Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Eldre funksjonshemmede mister livskvalitet

Eldre mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser kan være særlig utsatt for tapt livskvalitet under koronapandemien. 

Dette kommer fram i en studie som nylig er publisert i det anerkjente medisinske fagtidsskriftet Lancet Public Health, og som er omtalt i en nyhetsmelding på nettsidene til Nasjonalt senter for Aldring og helse.

Forskerne har sammenliknet erfaringene eldre med og uten funksjonsnedsettelser under pandemien. De fant at depresjon, angst og ensomhet var mer utbredt blant gruppen med funksjonsnedsettelser enn blant andre.

De rundt 5000 deltakerne i studien er over 52 år og bosatt i England. I studien er fysiske funksjonsnedsettelser definert som bevegelsesutfordringer og problemer med å utføre daglige gjøremål uten hjelpemidler eller assistanse.

Blant deltakerne med funksjonsnedsettelser var det også flere med søvnproblemer, dårligere livskvalitet og mindre sosial kontakt med familien.

– Funnene belyser behovet for å gi mer støtte til denne gruppen og målrettet psykisk helsehjelp, påpeker forskerne bak studien.

25.01.2022 kl. 16:59
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.