Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Funksjonshemmede ble droppet – men IA-avtalen virker for seniorer

(NTB:) Økningen i antall årsverk for yrkesaktivitet etter 50 år har økt med omtrent 13 måneder fra 2009. Dette målet i IA-avtalen er dermed oppnådd, ifølge Nav.

Det har vært et delmål i IA-avtalen 2014–2018 at forventet yrkesaktivitet etter 50 år skulle øke med 12 måneder fra 2009 til 2018.

Inntil nylig var det også et delmål i avtalen om inkluderdende arbeidsliv å få flere funksjonshemmede inn i arbeid. Her har resultatene så godt som uteblitt helt, og ved siste reforhandling av IA-avtalen i fjor ble dette delmålet droppet.

Les mer her: FUNKSJONSHEMMEDE ER IKKE NEVNT I DEN NYE IA-AVTALEN

En 50-åring kunne i 2018 forvente å være yrkesaktiv i ytterligere 12 år på fulltid, tilsvarende en økning på 1,1 årsverk i løpet av de ti siste årene. Økningen det siste året er på 0,2 årsverk, viser nye tall fra etaten.

– Det bidrar kraftig til verdiskapingen at eldre jobber stadig lenger, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Det er tidligere anslått at oppnåelsen av IA-målet gir en samfunnsøkonomisk gevinst på 35 til 40 milliarder kroner årlig.

I den nye IA-avtalen for perioden 2019–2022 er det ikke lenger et eksplisitt mål om økning i seniorenes yrkesaktivitet, men et mål om å redusere frafallet fra arbeidslivet som følge av sykdom eller tidligpensjonering.

– Flere forhold taler for at sysselsettingen blant seniorer vil fortsette å øke, sier Lien.

Lien regner med at aldringen av befolkningen vil gi mangel på arbeidskraft på sikt og gjøre eldre arbeidstakere mer attraktive. Økt levealder, bedre helse og høyere utdanningsnivå trekker i samme retning.

– I tillegg venter vi at reformen av offentlig tjenestepensjon vil gjøre det mer lønnsomt for offentlig ansatte å fortsette i arbeid, særlig etter omleggingen av AFP-ordningen i 2025, sier han.

(©NTB)

13.06.2019 kl. 16:28
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.