Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Ny generalsekretær i Blindeforbundet

Norges Blindeforbund har ansatt Per Inge Bjerknes (41) som ny generalsekretær. Det opplyser forbundet i en pressemelding.

Bjerknes er utdannet statsviter og kommer fra en stilling som spesialrådgiver i Viken fylkeskommune.

Portrettfoto av Per Inge Bjerknes.

Per Inge Bjerknes er Blindeforbundets nye generalsekretær.

Han har lang erfaring fra politikken, blant annet som fylkesvaraordfører for Senterpartiet i Østfold.

– Den viktige rollen Blindeforbundet har i samfunnet, og i livet til enkeltmennesker og deres familier, motiverer meg veldig, uttaler den påtroppende generalsekretæren i pressemeldingen.

– Jeg trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og fag, og å bygge et felles lag med både tillitsvalgte og ansatte. Organisasjonen har oppnådd mye, men har ambisjoner om å oppnå mer fremover, og det har jeg lyst til bidra i, fortsetter han.

Per Inge Bjerknes er selv blind og har alltid hatt et forhold til Blindeforbundet og til organisasjonens interessepolitikk.

– Jeg er glad i å synge og spille gitar, og har underholdt i fylkeslaget i Østfold og det håper jeg å kunne gjøre mer av, ved siden av arbeidet som generalsekretær, lover den påtroppende generalsekretæren.

Per Inge Bjerknes tiltrer i stillingen 1. januar 2021.

***

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Per Inge Bjerknes er mangeårig omgangsvenn med Handikapnytts redaktør Ivar Kvistum.

26.06.2020 kl. 11:22

Nå kan du lære å seile

Vil du lære å seile? Nå har du sjansen – om du kaster deg rundt og og er rask som en vind.

Onsdag 24. juni klokka 17 er det nemlig klart for kurs i paraseiling på Bygdøy i Oslo. Og det er fortsatt ledige plasser, forteller prosjektleder Hedda Sørensen.

Bilde av seilbåter på vannet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Målet med kurset er å skape seilere som føler mestringsglede og seilglede over tid. Selvsagt ønsker vi også å rekruttere flere paraseilere som kan stille i regattaer, sier Sørensen.

Det er KNS – Kongelig Norsk Seilforening som arrangerer kusrset med støtte fra Norges Seilforbund (NSF) og organisasjonen Vindskift.

Kurset er tilrettelagt for personer med fysiske funksjonsnedsettelser, og vil foregå ved Bydøy sjøbad.

– Du trenger ingen ferdigheter eller erfaring med seiling for å bli med på kurs. Vi tar deg som du er, og så tar vi dere videre derfra, sier Sørensen.

Ikke trenger du noe eget utstyr heller. Kle deg fornuftig for å være på sjøen, så stiller arrangørene med båt og alt annet man trenger. Kurset disponerer to tilrettelagte båter som skal gjøre det mulig for rullestolbrukere med ulik grad av bevegelighet å være med på kurs.

Kurset som starter onsdag, er det første ordinære i det som er ment å bli et varig tilbud.

Kursavgiften er 1000 kroner, i tillegg til medlemskontingenten i KNS, som er 1800 kroner for voksne, 570 kroner for ungdom fra 19–25 år og 34 kroner for barn og unge opp til 19 år.

Har du spørsmål eller vil melde deg på kurset, sender du en e-post til ​hedda.s.vindskift@gmail.com.

22.06.2020 kl. 10:28

Hareide står fast på krav om «særlig aktsomhet» for rullestoler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) rørte overhodet ikke bremsen da han onsdag stilte til debatt i NRK Dagsnytt 18 om den foreslåtte aktsomhetsregelen for elektriske rullestoler, som Samferdselsdepartementet har sendt på høring.

Forslaget har sammenheng med at regjeringen ønsker å øke maksfarten på elektrisk rullestol fra 10 til 15 kilometer i timen.

– Jeg har en utfordring til dere i Handikapforbundet: Synes dere det er bedre å beholde dagens fartsgrense? spurte han forbundsleder Tove Linnea Brandvik.

For det var nemlig det eneste alternativet til den nye regelen, som Brandvik har protestert kraftig mot og kalt «umyndiggjørende».

Hareide påpekte at regelen innføres fordi en elektrisk rullestol i 15 km/t på et fortau ikke er ufarlig.

– Vi vil gi rullestolbrukere større bevegelsesfrihet, men vi må også ivareta sikkerheten til de mest sårbare trafikantene på fortauet, sa han og hevdet at departementet har funnet «en veldig god løsning».

Tove Linnea Brandvik hevdet på sin side at Hareide blander sammen to helt ulike regelverk når han viste til at også sykler og elsparkesykler har et slikt aktsomhetskrav. Syklister har et slikt krav på seg fordi de er kjørende.

– Vi er ikke kjørende. Vi er gående, understreket Brandvik.

Les mer: PROVOSERT AV REGELFORSLAG: – UMYNDIGGJØRING AV RULLESTOLBRUKERE

17.06.2020 kl. 19:02

Synshemmede får psykologhjelp

Blindeforbundet jubler over gjennomslag i en mangeårig kampsak: Snart får Norge et eget fagmiljø som skal arbeide med svaksynte og blindes psykiske helse.

I dag er det ingen psykologer eller psykiatere som har spisskompetanse på å gi bistand til blinde og svaksynte. Ifølge en pressemelding fra Norges Blindeforbund er det vedtatt å få på plass en slik tjeneste i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023.

Det er Fremskrittspartiet som har fremmet forslag om dette, og i forhandlingene med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett fikk partiet gjennomslag for å sette av 2,5 millioner kroner til formålet.

– 2,5 millioner kroner kan bidra til å hjelpe en gruppe mennesker som får livet snudd på hodet, etter at de har mistet noe de har tatt for gitt hele livet, nemlig synet. Jeg tror alle har forståelse for at man kan ha bruk for et psykisk helsetilbud i en slik situasjon, sier stortingsrepresentant Åshild Bruun- Gundersen (Frp), ifølge pressemeldingen.

Allerede finnes det et tilsvarende tilbud for hørselshemmede, på Gaustad i Oslo.

– Hørselshemmede har hatt et tilbud som dette over lang tid. Det at både syn og hørsel svekkes, forandrer på hver sin måte den enkeltes hverdag, og oppleves nok av mange som vanskelig. Psykologer med spisskompetanse kan bidra til at disse endringene blir så skånsomme som overhodet mulig, slik at flere kan oppleve mestring og livsglede, uttaler Bruun-Gundersen.

I Blindeforbundet er gleden over vedtaket stor.

– Dette tilbudet vil gi oss hjelp, basert på kunnskap om hvordan det er å se dårlig, dersom vi trenger det. Stor takk til alle som har jobbet for dette i lang tid, sier forbundsleder Terje André Olsen.

15.06.2020 kl. 10:58

Nå kan du søke utdanningsstipend

For at flere bevegelseshemmede fullfører videregående opplæring og høyere utdanning på bachelor- og masternivå, tilbyr Stiftelsen Sophies Minde en stipendordning. For studieåret 2020/2021 er fristen for å søke 15. september.

Stipendet retter seg mot elever og studenter der bevegelseshemningen medfører ekstra kostnader som kan være nødvendig for å gjennomføre utdanningen. Ordningen er ment å lette studiesituasjonen.

Elever på videregående opplæring og studenter på bachelornivå kan søke om stipend på inntil 24 000 kroner per år.

Studenter på mastergradsnivå kan søke om inntil 36 000 kroner per år. Stipendet gis også til utdanning i utlandet. Studenter som ikke klarer å gjennomføre studiet innenfor normert tid og som derfor ikke får lån i Statens Lånekasse, kan søke om ekstra midler.

Stipendet innvilges for ett år av gangen og utbetales samlet forutsatt at stipendmottageren bekrefter at en vil ta utdanning i høst og vårsemester.

Les også: SLIK BLE STINES SPANSKE STUDIEDRØM TIL VIRKELIGHET

Du finner søknadsskjema på stiftelsens nettsider. Spørsmål rettes til stiftelsen på telefon 909 32 922 eller e-post: stiftelsen@sophiesminde.no.

Stiftelsens Sophies Mindes formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

11.06.2020 kl. 11:33

Snart går alarmen også for hørselshemmede

Når Sivilforsvarets varslingssirener testes onsdag 10. juni, vil også hørselshemmede kunne få det med seg. Varslingen vil være tilgjengelig på mobiltelefon for dem som ønsker et supplement til den vanlige, lydbaserte flyalarmen.

Når alarmen går, vil mobiltelefonen vibrere, i tillegg til å varsle visuelt.

Det er Sandefjord-selskapet Flexilarm som har utviklet appen Flexilarm, med tillatelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Robert Skarsbakk holder mobiltelfon med appen Flexilarm.

NYSKAPNING: Robert Skarsbakk er daglig leder i selskapet Flexilarm.

– Hørselshemmede har behov for visuell og taktil varsling. Dette får de ofte via hjelpemidler til bruk i det private rom. Men i det offentlige rom, blir hørselshemmede ofte ekskludert, eller glemt, sier daglig leder Robert Skarsbakk, i en pressemelding.

Han vokste selv opp med døve foreldre og har kjent på kroppen de utfordringer hørselshemmede står ovenfor når det gjelder å kunne motta viktig informasjon i det offentlige rom. Informasjon som ofte blir gitt via lyd.

Skarsbakk mener varsling via mobiltelefon er et nyttig supplement, fordi det kan brukes til langt flere typer hendelser som også hørselshemmede trenger å motta på lik linje med hørende, som for eksempel brann og evakuering.

– Informasjonen som avleveres kan også være mer detaljert, og man kan avgrense varslingsområdet, utdyper Robert Skarsbakk.

Kommunikasjonsrådgiver i Norges Døveforbund, Linda Kvaksrud Hansen sier:

– Denne løsningen er uhyre viktig for en stor gruppe mennesker, som ofte blir ekskludert fra å motta kritisk samfunnsinformasjon. Dette har vært en kampsak for hørselshemmede i en årrekke. Det blir ofte tatt for gitt at publikum får med seg informasjon basert på lyd.

Appen Flexilarm kan lastes ned gratis på Google Play og i Apples App store og er tilgjengelig for alle som ønsker eller trenger et supplement til den vanlige alarmen.

08.06.2020 kl. 09:54

Dømt for rullestoltyveri

En mann fra Horten i 40-årene er dømt for å ha stjålet to rullestoler fra en kontainer utenfor Nav Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark i Stokke.

Stoltyveriet er bare ett av en rekke lovbrudd som personen måtte svare for, blant annet skadeverk på en gravemaskin, ifølge avisen Gjengangeren.

04.06.2020 kl. 09:16

Etterlengtet inngang til lokalavisa

Endelig er inngangen i orden!

Lokalavisa Fjuken i Ottadalen i Innlandet puster lettet ut i egne spalter over endelig å ha på plass en trinnfri handikapinngang til sine egne redaksjonslokaler i Bismo.

Avisa kaller nyvinningen for etterlengtet, og slår fast at nå kan både rullestolbrukere og de som bruker rullator lett komme seg inn til lokalavisa.

Det var Odd Leidulf Tøfte som fikk æren av å klippe snora. Fjukens egen gardskar, Otto Lien, har ordnet med inngangen.

04.06.2020 kl. 09:08

Lå flere timer i skråning etter rullestolulykke

Mannen i 80-årene skal ha kjørt av veien med sin eletkriske rullestol og blitt liggende flere timer før han ble funnet av turgåere som varslet nødetatene, melder Drammens Tidende

Ulykken skjedde Sande ved Holmestrand torsdag ettermiddag. Tilstanden hans er ikke kjent.

Mannen kjørte en skuter med overbygg, altså en elektrisk rullestol til utendørs bruk. Scooteren ble funnet åtte–ti meter ned i skråningen. Den hadde veltet, og mannen hadde ikke klart å komme seg ut.

22.05.2020 kl. 09:14

Rullestolbruker nektes på bussen – kommer ikke på jobb

Siden 29. april er Benedicte Vik fra Gjøvik blitt nektet å reise med buss fra Gjøvik til Lillehammer for å komme seg på jobb, med mindre hun reiser med ledsager.

Årsaken er at sjåførene skal holde avstand til passasjerene på grunn av korona-smittefare og ikke får stroppe fast rullestolen hennes om bord.

– Det skjønner jeg ikke noe av. De er jo ikke oppi ansiktet mitt i det hele tatt. Det er bare snakk om å feste to stropper foran og bak, helt nederst på rullestolen, sier Benedicte Vik til avisen Oppland Arbeiderblad.

Fagleder for salg og marked i Innlandstrafikk, Stine Fredriksen, bekrefter at smittevernreglene tilsier at rullestolbrukere selv må ha med en ledsager som kan sikre stolen, slik at sjåføren unngår nærkontakten.

– Dette er ingen ønskesituasjon, men det er nasjonale retningslinjer for smittevern som tilsier at sjåføren ikke kan sikre rullestolbrukere på bussen, sier hun til avisen.

Handikapnytt har tidligere skrevet at ulike aktører i kollektivtransportsektoren er uenige om sjåførene fortsatt skal bistå rullestolbrukere eller ikke.

Mens NHO Transport mener sjåførene uansett må holde avstand, understreker Kollektivtransportforeningen at alle har krav på transport. Og Fagforbundet, som organiserer mange sjåfører, er tydelige på at man ikke kan gjennomføre smitteverndugnaden gjennom å diskriminere funksjonshemmede.

Les mer: BUSSJÅFØRER FRARÅDES Å GI ASSISTANSE TIL FUNKSJONSHEMMEDE

22.05.2020 kl. 09:04

Åpner havfiske for rullestolbrukere

Reiselivsbedriften Ankeret Brygge på Fosen i Trøndelag er i gang med å bygge om og tilpasse en båt som gjør at også rullestolbrukere får mulighet til å delta på havfiske og opplevelsesturer langs kysten.

– Vi ønsker å gjøre en spesiell opplevelse som havfiske tilgjengelig for alle, sier Richard Leikvang ved Ankeret Brygge til avisen Fosna-Folket.

Båten blir utstyrt med rampe, samt sikringsutstyr for to rullestoler. Målet er at den skal bli ferdig nå på forsommeren.

Nyheten fra opplevelsessenteret i Ørland kommune får tommelen opp hos forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund. 

– Det er utrolig kjekt at reiselivsaktører tilrettelegger sine produkt slik at alle kan benytte disse. Dette er fremtidsrettet utvikling av det lokale reiselivet, sier hun til Fosna-Folket.

15.05.2020 kl. 09:25

Unge funksjonshemmede frykter for kommuneøkonomien

Unge funksjonshemmede mener regjeringen gjør for lite i revidert nasjonalbudsjett for å dekke kommunenes økte utgifter og bortfall av inntekter under koronakrisen.

– Dette er svært alvorlig. Vi frykter kommunene vil bli tvunget til å kutte i grunnleggende tjenester på kryss og tvers av Norge. Det kommer i så fall til særlig å ramme ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, uttaler generalsekretær Leif-Ove Hansen på organisasjonens nettsider.

Unge funksjonshemmede mener tiltakspakken på 400 millioner kroner til sårbare barn og unge er gledelig. Men organsiasjonen mener den er langt fra tilstrekkelig. Hansen minner om at mange har opplevd at det spesialpedagogiske tilbudet har sviktet fullstendig i koronakrisen.

Regjeringen foreslår å styrke Nav med 700 millioner kroner. Unge funksjonhemmede mener Nav særlig må prioritere ungdom og funksjonshemmede i koronakrisen.

– Vi er oppriktig bekymret for at denne krisen kommer til å skyve dem som allerede står utenfor enda lenger bort fra arbeidslivet. Regjeringen må komme med tydeligere tiltak for å unngå et varig utenforskap blant ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, sier Hansen.

14.05.2020 kl. 09:20

Nå kan du søke støtte til kultur, idrett og fritid

Stiftelsen Sophies Minde skal bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Nå utlyser stiftelsen økonomisk støtte til kultur-, idretts- og fritidstiltak.

Dette er blant stiftelsens prioriterte formål, og man kan søke både om generell støtte og individuell støtte.

Generell støtte: Midlene fordeles til frivillige organisasjoner, foreninger og liknende som gjennomfører konkrete prosjekter og tiltak som bidrar til at bevegelseshemmede får tilgang til kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter.

Tiltak rettet mot barn og unge voksne gis prioritet. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller til tiltak som dekkes av offentlige ordninger. Tilskuddet er oppad begrenset til kr. 100 000.

Individuell støtte: Bevegelseshemmede kan søke om midler. Støtten skal gå til aktiviteter som bidrar til inkludering i samfunnet og styrker mulighetene til deltagelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge voksne prioriteres. Det legges vekt på om søker som følge av funksjonsnedsettelsen har merutgifter til aktiviteten eller hjelpemiddelet.

Støtten skal fortrinnsvis gå til aktiviteter som ikke omfattes av offentlige finansieringsordninger. Tilskuddene kan være på inntil kr. 40 000.

Søknadsfrist er 6.juni. Svar på søknadene vil bli gitt innen 1. november.

Det må benyttes egne søknadsskjema for enkeltpersoner og for organisasjoner. Søknadsskjema fylles ut på nettsiden www.ssm.no.

Eventuelle spørsmål kan du rette til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post: ssm@ssm.no. 

13.05.2020 kl. 10:30

Minnefond støtter Atlas-alliansen

Styret for stiftelsen Bente Skansgårds Independent Living Fond gir en gave på 100 000 kroner til Atlas-alliansens arbeid i land der funksjonshemmedes situasjon er ekstra vanskelig under koronapandemien.

 Styret for stiftelsen oppfordrer samtidig alle funksjonshemmedes organisasjoner itl å gi et ekstra bidrag til dette arbeidet.

Det opplyser Uloba Independent Living på sine nettsider.

Bente Skansgård var en av grunnleggerne av Uloba og en svært sentral forkjemper for funksjonshemmedes likestilling.

12.05.2020 kl. 08:37

Sunnaas i gang med korona-rehabilitering

Sunnaas sykehus på Nesodden har fått inn den første pasienten som er til rehabilitering etter et alvorlig sykdomsforløp av covid-19.

Det bekrefter klinikkoverlege Frank Becker i et intervju med Akershus Amtstidende. Becker sier han forventer at det vil komme flere pasienter som trenger rehablitering som følge av koronasykdom.

Som kjent vil mange bare få lette symptomer på covid-19. Andre blir hardt angrepet. Etterpå kan de ha svekket muskelkraft, problemer med å svelge og problemer med kognitive funksjoner som hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet. Noen får også angst og depresjon.

– For noen vil det bli et rehabiliteringsforløp her på Sunnaas som fort vil vare et par måneder, sier Becker til avisen.

Enkelte, ifølge Becker, vil trolig komme ut av koronasykdommen med varige funksjonsnedsettelser.

Sunnaas har gjort Helse Sør-Øst oppmerksom på at de forventer mange ekstra rehabiliteringspasienter på grunn av koronapandemien.

Les også. SUNNAAS SYKEHUS ÅPNER GRADVIS FOR MER NORMAL DRIFT

12.05.2020 kl. 08:18
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.