Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Erna hyllet frihetskampen

Av: Ivar Kvistum Foto: Ivar Kvistum
Publisert 14.10.2016 15:32

Statsminister Erna Solberg krever at norske kommuner følger opp hensikten med brukerstyrt personlig assistanse.

Hun kom tidlig og dro sent. Statsminister Erna Solberg tok seg god tid til å snakke, hilse på og svare på spørsmål da hun fredag formiddag gjestet den store BPA-konferansen som organisasjonen Uloba Independent Living Norge arrangerer i anledning sitt 25-årsjubileum.

Uloba er en sentral forkjemper for og den største tilbyderen av BPA-tjenester i Norge.

Konferansen finner sted på Royal Christiania Hotel i Oslo og samler over 250 deltakere fra torsdag til lørdag.

Menneskesynet

Solberg erklærte seg som en varm tilhenger av frihetsideene som ligger i brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

– BPA handler om at enkeltmennesket skal ha styring og valg i eget liv. Det er i tråd med vårt menneskesyn, sa Erna Solberg.

Hun trakk fram hvordan assistanseordningene skal gi enkeltmennesker valgmuligheter og frihet, enten det er i jobb, utdanning eller hverdags- og familieliv.

– Det blir viktig framover å få til mer reell brukermedvirkning også i andre tjenester, påpekte Solberg.

Ennå ikke i mål

Hun var tydelig på at BPA-kampen slett ikke er i mål selv om rettighetsfestingen for brukere med stort behov var på plass ved inngangen av 2015.

Og hun var klar på at kommunene må bli bedre til å ta inn over seg og etterleve hva som er BPA-ordningens intensjon og idé:

– Mitt overordnede budskap er at brukeren skal bestemme mest mulig selv, sa Erna Solberg.

Få fram klagesakene

Fra salen spurte politisk leder i Uloba, Ann Kristin Krokan, statsministeren hva brukersiden selv kan gjøre dersom man opplever at kommunene lager sine egne regler som begrenser BPA-ordningene på en slik måte at hensikten går tapt.

Statsministeren svarte med å peke på betydningen av å få konkrete saker fram i lyset. Derfor er det viktig å klage dersom man mener det er grunnlag for det.

Statsministeren var ikke fremmed for at BPA-rettigheten kan trenge en egen forskrift, slik at innholdet blir mer forpliktende. Men hun advarte samtidig mot at en forskrift kan virke innsnevrende på ordningen.

Gi informasjon

Solberg kommenterte at antallet BPA-brukere ikke har vokst like mye som forutsatt etter at rettigheten trådte i kraft.

– Det er viktig at Uloba og funksjonshemmedes organisasjoner er aktive og informerer om ordningen slik at folk blir klar over at de kan kreve den. Valgfrihet krever at du du kan ta et valg, sa hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


FØLG OPP FRIHETEN: Erna Solberg retter en klar forventning til norske kommuner om at de følger opp intensjonene i BPA-rettigheten.

Viktige innspill

Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm er glad for at statsminister Erna Solberg gjestet konferansen.

Hun sier til Handikapnytt at det var viktig å gi statsministeren innspill om hva som er realiteten ute i kommunene: at BPA ikke følges opp slik det bør. For det er ikke på rikspolitisk nivå at det først og fremst skorter, sier hun.

– På nasjonalt nivå opplever vi at det er mange politikere som har mye kompetanse på BPA. Men i kommunene er det mangler, sier hun.

Melstrøm deler statsministerens bekymring for at en forskrift om BPA kan virke begrensende.

– En forskrift er bare veien å gå hvis den er god, altså i tråd med ordningens intensjon, sier hun.

Uloba-generalsekretæren mener det beste er å løfte BPA ut av helse- og omsorgsregimet og underlegge det en egen lovgivning og statlig finansiering, uavhengig av kommunene.

Skandinaviske utfordringer

Konferansen i Oslo torsdag til lørdag har et skandinavisk fokus, med deltakere også fra Sverige og Danmark.

Klikk her for å lese mer om utfordringene  Danmark: LANDET DER FUNKSJONSHEMMEDE STEMPLES SOM KOSTNADER

Hensikten, forklarer Vibeke Marøy Melstrøm, er å rette søkelyset mot de utfordringene som er felles i alle tre land: Assistanseordninger under press og stadige tilbakeskritt i retning av flere institusjoner og stadig mer institusjonsliknende boligløsninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.