Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av toalettskilt på en murvegg. Med herre-symbol og rullestolsymbol.
DETTE MANGLER: Som rullestolbruker kan du besøke badeplassene i Stavanger. Men du kan ikke gå på toalettet der. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Felt i nemnda for manglende HC-toaletter på kommunens badeplasser

De bynære badeplassene er fint opparbeidet, men bruker du rullestol, får du ikke gå på do der. Nå har Diskrimineringsnemnda gitt Stavanger kommune frist til desember med å ordne opp.

Ivar Kvistum
Publisert 07.06.2022 17:03

En rullestolbruker klagde Stavanger kommune inn for Diskrimineringsnemnda fordi toalettene på de to offentlige badeplassene Badedammen og Godalen ikke er universelt utformet.

Begge plassene er opparbeidet og tilrettelagt, men om du kommer som rullestolbruker, har du altså ikke mulighet til å gå på do der.

Bygningene som huser toalettene ved stranden er over 40 år gamle, og er ikke utbedret de siste 20 årene.

Riktignok har Stavanger kommune en «overordnet plan» om å oppgradere disse og andre offentlige toaletter i kommunen, men per i dag mangler de universell utforming og er utilgjengelige for rullestolbrukere.

Viktig fellesskapsarena

Så langt – når det gjelder beskrivelsen av de faktiske toalettforholdene – er både klageren og Stavanger kommunen enige.

Men når kommunen forsvarer seg med at toalettbygningene er oppført før dagens regler og krav om universell utforming trådte i kraft, møter den motstand i Diskrimineringsnemnda.

Nemnda påpeker at de offentlige toalettene ved badeplassene Godalen og Badedammen ikke er tilgjengelige i det hele tatt for folk som bruker rullestol, og at det faktisk er over tolv år siden den forrige utgaven av byggteknisk forskrift fastslo at toalettrom skulle være tilgjengelige for alle.

«Når det som her er tale om offentlige anlegg som er en viktig fellesskapsarena for alle innbyggere i Stavangerområdet, har nemnda kommet til at Stavanger kommune ikke oppfyller kravet om universell utforming (…) ved å ikke ha sørget for toaletter på badeplassene som er tilgjengelige for rullestolbrukere», skriver nemnda i sin vurdering.

Kommunalt er skjerpende

Likestillings- og diskrimineringsloven har en unntaksbestemmelse fra kravet om universell utforming dersom det vil innebære en såkalt «uforholdsmessig byrde» for virksomheten.

Nemnda har kommet til at Stavanger kommune ikke kan påberope seg at det vil være en «uforholdsmessig byrde» å oppgradere de to toalettene.

Nemnda mener det skjerper kravet at det er en kommune som i dette tilfellet har ansvaret for badeplassene.

«Det er ikke lagt frem dokumentasjon som tilsier at det er begrensede midler som gjør at Stavanger kommune ikke har oppført universelt utformede toaletter tidligere», skriver nemnda.

Friluftsliv for alle

Diskrimineringsnemnda legger vekt på at det er viktig å fjerne barrierer for å sørge for at også funksjonshemmede får tilgang til friluftsområder.

«I den grad det er mulig, bør friluftsliv være et gode som bør tilbys alle, uavhengig av om man bruker rullestol eller ikke», skriver nemnda i sin vurdering.

Det gjelder særlig friluftsområder nær byen og som er gjort tilgjengelig på den måten som badeplassene Godalen og Badeammen.

Dagmulkt

Dermed lander nemnda på at Stavanger kommune har brutt plikten til universell utforming og gir kommunen frist til 1. desember 2022 for å utbedre toalettene.

Om kommunen ikke har fått orden på toalett-tilgjengeligheten innen fristen vil det påløpe 2000 kroner i dagmulkt.

Mulktens størrelse begrunner nemnda med at: «Det skal ikke lønne seg for kommunen å ikke oppfylle pålegget innen fristen.»

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.