Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Forskere søker unge stemmer

Forskere skal undersøke om barn og unges rettigheter blir oppfylt i helse- og omsorgstjenestene, og vil gjerne ha kontakt med deg som er mellom 18 og 21 år og har en eller flere funksjonsnedsettelser.

Fem ungdommer sitter i en halvsirkel og snakker med en voksen, som har ryggen til.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Visste du at brukermedvirkning i møte mellom deg og helsepersonell er en grunnleggende menneskerettighet? At det betyr at alle som jobber i helsetjenesten er pålagt å sikre at du alltid får en stemme, at du kan mene noe om den tjenesten du får?

Visste du også at det er lovfestet å gi familien hjelp hjemme slik at du får vært mest mulig hjemme med familien din?

Visste du også at enhver avgjørelse som gjøres i din sak skal til syvende og sist ha ditt beste som hovedinteresse? Men hva betyr egentlig «Barns beste»?

Dette er noen av de spørsmålene forskere ved OsloMet   ønsker å stille til ungdom med funksjonsnedsettelser som en del av prosjektet «Ivaretakelse av barn med funksjonsnedsettelser».

Det er Forskningsinstituttet Nova ved OsloMet som gjennomfører prosjektet på oppdrag for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Målet er å undersøke om prinsippet om barns beste, retten til helse og omsorg, retten til familieliv og retten til brukermedvirkning blir ivaretatt når barn og unge møter helse- og omsorgstjenesten – både før og under koronapandemien.

Det blir i disse dager sendt ut et spørreskjema til foreldre, og forskerne holder på med å ringe til små og store kommuner i Norge for å snakke med fagpersoner som jobber med barn med funksjonsnedsettelser. 

Men forskerne vil også gjerne snakke med dem det gjelder direkte og søker unge med funksjonsnedsettelse til et gruppeintervju.

Du er mellom 18 og 21 år, og du har en eller flere funksjonsnedsettelser. Du kan tenke deg å snakke med andre ungdommer med funksjonsnedsettelser i form av et gruppe-intervju hvor dere sitter sammen i et rom og diskuterer hva brukermedvirkning, barns beste og retten til familieliv betyr for dere.

Du får dele dine erfaringer og på den måten kaste lys på det som andre opplever, som de kanskje ikke kan sette ord på.

Planen er å gjennomføre gruppeintervju i mars 2021. 

Er dette interessant for deg, kan du ta kontakt med Janikke Solstad Vedeler på mail: janikke.s.vedeler@oslomet.no.

Du kan lese mer om prosjektet ved å klikke her (ekstern lenke).

12.01.2021 kl. 09:24

Britisk pris til Navs førstevalg

Førstevalget blant Navs prisforhandlede aktivrullestoler i posten lett rullestol med fastramme og fast benstøtte, har vunnet en pris i Storbritannia.

Det er aktivstolen Quickie Nitrum (bildet) fra Sunrise Medical som nå kan smykke seg med utmerkelsen «Retailers’ choice of the year 2020» (Forhandlernes førstevalg 2020).

Bilde av en Quickie Nitrum

Foto: Sunrise Medical

Kåringen er i regi av av det britiske bransjemediet THIIS, som dekker hjelpemiddel- og tilgjengelighetsbransjen i Storbritannia.

Quickie Nitrum er det letteste, justerbare aluminiumsstolen på markedet med sine 5,2 kg. Dette er kombinert med individuelle tilpasningsmuligheter og fininnstilling for å skape den mest energieffektive stolen som Quickie noen sinne har produsert, heter det i vurderingen.

Det kåres vinnere i en lang rekke produktkategorier. Quickie Nitrum er det eneste produktet blant vinnerne som er prisforhandlet i Norge.

Også de elektriske rullestolene Sango fra Dietz Power har vunnet heder i konkurransen. Stolene forhandles i Norge av Vemund Larsen, og er prisforhandlet i posten for stoler med motorisert styring og begrenset utebruk med senterdrift og elektrisk tilt.

Dette er solide stoler og velbygde stoler som mange synes ser bra ut, ifølge vurderingen som er gjengitt i magasinet THIIS.

11.01.2021 kl. 16:08

Skarstein: Danseseier ville skapt bråk

Om Birgit Skarstein (bildet) hadde vunnet «Skal vi danse» på TV2 i fjor høst, frykter at det hadde blitt et «skikkelig krevende debattklima». Det sier hun i et intervju med Adresseavisen i Trondheim.

Idrettsstjernen, politikeren og TV-profilen deltok som den aller første rullestolbrukeren i programmets historie. Hun hang med i dansen i åtte uker før hun røk ut.

Portrettfoto av Birgit Skarstein

Arkivfoto: Ivar Kvistum

– Det ville blitt mye splittende bråk om vi hadde vunnet, sier Skarstein i intervjuet.

Hun viser til at hun både på forhånd og underveis ble hun utsatt hets og negative kommentarer.

– Uansett hvor godt vi presterte, var det mange som ikke betraktet vår dans som likeverdig, sier hun.

Skarstein sier hun opplevde det som skuffende ikke å bli anerkjent som en naturlig del av fellesskapet.

– Selv om jeg ser etter løsninger og muligheter, så puttes jeg i en boks definert av andres forventninger. Jeg håper mine barn vil vokse opp i en verden som er mer romslig og raus, sier hun.

Samtidig understreker Skarstein at hun mener det var verdt å ta kampen, og hat hun har fått «vanvittig mange meldinger» fra barn og une som selv opplever å stå utenfor.

05.01.2021 kl. 10:29

Skal sikre bedre rullestol-atkomst på Vestby stasjon

Selv om de store planene om en helt ny togstasjon droppes, skal det likevel bli bedre framkommelighet for alle ved Vestby stasjon i Follo.

Ved dagens stasjon er det vanskelig å komme seg fra det ene sporet til det andre om du har bevegelsesutfordringer. Men nå planlegger Bane Nor en ny gangbro med heis som skal sikre framkommeligheten for rullestolbrukere og andre.

Prisen er beregnet til 140 millioner kroner, men det vil fortatt ta noen år før de kan bli virkelighet.

Det er Moss Avis som skriver dette.

Fortsatt er to av tre norske jernbanestasjoner utilgjengelige for rullestolbrukere, ifølge Bane Nor.

05.01.2021 kl. 09:55

Avklaring for uføretrygd tar 7,5 år

I gjennomsnitt tar det sju og et halvt år å bli avklart for uføretrygd. Men ytelsene som den enkelte skal leve av mens man blir avklart, varer bare i maksimalt fire år.

Det kommer fram i en undersøkelse som AAP-aksjonen har utført blant 300 mennesker som til slutt ble innvilget uføretrygd fra Nav.

– For noen av dem som varte oss, hadde avklaringen tatt over 20 år, sier leder i AAP-aksjonen Elisabeth Thorsen til FriFagbevegelse.

Bare 40 av de 300 hadde brukt under fire år på prosessen.

Reglene som regjeringen innførte i 2018, innebærer at man bare kan få arbeidsavklaringspenger (AAP) i tre år, etter ett år på sykepenger. Hensikten skulle være å få flere AAP-mottakere raskere tilbake i jobb.

Ifølge FriFagbevegelse fører ikke Nav statistikk over hvor lang tid det tar å avklare noen for uføretrygd

15.12.2020 kl. 11:44

Kampanje setter søkelys på hat mot funksjonshemmede

En ny kampanje skal sette søkelyset på hatet som rammer funksjonshemmede.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som står bak #deterhat-kampanjen, i samarbeid med en nettverksgruppe med representanter fra Unge funksjonshemmede, Stopp diskrimineringen, Stopp hatprat og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– De fleste av oss vet kanskje at det foregår diskriminering av folk med funksjonsnedsettelser, men som samfunn sliter vi med å erkjenne at det også finnes et hat mot denne gruppen, konstaterer direktør Marit Trommald i Bufdir i en pressemelding.

– Likevel er det først når vi erkjenner at hatet finnes at vi kan stoppe det. Derfor har vi laget denne kampanjen, sier hun.

Det finnes lite nyere forskning på hets mot personer med funksjonsnedsettelse, men en undersøkelse fra Nordlandsforskning viste i 2016 at 1 av 3 funksjonshemmede har opplevd en eller flere former for hatytringer mot seg.

Av disse hadde 11 prosent fått beskjed om at de ikke burde blitt født eller ikke har rett til å leve.

I rapporten «Stå opp mot hatprat!», som Unge Funksjonshemmede publiserte i 2020, forteller flere om utestengelse, trakassering og hat på bakgrunn av funksjonsnedsettelsen.

En av dem, en jente med cerebral parese, forteller:

«Medelever kunne kjøre meg i rullestol halvveis utenfor trappen, bare for at jeg skulle bli redd. Jeg husker også at de kunne møte meg på skoleveien hjem og helle ut skolesakene mine.»

– Dette er holdninger vi som samfunn må ta et oppgjør med – og det er på høy tid at vi gjør det. Vi håper kampanjen bidrar til at folk reflekterer over dette store problemet. Det begynner med å erkjenne at hatet faktisk eksisterer, sier Trommald i pressemeldingen.

Prosjektleder Maren Hagen Fuglesang i Unge funksjonshemmede er glad for at Bufdir tar initiativ til å få problemet fram i lyset.

– Det må skje en bevisstgjøring og en holdningsendring i samfunnet for å få bukt med dette. Dette er viktig for likestillingskampen og menneskerettighetskampen for personer med funksjonsnedsettelser, slik at vi får et samfunn for alle, sier hun i pressemeldingen fra Bufdir.

Portrett av Amir Hashani.

Arkivfoto: Ivar Kvistum

Amir Hashani (bildet), styremedlem i Norges Handikapforbunds Ungdom i Oslo, er blant dem som bidrar i kampanjen. Hashani er blitt en tydelig talsperson mot hat og hatkriminalitet, ikke minst med utgangspunkt i sine egne erfaringer.

Les mer: AMIR BLE TRUET OG SPYTTET PÅ – NÅ STÅR HAN OPP MOT HATET

– Vi håper kampanjen har en stoppeffekt, som bidrar til at flere blir klar over et stort samfunnsproblem som går utover en stor andel av befolkningen. På den måten håper vi at flere også reflekterer over egne og andres holdninger som bygger opp under hatet funksjonshemmede utsettes for, og at vi som samfunn setter en stopper for det, sier Bufdir-direktør Marit Trommald.

#deterhat-kampanjens nettsider hos Bufdir er det lagt ut informasjon om hatefulle ytringer og handlinger, og veiledning om hva du kan gjøre om du eller andre rammes.

09.12.2020 kl. 13:02

9 millioner kroner til kulturinkludering

55 ulike prosjekter for å skape inkludering i kulturlivet, mottar til sammen 9 millioner kroner i støtte gjennom Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Organisasjonen Unge funksjonshemmede er blant dem som mottar støtte fra denne potten. Poengene skal brukes til prosjektet «Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere».

Veilederen, som er en del av en større satsing på området, skal gi tips og råd om hvordan man kan gjøre aktivitetstilbud mer tilgjengelige og inkluderende for personer med funksjonsnedsettelser.

Bakgrunnen er at Unge funksjonshemmede har mottatt flere henvendelser fra aktivitetstilbydere som ønsker å forbedre sine fritidsaktiviteter, men som mangler kunnskap og kompetanse om hva de skal gjøre og hvordan.

Regjeringen har styrket denne ordningen med støtte til inkludering gjennom Kulturtanken fire millioner kroner.

– Det frivillige kunst- og kulturlivet i Norge er en unik arena for inkludering i hele landet, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne eller sosial og økonomisk bakgrunn, uttaler kulturminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding.

Frivillige organisasjoner har enten alene eller sammen med andre kunnet søke om mellom 50 000 og 500 000 kroner til prosjekter som bidrar til å øke aktivitet og deltakelse i kulturlivet.

Da søknadsfristen gikk ut, var det kommet inn 135 søknader på til sammen 34 millioner kroner.

– Dette viser at vi har et frivillig kulturliv som er klare for å inkludere enda flere barn og unge, sier Raja.

Prosjektene som får støtte, når funksjonshemmede, den samiske befolkningen, nasjonale minoriteter, økonomisk vanskeligstilte og etniske minoriteter, ifølge Kulturdepartementet.

08.12.2020 kl. 09:26

10-åring tvunget til å fjerne protesen i Legoland

En 10 år gammel gutt ble tvunget til å ta av seg benprotesen for å få lov til å kjøre vannsklie i Legoland i Florida.

Nå har moren saksøkt fornøyelsesparken for brudd på USAs lover om funksjonshemmedes rettigheter (Americans with Disabilities Act).

Etter at 10-åringen hadde kjørt vannsklia uten protesen sin, ble han nødt til å vente i 20 minutter ved bassengkanten mens en badevakt klatret opp tårnet til vannsklia for å hente den ned til ham.

Ifølge moren opplevde gutten hendelsen som svært ydmykende, og han begynte å gråte. 

– De fikk alle til å stirre på ham. Hvorfor tok de protesen? Den er en del av kroppen hans. Han trenger den, sa moren, Aseisha Mullinax i et intervju i forbindelse med søksmålet.

Gutten hadde en badeprotese, lagd for å være i vann. Uten den kan han ikke gå, og heller ikke svømme. Det hadde han også forsøkt å fortelle til badevaktene som tvang ham til å ta den av.

Det var avisen Orlando Sentinel som først omtalte hendelsen. Saken er også omtalt i Dagbladet.

Legolands pressetalsperson Kelly Hornick sier til avisen at sikkerhet er det aller viktigste for for parken, i tillegg til å sikre at alle gjester skal ha gode opplevelser, uansett funksjonsvariasjon.

Moren forteller at gutten har hatt mareritt der han drømmer at han drukner. Han er redd for at noe liknende skal skje med ham igjen.

Det er for øvrig ikke første gang foreldre saksøker amerikanske fornøyelsesparker for å tvinge barn til å ta av protesene for å få kjøre karusell eller berg-og-dal-bane.

En liknende sak etter en hendelse i 2016 venter fortsatt på å bli avgjort i rettssystemet. Den saken gjaldt en 9-åring me to benproteser.

07.12.2020 kl. 13:08

Ridderrennet jubler for statsbudsjettet

– Vi har jobbet lenge med å få på plass grunnfinansieringen. Dette er stort for oss i foreningen Ridderrennet som nå kan satse på videre utvikling.

Det sier generalsekretær Anne-Kristin Wadahl i en pressemelding etter at budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har sikret to millioner kroner på statsbudsjettet til Ridderrennet.

Dermed får Ridderrennet arbeidsro og trygghet for å planlegge videre og fornye det tradisjonsrike arrangementet.

– Denne fantastiske nyheten gir oss enda et løft. Pengene betyr utrolig mye for oss, men minst like viktig er anerkjennelse av vårt arbeid sier Anne-Kristin Wadahl.

Ridderrennet har eksistert siden 1964. De startet som et skirenn for blinde, men har utviklet seg til å bli verdens største vintersportsuke for personer med fysiske funksjonsnedsettelser. I år ble arrangemententet avlyst på grunn av koronasituasjonen.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Oppland, Morten Ørsal Johansen, peker på Riderrennets betydning for langt flere enn dem som deltar.

– For regionen vår bidrar Ridderrennet til viktig lokal verdiskaping i form av turisme og arbeidsplasser, sier han.

04.12.2020 kl. 09:42

Pensjonistene innkasserte delseiere i budsjettet

To milliarder kroner til økte pensjoner i folketrygden, 5000 kroner til hver enslig minstepensjonist og et prøveprosjekt for å sikre syke eldre bedre tannhelse.

Dette er momenter i budsjettavtalen mello mFremskrittspartiet og regjeringspartiene som er helt i tråd med Pensjonistforbundets krav.

Det samme er 1000 flere sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser, 400 millioner kroner til tiltak for ensomme eldre, 2 millioner kroner til Pårørendealliansen og en reduksjon av egenandelstaket på helsetjenester i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.

– Neste år skal pensjoner reguleres med et snitt av pris- og lønnsvekst. At alderspensjonene i folketrygden får et ekstra løft på to milliarder kroner kommer godt med, i et år der kjøpekraften for pensjonistene ligger an til å svekkes med hele to prosent, og dermed bli det dårligste resultatet siden pensjonsreformen ble innført, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen i en pressemelding.

Pensjonistforbundet ønsker primært at pensjoner skal reguleres om lag som lønn, og med reelle forhandlinger i trygdeoppgjøret. Med de negative utsiktene for neste år, har Pensjonistforbundet denne høsten hatt møter med alle opposisjonspartiene, for å forklare alvoret i situasjonen.

– Vi er glade for at FrP har tatt til seg flere av våre innspill og bragt dem videre inn i budsjettforhandlingene med regjeringen, sier Davidsen.

Pensjonistforbundet har hatt et tett samarbeid med SV og Frp om et representantforslag de to partiene nylig la fram for Stortinget, med mål om å få til en endring for å sikre en bedre pensjonsutvikling for landets alderspensjonister.

– Det er bred enighet om at dagens reguleringsmodell for alderspensjoner ikke fungerer etter intensjonen, og at minste pensjonsnivå er for lavt. Et påslag på 5000 kroner for enslige minstepensjonister i 2021 er bra, men det er viktig å heve pensjonen for alle minstepensjonister over EUs fattigdomsgrense, understreker Davidsen.

– Det er også viktig å styrke pensjonistenes medbestemmelse og innflytelse ved å gjenopprette forhandlingsretten.

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Hovedsaker er å jobbe mot underregulering av pensjon fra folketrygden, for forhandlingsrett på pensjon fra folketrygden og en aktiv og trygg alderdom. Jan Davidsen er forbundsleder.

03.12.2020 kl. 11:01

Kvinne i rullestol påkjørt

En kvinnelig rulelstolbruker ble påkjørt av en bil i Fillan sentrum på Hitra i Trøndelag lørdag ettermiddag.

Ifølge Adresseavisen pådro hun seg skader i det ene beinet og ble kjørt til St. Olavs hospital i Trondheim i ambulanse. Hun skal ha vært ved bevissthet.

Årsaken til ulykken var ikke kjent da Adresseavisen omtalte hendelsen. Nødetatene kom raskt til stede, og identiteten til føreren av bilen er kjent. Det skal ha vært et vitne til påkjørselen.

29.11.2020 kl. 19:11

Nittedal stasjon klar for oppgradering

Nittedal stasjon på Gjøvikbanen skal rustes opp for 220 millioner kroner og bli universelt utformet. Det er klart når NRC Norge AS nå har signert en avtale med Bane Nor Utbygging om oppdraget.

Hvis alt går etter planen, vil nye Nittedal stasjon stå ferdig i august 2022.

I dag er bare 31 av totalt 334 jernbanestasjoner universelt utformet, ifølge Bane Nor.

29.11.2020 kl. 19:02

Birgit Skarstein nominert til «Årets navn»

VGs redaktører har nominert tolv kjente personer til prisen «Årets navn» og inviterer leserne av avisen til å være med å stemme fram vinneren.

En av de nominerte er Birgit Skarstein (31), som i høst var på alle TV-skjermer som tidenes første rullestolbruker blant deltakerne i «Skal vi danse» på TV2. Skarstein har ellers en lang merittliste som idrettsutøver, med paralympiske gull så langt.

VG har kåret «Årets navn» helt siden 1974.

29.11.2020 kl. 18:51

Rullestolbruker påkjørt av buss

En eldre kvinne i  elektrisk rullestol skal ha sluppet fra det uten skader da hun ble påkjørt av en buss i Storgata i Porsgrunn onsdag ettermiddag.

Det er Porsgrunns Dagblad som melder dette.

Den elektriske rullestolen – en skuter med manuell styring – ble imidlertid påført store skader i sammenstøtet.

Ulykken skapte trafikkork på stedet.

26.11.2020 kl. 11:28

Vil ha utvidet støtte for å bosette funksjonshemmede flyktninger

Staten bør fordoble perioden som kommunen mottar kompensasjon fra staten for å bosette flyktninger med funksjonsnedsettelser, fra fem år til ti år.

Det foreslår direktør Libe Rieber-Mohn i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet, i en kronikk som er publisert i Dagbladet og på Imdis nettsider.

Bakgrunnen er at flyktninger med funksjonsnedsettelser i mange tilfeller blir boende svært lenge i mottak etter at de har fått oppholdstillatelse, uten å bli bosatt i en kommune.

Årsaken er at kommunene vegrer seg mot å pådra seg kostnadene. Statens støtte til å dekke disse kostnadene er tidsbegrenset.

I fjor var det 30 mottaksbeboere i denne gruppen. Noen av dem har ventet opptil sju–åtte år på å bli bosatt, ifølge de to direktørene.

«Dette er flyktninger som i de fleste tilfeller aldri vil bli selvhjulpne, og som mest sannsynlig vil ha behov for omfattende helsehjelp livet ut. Kommuner som bosetter disse, tar derfor på seg et stort ansvar. Så lenge det er frivillig for kommunene å bosette, er det krevende å finne noen som er villige til å gjøre dette», skriver de to direktorat-direktørene.

Les også: JA TIL MORIA – NEI TIL FUNKSJONSHEMMEDE FLYKTNINGER

Avisen Vårt Land har i flere artikler rettet søkelyset på kommunenes vegring mot å bosette funksjonshemmede flyktninger. Dette har ført til at storbykommunene Oslo, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand har fattet vedtak om at de vil utrede muligheten for å ta imot to eller flere av flyktningene som ingen andre vil bosette.

22.11.2020 kl. 21:20
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.