Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Frastjålet rullestolen – frykter lang ventetid

Da Ida Hauge Dignes (24) og kjæresten skulle ut på tur tirsdag kveld, oppdaget hun at ute-rullestolen hennes var stjålet. Nå frykter hun at hun må vente lenge uten hjelpemiddelet hun trenger for å komme seg ut.

Stolen var parkert i gangen utenfor studenthybelen hennes på Bjølsen i Oslo

Stolen er av typen Permobil X-850. Etterlysningen hun la ut, er delt mange tusen ganger i sosiale medier. Og både Avisa Oslo og VG skrev om saken.

Nå frykter hun at det vil ta flere måneder før hun kan få en ny stol fra Nav, hvis den ikke kommer til rette.

Ida Hauge Dignes er aktiv i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og kjent av mange fra podkasten Hemma, som hun lager sammen med Mariane Knudsen.

25.03.2021 kl. 09:46

Vaksinasjonslokaler med manglende tilgjengelighet

Talspersoner for funksjonshemmede i Narvik retter sterk kritikk mot kommunen for mangelfull tilgjengelighet i vaksinasjonslokaler, og for at det kommunale rådet for funksjonshemmede ikke ble forespurt før lokalene ble tatt i bruk.

– Jeg blir kokforbannet. Det er den samme unnskyldningen hver gang: «Vi tenkte ikke på det.» Når skal de begynne å tenke på det, da?

Det er Barbro Holmstad i Norges Handikapforbund som kommer med denne kraftsalven overfor avisen Fremover.

Ved to av lokalene måtte rådet selv be om å få komme på befaring. Ved et tredje måtte det endringer til.

Rådet i Narvik er lei av at de aldri blir konsultert av den samme kommunen som selv har oppnevnt dem.

Assisterende rådmann Lars Norman Andersen i Narvik avviser kritikken overfor avisen Fremover.

25.03.2021 kl. 09:28

FFO: Yngre funksjonshemmede må fram i vaksinekøen

Yngre mennesker med nedsatt funksjonshemmede og som er i risikogruppen, må lenger fram i køen for å få vaksine mot covid-19. Det krever Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– FFO mener at kriteriene for vaksine-rekkefølgen nå må vris fra «bare» høy alder til å også prioritere de med en særskilt utsatt helsetilstand og underliggende sykdommer, skriver organisasjonen på sine egne nettsider.

Den kraftige smitteøkningen og de muterte virusvariantene gir grunn til å vurdere på nytt hvem som skal prioriteres i vaksinekøen, mener organisasjonen.

– Mange funksjonshemmede og kronisk syke har en svært høy risiko for alvorlig sykdom og død ved smitte. I tillegg lever mange i boforhold som kan sammenliknes med sykehjemsbeboere. De er avhengig av stell og pleie, og har dermed mange nærkontakter med den risikoen det innebærer,  skriver FFO.

Les også: TORSTEIN LERHOL (34) KORONAVAKSINERT: – ENDELIG KAN JEG SENKE SKULDRENE

18.03.2021 kl. 10:00

Deler ut penger til inkluderende kulturliv

Kulturdepartementet har satt av fem millioner kroner til ulike tiltak som skal gi barn og unge mulighet til å delta i organiserte kunst- og kulturaktiviteter, på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn og bosted.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge inviterer til dialogmøte 15. april for å informere om tilskuddsordningen «Inkluderende kulturliv» og for å dele kunnskap om søknadsprosessen.

– Deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter øker følelse av mestring, samhold og tilhørighet. Vi er derfor veldig glade for at ordningen videreføres i år, den skal bidra til at flere barn og unge kan delta i kulturlivet uavhengig av økonomisk, kulturell eller sosial bakgrunn, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand i en pressemelding.

Årets midler på fem millioner kroner skal fordeles til aktører i det frivillige kulturlivet som gjennom tiltak rettet mot barn og ungdom bidrar til å gi økt tilgang til fritidsaktiviteter.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 15. mai.

16.03.2021 kl. 10:04

Ærespris til Karin Andersen

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen tildelt Norsk Forbund for Utviklingshemmedes ærespris for sitt mangeårige engasjement for et samfunn med likestilling for alle.

Portrettfoto av Karin Andersen

Karin Andersen. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Prisen ble delt ut på NFUs landsmøte i helgen.

– Går en gjennom Stortingets nettsider, så vil en finne at Karin Andersen er den stortingsrepresentanten som har fremmet flest saker og rettet flest spørsmål om uheldige sider ved politikken overfor mennesker med utviklingshemning, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Karin Andersen skriver på Twitter at hun er både stolt og glad for prisen, og at et er en ære å få jobbe tett med NFU.

– Dette handler om at alle skal være likestilte i samfunnet, bli respektert og kunne delta som andre. Så selvsagt, og så vanskelig. Vi må bare stå på, skriver Andersen.

16.03.2021 kl. 09:27

Tom Tvedt ny leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Tidligere president i Norges idrettsforbund Tom Tvedt (53) ble i helgen valgt til ny forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Han etterfølger mangeårig forbundsleder Jens Petter Gitlesen.

Tom Tvedt har et sterkt engasjement for funksjonshemmedes interessekamp og likestilling. Det startet da han selv ble far til barn som er født blinde. Engasjementet førte ham inn i politikken, der han etter hvert ble ordfører for Arbeiderpartiet i hjemkommunen Randaberg og senere fylkesordfører i Rogaland.

Det er særlig universell utforming som har vært en hjertesak.

Les mer om Tom Tvedt i Handikapnytts intervju fra 2016 da han var nyutnevnt idrettspresident: UNIVERSELL PRESIDENT

Tom Tvedt er samboer med Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng. 

16.03.2021 kl. 09:16

Vårt Land med CRPD-støtte på lederplass

Den kristne dagsavisen Vårt Land gir i dag støtte på lederplass til å ta FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettighetsloven.

Avisen mener det har en uheldig signaleffekt at denne konvensjonen ikke er inkorporert i norsk lovgivning og dermed ikke har samme status som konvensjonene om kvinner og barns rettigheter.

Vårt Land konstaterer at det i realiteten er flertall blant partiene på Stortinget for å ta CRPD inn i loven. Bare Høyre og Frp er reelt imot. Venstre og KrF stemte med Høyre fordi de er bundet av regjeringssamarbeidet.

«Når saken kommer opp i Stortinget neste gang, tar vi det for gitt at det reelle flertallet kommer til uttrykk. At det nå er etablert er tross alt et viktig skritt framover», avslutter lederartikkelen i Vårt Land fredag 12. mars.

Les mer: CRPD-FORSLAGET NEDSTEMT, MEN NHF-SJEFEN TROR PÅ SEIER I NESTE RUNDE

12.03.2021 kl. 08:47

Stortingsrepresentant: «Vi funksjonshemmede»

– Vi må styrke rettighetene til oss som har nedsatt funksjonsevne. Det vil endre landet vårt til det bedre.

Portrettfoto av Nicholas Wilkinson.

Nicholas Wilkinson. (Arkivfoto: Linda Næsfeldt)

Slik ordla SVs Nicholas Wilkinson seg da Stortinget debatterte forslaget om å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lov.

Wilkinson har afasi etter å ha blitt rammet av sykdom for et par år siden.

Han var den eneste av stortingsrepresentantene i salen som inkluderte seg selv da han ordla seg i debatten.

Wilkinson rettet en oppfordring til Venstre og KrF:

– Det står ingenting om CRPD i Granavolden-erklæringen. Vi kan få flertall hvis alle alle som støtter forslaget, stemmer for det KrF og Venstre kan gi oss som har nedsatt funksjonsevne bedre rettigheter. Det er deres ansvar i dag, sa Wilkinson i debatten.

Les mer om debatten her: SKARPE FRONTER I STORTINGSSALEN OM FUNKSJONSHEMMEDES RETTIGHETER

09.03.2021 kl. 14:41

Beitostølen samarbeider med VM i snøsport

Beitostølen Helesportsenter (BHSS) har signert en samarbeidsavtale med VM i snøsport for parautøvere, som skal fremme visjonen om «like muligheter for alle – idrettsglede for alle». 

Avtalen varer fram til juni 2022, ifølge en pressemelding fra BHSS.

– I fellesskap ønsker vi å skape aktiviteter som kan gi positiv oppmerksomhet og varige verdier for parautøvere i forkant, under og ikke minst etter selve arrangementet, sier direktør ved BHSS, Astrid
Nyquist, og leder for Lillehammer 2021, Ola Keul.

Verdensmesterskapet i snøsport skulle egentlig vært arrangert i februar i år, men ble utsatt et år på grunn av koronapandemien. Men det betyr ikke at ambisjonene for arrangementet er blitt mindre.

Les mer: SNØ-VM OG PARALYMPICS SAMME SESONG

– Vi har mål om at tidenes første samlede VM i snøsport for parautøvere skal sette en ny standard for denne type arrangementer. Det er tidligere arrangert mange store vinteridretts-arrangementer i Norge, men ikke mange paraidrettskonkurranser. Kompetansen som BHSS innehar, er derfor svært viktig for oss som arrangør. Videre vil BHSS spille en viktig rolle i arbeidet med å skape varig verdi, entusiasme og aktivitet i etterkant av VM, uttaler Ola Keul i pressemeldingen.

– BHSS har gjennom 50 år hatt en viktig rolle i utviklingen av – og som rekrutteringsarena for paraidretten. Erfaringen, kunnskapen og målgruppeforståelsen vi har opparbeidet oss gjennom disse årene, gjør BHSS til en naturlig samarbeidspartner og kompetanseleverandør innenfor tilpasset fysisk aktivitet samt utvikling og tilpassing av aktivitetshjelpemidler, sier BHSS-direktør Astrid Nyquist.

07.03.2021 kl. 20:52

Blindeforbundet krever lovfestede menneskerettigheter

FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) må inn i menneskerettsloven. Det krever landsstyret i Norges Blindeforbund i en uttalelse som er vedtatt nå i helgen.

Bakgrunnen for kravet er at Stortinget tirsdag skal behandle et forslag fra SV om å ta CRPD inn i menneskerettsloven, sammen med blant annet barnekonvensjonen og kvinnekonvensjonen som allerede i dag har plass i loven.

‹Vi ber politikerne på Stortinget stemme for representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om dette når det kommer til votering 9. mars. Det er nødvendig for å sikre at funksjonshemmede skal ha de samme menneskerettigheter som alle andre», heter det i uttalelsen fra Blindeforbundets landsstyre.

De viser til at funksjonshemmede utsettes for mange menneskerettsbrudd i det norske samfunnet, blant annet økende utestengelse i skolegang og arbeidsliv.

07.03.2021 kl. 20:37

Kritikerprisen til Bjørn Hatterud

Forfatter, kunstkritiker, kurator og musiker Bjørn Hatterud er tildelt Kritikerprisen for beste sakprosabok for voksne i 2020. I memoarboka «Mjøsa rundt med mor» forteller han blant annet om sin oppvekst med funksjonsnedsettelser, mobbing og annerledeshet.

Portrettfoto av Bjørn Hatterud.

Bjørn Hatterud. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Kritikerlaget, som deler ut prisen, sammenlikner Hatteruds bok med vinneren av den samme prisen i 2018, Jan Grues «Jeg lever et liv som likner deres».

«Begge kombinerer essaystikk og sjølvbiografi, men årets vinnar legg inn ei form for reiseskildring. Boka er ei reise i det indre og det ytre landskapet som forma han som menneske, med andre ord sjølve livsreisa, jamfør bokas undertittel: Ei livsreise. Bjørn Hatteruds ytre reise er ikkje lang, berre nokre timar rundt Mjøsa. Han såg den store innlandssjøen frå barndomsheimen, der han med sine tunge funksjonshemmingar kjempa seg fram til eit liv som med Grues ord «ligner deres». Men han var annleis på enda ein måte. Ein dag stod han fram foran skolekameratane og fortalte at han var homofil», heter det i begrunnelsen for prisen.

Handikapnytt intervjuet Bjørn Hatterud i forbindelse med hans forrige utgivelse, «Mot normalt». Les intervjuet her: – HADDE VI IKKE HATT AVVIKERE, VILLE VI VÆRT HULEBOERE FREMDELES

07.03.2021 kl. 20:23

Sigrid Bonde Tusvik går løs på KrF for å svikte funksjonshemmede

– Hvis Frp kunne gå på grunn av IS-kvinnen, burde KrF hatt baller og brystvorter nok til å gå ut av regjering på denne saken.

Det skriver komiker og skribent Sigrid Bonde Tusvik i sin månedlige spalte i Dagsavisen fredag.

Tusvik skriver at menneskerettigheter for funksjonshemmede er årets viktigste parole, når Stortinget dagen etter kvinnedagen skal stemme over forslaget om å ta FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk menneskerettsloven.

– Det vil si at de i rullestol, de med Downs syndrom, autister og mange flere, skal få samme menneskerettigheter som alle andre. Jeg er i sjokk over at de ikke har det allerede, slik de andre menneskerettighetskonvensjonene er loven, skriver Tusvik.

Hun er særlig skuffet over Kristelig Folkeparti, som «er så opptatt av menneskeverd», men likevel kommer til å stemme imot sammen med Venstre, som også egentlig er for å ta CRPD inn i loven.

– «Føkk menneskeverd – makta rår» kan være parolen til KrF og Venstre på kvinnedagen, foreslår Sigrid Bonde Tusvik i kommentaren i Dagsavisen.

05.03.2021 kl. 17:51

Sanitetskvinnene hedrer Birgit Skarstein

Birgit Skarstein er tildelt Norske Kvinners Sanitetsforenings hederspris for sin modige og tydelig stemme for et større mangfold, for menneskers muligheter og håp selv om forutsetningene er ulike. Prispengene donerer hun til Sunnaasstiftelsen.

Birgit Skarstein har vært en rollemodell for jenter som ønsker å nå opp og knuse glasstak som tradisjonelt har vært dominert av gutter og menn, og hennes engasjement, positivitet og optimisme er en viktig inspirasjonskilde for mange, heter det i en pressemelding fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

HEDER: Birgit Skarstein er årets mottaker av Frederikkeprisen. (Foto: N.K.S.)

– Ved å gi Fredrikkeprisen til Birgit Skarstein ønsker vi å hedre en person som har bidratt til et mer åpent og mangfoldig samfunn, og som til tross for å ha møtt både motstand og hets har svart med kjærlighet og godhet, sier Ellen-Sofie Egeland, organisasjonsleder for Norske Kvinners Sanitetsforening, i pressemeldingen.

Som profesjonell idrettsutøver, samfunnsprofil og sosial entreprenør er hun en av de fremste rollemodellene både for ungdom, idrettsutøvere og alle andre, påpeker Egeland.

– Prisvinneren har selv vært utsatt for en alvorlig hendelse i livet, og har uttalt at hun i arbeidet med å finne seg selv ikke fant noen rollemodeller å se til, men måtte finne sin egen måte å komme tilbake til samfunnet på. Det har vært et uttalt mål for henne å bidra til å gjøre det lettere å være annerledes både fysisk og sosialt, og skape et inkluderende samfunn der alle kan bidra på sine premisser. Og det har hun definitivt bidratt til, påpeker Egeland.

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), som er Norges største kvinneorganisasjon, deler ut Fredrikkeprisen for 21. gang.

– Jeg er så takknemlig og glad over å få prisen, og ikke minst rørt over at dere trekker frem viktigheten av et mangfoldig samfunn. Det at vi er forskjellige gjør oss sterke sier Birgit Skarstein om prisen.

– Vi trenger hverandre, og vi har det bedre når vi er en del av et fellesskap. Derfor er det så viktig med foreninger som Norsk Kvinners Sanitetsforening, og alle de som står rundt, legger hun til.

Fredrikkeprisen består av en statuett av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, og 100 000 kroner som skal brukes til et formål innenfor Sanitetskvinnenes arbeidsfelt.

– Jeg ønsker å gi prispengene på 100 000 kroner til Sunaasstiftelsen, og deres arbeid for kvinnehelse og for folk som har fått en ryggmargsskade. Det er kjempeviktig for å tilrettelegge, for jo mer vi vet jo lettere er det å bedre helse og livskvalitet for de kvinnene, sier Skarstein.

Norske Kvinners Sanitetsforening feirer 125- års jubileum i år, og har i alle år jobbet for likestilling og et inkluderende samfunn. Sanitetskvinnene jobber for et mangfoldig samfunn, og for å gjøre veien bredere for læring og mestring.

Skarstein er en paralympisk idrettsutøver, og har ti VM-medaljer, seks i roing og fire i langrenn, og hun er regjerende verdensmester og verdensrekordholder i roing. I tillegg har hun en imponerende karriere som programleder, politiker, sosial entreprenør, rådsmedlem, ambassadør for ulike organisasjoner, og hun er en tydelig samfunnsdebattant og talsperson.

– Prisvinneren har gjennom sine mange roller satt fokus på at man ikke kan endre fortiden, man kan velge hvordan man kan leve med den, og det er en svært imponerende mottaker av årets Fredrikkepris, sier Egeland.

26.02.2021 kl. 16:24

Frp-støtte til universelt utformet folkehøgskole

Fylkesårsmøtet i Nordland Frp har gått inn or å støtte planene om at Sjunkhatten folkehøgskole ved Valnesfjord blir realisert. Tidligere har Høyre kommet med tilsvarende støtte til prosjektet, skriver Saltenposten.

Frp argumenterer med at Sjunkhatten skal bli den eneste reelt universelt utformede folkehøgskolen i Norge, og på den måten gjøre folkehøgskole tilgjengelig for mangfoldet av ungdom.

Planene for den nye folkehøgskolen i nærheten av Valnesfjord helsesportsenter har versert lenge, men det strander på at den statlige tilskuddsordningen ikke gir rom for universell utforming.

Les mer om Sjunkhatten folkehøgskole her: POLITISK NEI TIL INKLUDERENDE FOLKEHØGSKOLE 

17.02.2021 kl. 11:14

Dømt til å betale 230 000 kroner for å mobbe funksjonshemmet

Canadisk høyesterett har fastslått at standupkomiker Mike Ward må betale et beløp tilsvarende 230 000 norske kroner for gjentatt mobbing av den 24 år gamle, funksjonshemmede sangeren Jeremy Gabriel.

Det er Nettavisen som melder dette.

De såkalte vitsene var en del av et show der komikeren gjør narr av «Quebecs hellige kuer», og den kjente sangeren skal være en av dem. Jeremy Gabriel er født med Treacher Collins Syndrom som blant annet medfører misdannelser i ansiktspartiet og hørselstap.

En av «vitsene» i showet var at komikeren hevdet å ha møtt sangeren i et badeland der han prøvde, men ikke klarte å drukne ham. 

Mike Ward viste forestillingen over 200 ganger mello 2010 og 2013. Søksmålet har versert for retten siden den gang, og nå har altså høyesterett fastslått at komikeren må betale.

Komikeren har forsvart seg med at «komedie ikke er en forbrytelse», og at det ikke bør være opp til en dommer å avgjøre hva som er en vits. Han har også framholdt at Gabriel er en offentlig person i Canada.

Jeremy Gabriel mener kjendisstatusen ikke innebærer at man mister alle rettigheter. Han har vist til at han ble mobbet gjennom hele oppveksten sin på grunn av funksjonsnedsettelsen. Det var så ille at han gikk med selvmordstanker.

17.02.2021 kl. 10:44
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.