Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Grundtjernlien innfelt på bilde av parkerte handikapsykler.
SØKTE TIDLIG: Nav fikk mange flere søknader om aktivitetshjelpemidler tidlig på året, forklarer avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien (innfelt). (Foto: Ivar Kvistum og Nav)

Derfor gikk hjelpemiddel-potten tom etter to måneder

Mange hjelpemiddelbrukere satt klare med søknadene sine rett etter nyttår. Dermed gikk potten til aktivitetshjelpemidler for voksne tom før februar var over. Regjeringen har foreløpig ingen planer om å bla opp mer penger.

Ivar Kvistum
Publisert 01.03.2022 15:15

Stor pågang av søknader tidlig på året oppgis som en hovedårsak til at Navs bevilgning til aktivitetshjelpemidler for voksne over 26 år – den såkalte Akt26-ordningen – var tom allerede 25. februar.

Det er blitt en årviss «begivenhet» at ordningen er tom for penger før året er over.

Men aldri før har kassa vært tom så tidlig som i år.

Les mer: AKTIVITETSHJELPEMIDLER: ALDRI FØR HAR NAVS KASSE VÆRT TOM SÅ TIDLIG

Og det er trolig erfaringen fra tidligere år som mange hjelpemiddelbrukere har merket seg – og som har fått flere til å søke tidlig på året denne gangen.

– Mange søkere har vært forberedt på at potten sannsynligvis går tidlig tom, og derfor har sendt søknad rett etter årsskiftet, skriver avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav i en e-post til Handikapnytt.

Når politikerne samtidig hadde bevilget mindre penger til ordningen enn tidligere år, var det duker for bråstopp mens det fortsatt er ti måneder igjen av året.
 

Merker ikke økt egenandel

– Egenandelen ble økt i ordningen med virkning fra og med i år. Har Nav merket noe utslag av dette i søknadene?

– Det er ingen holdepunkter for å si at dette har hatt virkning på inngangen av søknader, skriver Grundtjernlien.

Jan Erik Grundtjernlien sier det har vært en økning i antall innvilgede saker i januar og februar i år, sammenliknet med de samme månedene i 2020 og 2021.

Det er innvilget 176 saker flere enn i 2020, og 149 saker flere enn i 2021.

– Det vil si at flere søker rett etter årsskiftet, sannsynligvis for å øke sjansen for at det er penger nok igjen på budsjettet til at de kan få sin søknad innvilget, skriver han.

Flere søker rett etter årsskiftet, sannsynligvis for å øke sjansen for at det er penger nok igjen på budsjettet til at de kan få sin søknad innvilget

Færre hjelpemidler enn i fjor

Totalt ble det innvilget 705 saker i Akt26-ordningen i 2022. Til sammenlikning ble det innvilget 1421 saker totalt for 2020, og 1773 saker totalt i 2021. Antall saker inkluderer henvendelser om service og reparasjon av hjelpemidlene, ifølge Grundtjernlien.

Det betyr altså at 2022 blir et år med langt færre nye aktivitetshjelpemidler til norske funksjonshemmede enn de to foregående årene – dersom det ikke kommer mer penger inn i ordningen i revidert nasjonalbudsjett sendere denne våren.

Regjeringen har ingen planer

Og det foreligger det i øyeblikket ingen planer om.

– På nåværende tidspunkt har ikke regjeringen gjort vurderinger om det er aktuelt å styrke ordningen i forbindelse med revidert budsjett 2022. Bevilgning til ordningen i fremtiden er et spørsmål om de årlige budsjettene, skriver statssekretær Truls Wickholm i Arbeids- og inkluderingsdepartementet – som har ansvar for hjelpemiddelformidlingen – til Handikapnytt.

På nåværende tidspunkt har ikke regjeringen gjort vurderinger om det er aktuelt å styrke ordningen i forbindelse med revidert budsjett 2022.

Han mener en av grunnene til økt etterspørsel i ordningen er at den er blitt mer kjent. Derfor har etterspørselen vært høyere enn ordningen kan dekke.

– Den årlige ordinære bevilgningen har holdt seg noenlunde stabilt siden innføringen, og det har vært gjort midlertidige økninger de siste årene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, skriver han.

Truls Wickholm minner om at det var regjerngen Stoltenberg II som opprinnelig foreslo å innføre en ordning med aktivitetshjelpemidler for voksne, før den gikk av i 2013.

Kan bli slutt på service og reparasjon

Da Nav kunngjorde fredag at det er slutt på årets bevilgning, skrev etaten at man inntil videre vil tilby service og reparasjon. Det kan det bli slutt på. Jan Erik Grundtjernlien forklarer:

– Utgifter til service og reparasjon går også av rammebevilgningen. Når rammebevilgningen er brukt opp, har ikke Nav muligheter til å belaste budsjettet videre, uavhengig av om det er til nye hjelpemidler eller til å reparere allerede utleverte hjelpemidler. Det er derfor et realistisk scenario at man ikke har midler igjen til service og reparasjon. Ved å sette av en buffer til service og reparasjon forsøker vi å unngå et slikt scenario.

Ingen venteliste

– Det begynner å bli en årlig tradisjon at Akt26-bevilgningen ikke strekker til. Vurderer Nav måter å sortere søknader på som innebærer at man ikke nødvendigvis nullstilles ved hvert årsskifte? Kan man for eksempel se for seg at man beholder plassen i køen ved neste bevilgning, eventuelt ved revidert nasjonalbudsjett?

– Vi forstår at det ville vært ønskelig med en form for venteliste, slik at de som får avslag på grunn av oppbrukt ramme kan bli prioritert ved neste tildeling. Vi har vurdert en løsning hvor tidligere avslag kan få prioritet ved neste tildeling av midler, men har dessverre kommet frem til at en slik praksis er vanskelig å få til, svarer Grundtjernlien.

– Hovedårsaken er at det er et risikomoment at pengene i revidert budsjett eller nytt årsbudsjett ikke er nok til å dekke alle de tidligere avslagene – og da kan vi ende opp med søknader i kø langt tilbake i tid og få store utfordringer med å håndtere disse og innhente nye pristilbud mm. Hos en del søkere endrer behovet og ønskene seg, og det de søkte om sist er ikke nødvendigvis det samme som de søker på ved neste mulighet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.