Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ungdom ser i ødelagt speil
UTFORDRING: Det kan være tøft å ha en medisinsk tilstand som påvirker utseendet så folk legger merke til det. Forskerne i prosjektet Ung Face IT vil hjelpe på selvtillit og selvfølelse. (Foto: Colourbox)

Forskere trenger deg som er ungdom og har utfordring med utseendet

Det kan gå på selvtillit og selvbilde løs å oppleve å ha et utseende andre kan legge merke til. Kjenner du deg igjen? Forskningsprosjektet Ung Face IT vil hjelpe – og søker deg som er mellom 12 og 17 år med på laget.

Av Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 21.06.2019 16:03

Er du ungdom og opplever å ha et utseende andre kan legge merke til, som begrenser hvordan du lever livet ditt? Da kan prosjektet «Ung Face IT» være noe for deg. Det tar utgangspunkt i et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom i aldersgruppen 12-17 år med en medisinsk tilstand som påvirker utseendet, og skal bidra til at spesialisert psykologisk støtte og hjelp er tilgjengelig hjemme hos deg selv når du trenger den, uten at du trenger å ta fri fra skolen.

Tester på programmet, såkalte piloter, er gjennomført i Norge og England, med gode erfaringer.

– Det ga tro på at dette faktisk kan fungere, og resulterte i at vi i november 2018 fikk penger fra Norges Forskningsråd til å gjennomføre prosjektet Ung Face IT – som skal gi oss det mer omfattende forskningsmaterialet vi behøver for å kunne slå fast om det faktisk virker. Derfor trenger vi nå 160 deltakere her til lands som kan teste ut selvhjelpsprogrammet. Vi håper å få tak i ungdom med ulike diagnoser, erfaringer og utfordringer, sier Kristin Feragen til Handikapnytt.

Hun er prosjektleder for Ung Face IT og psykolog ved Senter for sjeldne diagnoser.

Opplevelse av deg selv avgjør

Ung Face IT er utviklet av et internasjonalt anerkjent forskningssenter i Bristol, England, i tett samarbeid med ungdom med utseendeutfordringer og fagpersoner med lang erfaring.

Forskning har vist at det er vår egen opplevelse av hvem vi er, og hvordan vi selv opplever at vi ser ut, som er avgjørende for hvordan vi har det med oss selv.

– Det som er grunnleggende å vite, er at dette er individuelt. Dermed handler det ikke om hvor synlig tilstanden eller diagnosen er. Det er ungdommens egen opplevelse av seg selv, av synlighet, som er det avgjørende, forklarer Feragen.

Sårbarhet

Denne individuelle opplevelsen av synlighet og hvordan denne begrenser oss kan endres ved at vi selv utfordrer tankemønsteret vårt og får mer informasjon om hva som er vanlige reaksjoner, både hos oss selv og hos andre. Ung Face IT tar mål av seg å gjøre akkurat det. Programmet er laget for at du skal bli tryggere på at du er bra nok akkurat som du er og kan bidra til at du får bedre sosiale ferdigheter.

Kristin Feragen forklarer at forskningen viser flere sårbarhetsfaktorer.

– Hvor opptatt du er av eget utseende kan være viktig for hvordan du har det. Tenker du at utseendet definerer deg som person, kan du være mer sårbar. Dersom du derimot definerer din identitet som bestående av flere andre egenskaper, står du mye sterkere.

Kunnskap

Psykolog Kristin Feragen

PROSJEKTLEDER: Psykolog Kristin Feragen. (Foto: SSD)

Sensitivitet spiller også inn, og hvordan du tolker ulike situasjoner.

– Når du opplever at noen snur seg etter deg, er spørsmålet om personen faktisk gjør det, eller om det kan være din sosiale hypersensitivitet som får deg til å tro det? Hvor sensitiv jeg er for hva andre tenker om meg er også viktig, fortsetter Feragen.

Hun påpeker også at personlighet og humor er viktig. Noen mennesker er gode på å forstå og tenke at folk er nysgjerrig uten å tenke negativt, mens andre synes det er vanskelig.

Feragen gir et kort innblikk i hva selvhjelpsprogrammet handler om:

– Det skal gjøre ungdommene oppmerksomme på ulike grunner til at folk snur seg, for eksempel. Vi er skapt sånn, det er ikke vondt ment – den type kunnskap.

Mange tolkninger

Programmet skal også bidra til bevisstgjøring av egne følelser og tankemønstre: Hvordan tenkte du da du opplevde det? Kan du tenkte annerledes? Det er fort gjort å tenke «Han kikket på meg – han synes jeg er stygg.» Men man kan også tenke: «Han kikket på meg – kanskje han likte skjorten min». Hvilken tanke man velger i slike situasjoner, vil påvirke følelsen vi får.

– Det finnes alternative tolkninger, og det er viktig å bli klar over hvordan tanker påvirker følelser og atferd. At når man tolker noe i én retning, får det følger for våre følelser og valgene vi tar. Tolker man det i en annen retning, får det andre følger. Prosjektet skal gi en bevisstgjøring av hele tankeprosessen, så deltakerne ser hvordan den kan endres.

Meld deg på eller still spørsmål

Programmet inneholder også øvelser i alternative mestringsstrategier, og bevissthet rundt kroppsspråk.

Dersom du blir med på prosjektet, vil du blant annet få prøve ut sju kapitler på PC-en, Mac-en eller nettbrett hjemme, et kapittel hver uke.

Vil du delta, send en SMS til 48 03 95 51 og skriv: «Jeg vil delta». Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ring eller send melding til samme nummer. Foreldre kan gjøre det samme. Det er PhD-kandidat Deniz Zelihić som svarer. Han jobber med Ung Face IT-studien ved Senter for sjeldne diagnoser (SSD).


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.