle et nytt tilbud i Lofoten i samarbeid med næringslivet for å gi bedre tilgang og utvikle gode aktivitetstilbud til personer utsatt for alvorlig skade eller sykdom, heter det videre.

En viktig målsetting med Camp Spinal er at deltakerne skal dra nytte av hverandres opplevelse og menstringsstrategier. Camp Spinal skal gjøre deltakerne bedre rustet til å ta selvstendige valg og mestre eget liv og situasjon.

26.01.2021 kl. 09:33

Ombudet er bekymret for psykisk syke

Manglende sosial kontakt og omdisponering av helsevesenets ressurser har gjort pandemien ekstra tung for mennesker med psykiske utfordringer.

Portrett av Hanne Bjurstrøm.

Arkivfoto: Ivar Kvistum

Det bekymrer likestillings- og diskrimeringsombud Hanne Bjurstrøm (bildet).

I et nyhetsbrev gjentar hun kravet om målrettede tildelinger for at helseforetakene skal kunne prioritere psykisk helsevern og gi bedre oppfølging til pasienter som skrives ut fra døgnbehandling.

– Én av mange lærdommer fra pandemien er at digitale møter fungerer som nødløsning på jobb. En annen er at samme møteform ikke kan erstatte alle fysiske konsultasjoner i helsevesenet. Psykisk helse kan nemlig ikke nedprioritereres, selv om det har vært mest vanlig å se etter fysiske symptomer det siste året, skriver Hanne Bjurstrøm i nyhetsbrevet.

22.01.2021 kl. 11:41

Gjemmer funkiser: TikTok nominert til verstingpris

Organisasjonen Press – Redd Barna Ungdom har nominert det sosiale mediet TikTok til den årlige verstingprisen «Gullbarbie».

Bakgrunnen er at TikToks moderering og algoritmer skal virke slik at innhold som viser mennesker med nedsatt funksjonsevne, eller som på annen måte avviker fra normen, får færre visninger.

«TikTok bidrar til å undertrykke det som går utenfor normen. Algoritmene fører til at det skapes ekkokammer for skadlig innhold», heter det i begrunnelsen for nominasjonen.

I tillegg er klesmerket Brandy Melville og bloggerne Sophie Elise nominert til prisen.

Press skal i år dele ut Gullbarbie for tiende gang. Prisen går til medie- og reklameaktører som er «best til å føle seg verst», ifølge en nyhetsmelding på organisasjonens nettsider.

13.01.2021 kl. 16:05

Forskere søker unge stemmer

Forskere skal undersøke om barn og unges rettigheter blir oppfylt i helse- og omsorgstjenestene, og vil gjerne ha kontakt med deg som er mellom 18 og 21 år og har en eller flere funksjonsnedsettelser.

Fem ungdommer sitter i en halvsirkel og snakker med en voksen, som har ryggen til.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Visste du at brukermedvirkning i møte mellom deg og helsepersonell er en grunnleggende menneskerettighet? At det betyr at alle som jobber i helsetjenesten er pålagt å sikre at du alltid får en stemme, at du kan mene noe om den tjenesten du får?

Visste du også at det er lovfestet å gi familien hjelp hjemme slik at du får vært mest mulig hjemme med familien din?

Visste du også at enhver avgjørelse som gjøres i din sak skal til syvende og sist ha ditt beste som hovedinteresse? Men hva betyr egentlig «Barns beste»?

Dette er noen av de spørsmålene forskere ved OsloMet   ønsker å stille til ungdom med funksjonsnedsettelser som en del av prosjektet «Ivaretakelse av barn med funksjonsnedsettelser».

Det er Forskningsinstituttet Nova ved OsloMet som gjennomfører prosjektet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Målet er å undersøke om prinsippet om barns beste, retten til helse og omsorg, retten til familieliv og retten til brukermedvirkning blir ivaretatt når barn og unge møter helse- og omsorgstjenesten – både før og under koronapandemien.

Det blir i disse dager sendt ut et spørreskjema til foreldre, og forskerne holder på med å ringe til små og store kommuner i Norge for å snakke med fagpersoner som jobber med barn med funksjonsnedsettelser. 

Men forskerne vil også gjerne snakke med dem det gjelder direkte og søker unge med funksjonsnedsettelse til et gruppeintervju.

Du er mellom 18 og 21 år, og du har en eller flere funksjonsnedsettelser. Du kan tenke deg å snakke med andre ungdommer med funksjonsnedsettelser i form av et gruppe-intervju hvor dere sitter sammen i et rom og diskuterer hva brukermedvirkning, barns beste og retten til familieliv betyr for dere.

Du får dele dine erfaringer og på den måten kaste lys på det som andre opplever, som de kanskje ikke kan sette ord på.

Planen er å gjennomføre gruppeintervju i mars 2021. 

Er dette interessant for deg, kan du ta kontakt med Janikke Solstad Vedeler på mail: janikke.s.vedeler@oslomet.no.

Du kan lese mer om prosjektet ved å klikke her (ekstern lenke).

12.01.2021 kl. 09:24

Britisk pris til Navs førstevalg

Førstevalget blant Navs prisforhandlede aktivrullestoler i posten lett rullestol med fastramme og fast benstøtte, har vunnet en pris i Storbritannia.

Det er aktivstolen Quickie Nitrum (bildet) fra Sunrise Medical som nå kan smykke seg med utmerkelsen «Retailers’ choice of the year 2020» (Forhandlernes førstevalg 2020).

Bilde av en Quickie Nitrum

Foto: Sunrise Medical

Kåringen er i regi av av det britiske bransjemediet THIIS, som dekker hjelpemiddel- og tilgjengelighetsbransjen i Storbritannia.

Quickie Nitrum er det letteste, justerbare aluminiumsstolen på markedet med sine 5,2 kg. Dette er kombinert med individuelle tilpasningsmuligheter og fininnstilling for å skape den mest energieffektive stolen som Quickie noen sinne har produsert, heter det i vurderingen.

Det kåres vinnere i en lang rekke produktkategorier. Quickie Nitrum er det eneste produktet blant vinnerne som er prisforhandlet i Norge.

Også de elektriske rullestolene Sango fra Dietz Power har vunnet heder i konkurransen. Stolene forhandles i Norge av Vemund Larsen, og er prisforhandlet i posten for stoler med motorisert styring og begrenset utebruk med senterdrift og elektrisk tilt.

Dette er solide stoler og velbygde stoler som mange synes ser bra ut, ifølge vurderingen som er gjengitt i magasinet THIIS.

11.01.2021 kl. 16:08

Skarstein: Danseseier ville skapt bråk

Om Birgit Skarstein (bildet) hadde vunnet «Skal vi danse» på TV2 i fjor høst, frykter at det hadde blitt et «skikkelig krevende debattklima». Det sier hun i et intervju med Adresseavisen i Trondheim.

Idrettsstjernen, politikeren og TV-profilen deltok som den aller første rullestolbrukeren i programmets historie. Hun hang med i dansen i åtte uker før hun røk ut.

Portrettfoto av Birgit Skarstein

Arkivfoto: Ivar Kvistum

– Det ville blitt mye splittende bråk om vi hadde vunnet, sier Skarstein i intervjuet.

Hun viser til at hun både på forhånd og underveis ble hun utsatt hets og negative kommentarer.

– Uansett hvor godt vi presterte, var det mange som ikke betraktet vår dans som likeverdig, sier hun.

Skarstein sier hun opplevde det som skuffende ikke å bli anerkjent som en naturlig del av fellesskapet.

– Selv om jeg ser etter løsninger og muligheter, så puttes jeg i en boks definert av andres forventninger. Jeg håper mine barn vil vokse opp i en verden som er mer romslig og raus, sier hun.

Samtidig understreker Skarstein at hun mener det var verdt å ta kampen, og hat hun har fått «vanvittig mange meldinger» fra barn og une som selv opplever å stå utenfor.

05.01.2021 kl. 10:29

Skal sikre bedre rullestol-atkomst på Vestby stasjon

Selv om de store planene om en helt ny togstasjon droppes, skal det likevel bli bedre framkommelighet for alle ved Vestby stasjon i Follo.

Ved dagens stasjon er det vanskelig å komme seg fra det ene sporet til det andre om du har bevegelsesutfordringer. Men nå planlegger Bane Nor en ny gangbro med heis som skal sikre framkommeligheten for rullestolbrukere og andre.

Prisen er beregnet til 140 millioner kroner, men det vil fortatt ta noen år før de kan bli virkelighet.

Det er Moss Avis som skriver dette.

Fortsatt er to av tre norske jernbanestasjoner utilgjengelige for rullestolbrukere, ifølge Bane Nor.

05.01.2021 kl. 09:55

Avklaring for uføretrygd tar 7,5 år

I gjennomsnitt tar det sju og et halvt år å bli avklart for uføretrygd. Men ytelsene som den enkelte skal leve av mens man blir avklart, varer bare i maksimalt fire år.

Det kommer fram i en undersøkelse som AAP-aksjonen har utført blant 300 mennesker som til slutt ble innvilget uføretrygd fra Nav.

– For noen av dem som varte oss, hadde avklaringen tatt over 20 år, sier leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thorsen til FriFagbevegelse.

Bare 40 av de 300 hadde brukt under fire år på prosessen.

Reglene som regjeringen innførte i 2018, innebærer at man bare kan få arbeidsavklaringspenger (AAP) i tre år, etter ett år på sykepenger. Hensikten skulle være å få flere AAP-mottakere raskere tilbake i jobb.

Ifølge FriFagbevegelse fører ikke Nav statistikk over hvor lang tid det tar å avklare noen for uføretrygd

15.12.2020 kl. 11:44

Kampanje setter søkelys på hat mot funksjonshemmede

En ny kampanje skal sette søkelyset på hatet som rammer funksjonshemmede.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak #deterhat-kampanjen, i samarbeid med en nettverksgruppe med representanter fra Unge funksjonshemmede, Stopp diskrimineringen, Stopp hatprat og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– De fleste av oss vet kanskje at det foregår diskriminering av folk med funksjonsnedsettelser, men som samfunn sliter vi med å erkjenne at det også finnes et hat mot denne gruppen, konstaterer direktør Marit Trommald i Bufdir i en pressemelding.

– Likevel er det først når vi erkjenner at hatet finnes at vi kan stoppe det. Derfor har vi laget denne kampanjen, sier hun.

Det finnes lite nyere forskning på hets mot personer med funksjonsnedsettelse, men en undersøkelse fra Nordlandsforskning viste i 2016 at 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd en eller flere former for hatytringer mot seg.

Av disse hadde 11 prosent fått beskjed om at de ikke burde blitt født eller ikke har rett til å leve.

I rapporten «Stå opp mot hatprat!», som Unge Funksjonshemmede publiserte i 2020, forteller flere om utestengelse, trakassering og hat på bakgrunn av funksjonsnedsettelsen.

En av dem, en jente med cerebral parese, forteller:

«Medelever kunne kjøre meg i rullestol halvveis utenfor trappen, bare for at jeg skulle bli redd. Jeg husker også at de kunne møte meg på skoleveien hjem og helle ut skolesakene mine.»

– Dette er holdninger vi som samfunn må ta et oppgjør med – og det er på høy tid at vi gjør det. Vi håper kampanjen bidrar til at folk reflekterer over dette store problemet. Det begynner med å erkjenne at hatet faktisk eksisterer, sier Trommald i pressemeldingen.

Prosjektleder Maren Hagen Fuglesang i Unge funksjonshemmede er glad for at Bufdir tar initiativ til å få problemet fram i lyset.

– Det må skje en bevisstgjøring og en holdningsendring i samfunnet for å få bukt med dette. Dette er viktig for likestillingskampen og menneskerettighetskampen for personer med funksjonsnedsettelser, slik at vi får et samfunn for alle, sier hun i pressemeldingen fra Bufdir.

Portrett av Amir Hashani.

Arkivfoto: Ivar Kvistum

Amir Hashani (bildet), styremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom i Oslo, er blant dem som bidrar i kampanjen. Hashani er blitt en tydelig talsperson mot hat og hatkriminalitet, ikke minst med utgangspunkt i sine egne erfaringer.

Les mer: AMIR BLE TRUET OG SPYTTET PÅ – NÅ STÅR HAN OPP MOT HATET

– Vi håper kampanjen har en stoppeffekt, som bidrar til at flere blir klar over et stort samfunnsproblem som går utover en stor andel av befolkningen. På den måten håper vi at flere også reflekterer over egne og andres holdninger som bygger opp under hatet funksjonshemmede utsettes for, og at vi som samfunn setter en stopper for det, sier Bufdir-direktør Marit Trommald.

#deterhat-kampanjens nettsider hos Bufdir er det lagt ut informasjon om hatefulle ytringer og handlinger, og veiledning om hva du kan gjøre om du eller andre rammes.

09.12.2020 kl. 13:02

9 millioner kroner til kulturinkludering

55 ulike prosjekter for å skape inkludering i kulturlivet, mottar til sammen 9 millioner kroner i støtte gjennom Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er blant dem som mottar støtte fra denne potten. Poengene skal brukes til prosjektet «Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere».

Veilederen, som er en del av en større satsing på området, skal gi tips og råd om hvordan man kan gjøre aktivitetstilbud mer tilgjengelige og inkluderende for personer med funksjonsnedsettelser.

Bakgrunnen er at Unge funksjonshemmede har mottatt flere henvendelser fra aktivitetstilbydere som ønsker å forbedre sine fritidsaktiviteter, men som mangler kunnskap og kompetanse om hva de skal gjøre og hvordan.

Regjeringen har styrket denne ordningen med støtte til inkludering gjennom Kulturtanken fire millioner kroner.

– Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn, uttaler kulturminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Frivillige organisasjoner har enten alene eller sammen med andre kunnet søke om mellom 50 000 og 500 000 kroner til prosjekter som bidrar til å øke aktivitet og deltakelse i kulturlivet.

Da søknadsfristen gikk ut, var det kommet inn 135 søknader på til sammen 34 millioner kroner.

– Dette viser at vi har et frivillig kulturliv som er klare for å inkludere enda flere barn og unge, sier Raja.

Prosjektene som får støtte, når funksjonshemmede, den samiske befolkningen, nasjonale minoriteter, økonomisk vanskeligstilte og etniske minoriteter, ifølge Kulturdepartementet.

08.12.2020 kl. 09:26
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.