Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Fastslår retten til å styre egne assistanse-timer

Av: Stine Slettås Machlar
Publisert 14.01.2016 16:20

Helseminister Bent Høies rundskriv om brukerstyrt personlig assistanse understreker den enkeltes rett til å styre over egne assistansetimer, men fortsatt overlates mye til kommunenes tolkning.

Ett år etter at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet for dem med store behov, kom rundskrivet fra regjeringen som beskriver hvordan lovverket skal forstås og hva som ligger i rettigheten.

– Rundskrivet har bidratt med noen avklaringer på en del områder, men de overlater fortsatt en del til tolkninger til saksbehandlerne i kommunene, sier seniorrådgiver i Norges Handikapforbund, Gladys Sanchez.

KLIKK HER FOR Å LESE RUNDSKRIVET FRA REGJERINGEN (EKSTERN LENKE).

Viktig avklaring

Rettighetsfestingen som trådte i kraft i januar 2015, slår fast at funksjonshemmede med behov for mer enn 32 timer assistanse per uke har rett til å velge å få dette i form av personlig assistanse. Loven sier lite om innholdet i tjenesten, noe som har ført til at hver enkelt kommune har kunnet tolke loven fritt og tjenesten har blitt forskjellig fra kommune til kommune.

LES OGSÅ: NÅR KOMMUNEN TAR FRIHETEN FRA DEG

Et av disse forholdene er hvilket rom personer med BPA har hatt til selv å disponere assistansetimene som er innvilget i vedtaket:

– En del kommuner har lagt føringer på hvordan timene i et vedtak skal benyttes. Rundskrivet som nå er kommet, presiserer at det er opp til den enkelte å bestemme hvordan han eller hun vil benytte de timene som de har fått. Dette er en utrolig viktig avklaring.

Retten til å styre egne timer

Når en person søker om personlig assistanse, vil kommunen tildele et antall timer på bakgrunn av personens behov for assistanse. Ofte blir disse timene innvilget for spesifikke oppgaver som bistand til personlige behov, av- og påkledning, fritidsysler og så videre.

Tidligere har det vært slik at noen kommuner har krevd at timene bare skulle kunne brukes slik fordelingen vært har satt opp i vedtaket.

Men rundskrivet sier at dette har ikke kommunene lov til å gjøre, siden meningen med BPA er at den enkelte selv skal kunne bestemme hvordan og når man vil bruke timene man er tildelt.

Lov til å reise

En annen stor diskusjon for mange med brukerstyrt personlig assistanse har vært muligheten til å ha med assistenter på reise. Dette har også blitt tolket ulikt fra kommune til kommune. Rundskrivet sier at reiser med BPA er mulig. Dette er også en av de positive sidene ved rundskrivet, ifølge Gladys Sanchez.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


POSITIVE SIGNALER: Seniorrådgiver Gladys Sanchez i Handikapforbundet er glad for presiseringene, selv om hun mener at det fortsatt er for mye opp til kommunene å definere innholdet i retten til brukerstyrt personlig assistanse. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Det er viktig at regjeringen ikke legger noe forbud mot reiser. Dette er veldig bra. Nå er det fastsatt at man kan reise med assistenter både innad i landet og i utlandet, så lenge man forholder seg til timene man er innvilget og utarbeider en reiseavtale som ivaretar assistentenes rettigheter. Dette er kjempeviktig og av stor betydning for likestillingen av den enkelte.

Rundskrivet hjelper ikke Karina

Selv om rundskrivet slår fast at du skal kunne ta med deg assistenter på reise, sier det også at retten til assistanse vil opphøre om du oppholder deg utenfor kommunen i en lengre periode. Hva som legger i et lengre opphold, spesifiseres ikke. Dette er derfor en av punktene som blir overlatt til kommunens tolkning.

Rundskrivet endrer derfor ikke situasjonen til Karina Harkestad, som Handikapnytt omtalte i fjor. Det vakte stor oppmerksomhet da studenten fra Bergen måtte takke nei til en studieplass ved Berkeley-universitetet i California fordi kommunen nektet henne å bruke BPA-ordningen på den måten.

LES OGSÅ: KOMMUNEN GIR STUDENT REISEFORBUD

Savner tydeligere presiseringer

Også en annen viktig del av det å reise med assistanse, er overlatt til kommunens tolkninger. Dette gjelder utgiftsdekning for ekstrakostnadene ved behov for assistanse. Dette bekymrer seniorrådgiveren i Handikapforbundet:

– Det eneste rundskrivet sier, er at kommunene er ansvarlige for å dekke nødvendige utgifter. Her burde de vært mer konkret på at alle utgifter til assistenter skal dekkes, slik man jo gjør i mer tradisjonelle omsorgstjenester som hjemmesykepleie. Jeg tror regjeringen mener at alt skal dekkes. Men slik det står skrevet nå, blir det opp til kommune å tolke hva de legger i nødvendige utgifter. Dette kan få negative konsekvenser for brukeren og bidra til en snever likestilling.

  Derfor skulle Gladys Sanchez gjerne ha sett enda flere og tydeligere presiseringer.

– Det er fint at regjeringen har avklaringer, men det er dumt at de fortsatt overlater mye til tolkninger i kommunene. Konsekvensene av dette kan bli at kommunen tolker rundskrivet på en slik måte at det får negative konsekvenser for den enkelte.

Viktig om verdigrunnlag

Likevel ønsker hun at folk skal se på rundskrivet som noe positivt. Sanchez håper folk vil  applaudere hvordan regjeringen beskriver personlig assistanse som tjeneste.

– De har understreket verdigrunnlaget i BPA og fremhever viktigheten av tjenesten når det gjelder likestilling i skole og arbeidssituasjon, også for de som ikke har behov for 32 timer i uka. Dette er en kjempeviktig avklaring som vi ikke må glemme, sier hun.

– Jeg er først og fremst positiv til rundskrivet. Skulle det vise seg at kommunene tolker de områdene som fortsatt er åpne for tolkninger på en slik måte at det blir negativt for den enkelte, skal vi fortsette å kjempe for verdien av likestilling, legger seniorrådgiveren til.

Aktive og selvstendige liv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie forklarer i en pressemelding hvorfor rundskrivet er laget:

– BPA kan bidra til at mange mennesker kan leve aktive og selvstendige liv, slik de fleste ønsker og forventer. I forbindelse med rettighetsfestingen har brukere og pårørende reist spørsmål om hva som ligger i rettigheten og hvor langt denne går, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Han mener rundskrivet skal være til hjelp for kommuner og brukere ved å utdype hvordan lovfestingen kan forstås og praktiseres. Flere har blant annet stilt spørsmål om forholdet mellom rett til BPA og kommunens øvrige ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven. Noen aktuelle temaer er disponering av timer i en BPA-ordning, BPA på reise og BPA i samlokaliserte boliger.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.