Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Ellen Melbye Langballe.
SOSIALE FAKTORER: – Resultatene i denne undersøkelsen viser at sosiale faktorer som utdanning og arbeidsdeltagelse virker inn på overlevelse til eldre år for unge voksne med nedsatt funksjonsevne, sier fagsjef Ellen Melbye Langballe. (Foto: Nasjonalt senter for aldring og helse)

Forskning viser økt risiko for kortere levetid

Nedsatt funksjonsevne blant unge voksne gir økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder.

Handikapnytt
Publisert 22.08.2022 12:09

Det er Nasjonalt senter for aldring og helse som står bak den nye, norske undersøkelsen som har fulgt 30.000 personer i over 35 år. Resultatene er publisert i det viktige medisinske forskningstidsskriftet The Lancet.

– Studien viser at sannsynligheten for at en 30-årig mann med funksjonsnedsettelse når 65-års alder var på 85 prosent. For menn uten slike funksjonsnedsettelser var sannsynligheten 91 prosent. Det var tilsvarende forskjeller for kvinner, sier fagsjef Ellen Melbye Langballe i Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er en av forskerne bak studien.

Sammenheng

Risikoen var størst for dem som hadde alvorlig nedsatt bevegelighet eller alvorlige psykiske problemer, viser studien.

– De som hadde alvorlig motorisk funksjonsnedsettelse eller alvorlige psykiske problemer, hadde lavest overlevelse, med henholdsvis kun 57 prosent og 73 prosent sannsynlighet for å nå 65-års alder, uttaler Ellen Melbye Langballe i en pressemelding som ble publisert mandag 22. august.

Funksjonsnedsettelse i ung voksen alder grunnet nedsatt syn, nedsatt hørsel, motorisk funksjonsnedsettelse, fysisk sykdom, eller psykiske problemer av ulik alvorlighetsgrad viste seg også ha sammenheng med økt risiko for å dø tidligere enn andre i samme alder. 

Sosiale faktorer spiller inn

Mange forhold gjennom livsløpet kan påvirke levetiden. Forskjellene i overlevelse som er funnet i denne studien kan gjenspeile ulikheter i helse og levekår gjennom livet for unge voksne med nedsatt funksjonsevne sammenlignet andre i samme alder. 

Resultatene i denne undersøkelsen viser at sosiale faktorer som utdanning og arbeidsdeltagelse virker inn på overlevelse til eldre år for unge voksne med nedsatt funksjonsevne.

– Resultatene i denne undersøkelsen viser at sosiale faktorer som utdanning og arbeidsdeltagelse virker inn på overlevelse til eldre år for unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Derfor er det et behov for mer oppmerksomhet og kunnskap om mekanismene bak redusert overlevelse for unge voksne med funksjonsnedsettelser, sier Langballe. 

Unik studie

Studien er utarbeidet av forskere ved Nasjonalt senter for aldring og helse og Folkehelseinstituttet og er publisert i Lancet Regional Health – Europe. Denne studien om selvrapportert funksjonsevne blant 30.080 deltakere i alderen 25-44 år i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) ble gjennomført på midten av 1980-tallet. Det er sammenstilt med dødelighetsdata over en 35-års periode. 

– Dette er en av få studier som ser på overlevelse blant unge i arbeidsfør alder med funksjonsnedsettelser, og med hele 35-års oppfølging er den unik. Den høye deltakelsen i basisundersøkelsen på 89% av de inviterte er en styrke ved studien, sier Langballe.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.