Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Hagebakken som snakker og gestikulerer
MER OPPMERKSOMHET: Tore Hagebakken (Ap) vil rette søkelyset mot hvordan koronakrisen rammer funksjonshemmede, og han vil vite hva regjeringen vil gjøre for å sikre at folk får tilbake det tjenestetilbudet de har krav på. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

– Funksjonshemmede må ikke gå under radaren i koronakrisen

– Vi trenger mye mer oppmerksomhet om hvordan koronakrisen rammer funksjonshemmede, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap), som krever konkrete svar fra regjeringen.

Ivar Kvistum
Publisert 15.05.2020 19:58

Folk som verken får den assistansen eller undervisningen de har krav på.

Avlastningstilbud, skoler, dagtilbud og fritidstilbud som stenger.

Kommuner som mangler kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter, og som setter i verk tiltak i strid med både lovverk og grunnleggende menneskerettigheter.

Dette er noen av punktene i et innspill om koronakrisens følger for funksjonshemmede som er gitt av Arbeiderpartiets egen ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede.

Gruppa – som ledes av Ann-Marit Sæbønes, tidligere ordfører i Oslo – melder om omfattende rapportering om at barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser har mistet tilbudene sine eller fått dårligere hjelp. Ikke minst gjelder det undervisningstilbud.

Hva gjør regjeringen?

Innspillene tas nå videre til Stortinget av Tore Hagebakken, stortingsrepresentant for Oppland og ansvarlig for politikken for funksjonshemmede i Arbeiderpartiets helsefraksjon.

I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie spør Hagebakken hva regjeringen gjør for å kartlegge hvordan nedstengningen av Norge har påvirket tilbudet for mennesker med funksjonsnedsettelse. Og han vil vite hva regjeringen gjør for å sørge for at de som trenger hjelp og assistanse skal få tilbudet tilbake slik det var før koronautbruddet.

Spørsmålet er oversendt kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, som har seks virkedager på seg på å svare.

Forventer et godt svar

– Vi trenger en grundig debatt om hvordan pandemien påvirker funksjonshemmede. Jeg skjønner at regjeringen har veldig mye å tenke på og mange problemer å løse akkurat nå. Men dette er en side ved krisen som det er utrolig viktig å ivareta på en god måte. Det er mye som er svært bekymringsfullt, sier Tore Hagebakken til Handikapnytt.

Bekymringen hans handler om at folk ikke får de tjenestene de trenger og har krav på, slik at foreldre og andre må stille opp i stedet.

Han er også urolig for varsler fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede om at mennesker med utviklingshemning fortsatt lever isolert.

 – Jeg har ikke alle svar, men jeg vil bidra til å skape oppmerksomhet. For det er kjempeviktig at denne gruppa ikke går under radaren. De nevnes for sjelden. Nå forventer jeg at statsråden gir et godt svar tilbake, sier Hagebakken.

Jeg har ikke alle svar, men jeg vil bidra til å skape oppmerksomhet. For det er kjempeviktig at denne gruppa ikke går under radaren. De nevnes for sjelden. Nå forventer jeg at statsråden gir et godt svar tilbake.

Ikke beroliget

I Stortingets spørretime onsdag spurte Fremskrittspartiets leder Siv Jensen statsminister Erna Solberg om noe av det samme.

Tore Hagebakken er ikke beroliget av svarene som Jensen fikk.

– Svaret var ikke betryggende. De underbygger at det er behov for å flere spørsmål og holde fokus på dette videre, sier Ap-representanten.

Les mer her: SOLBERG BLE UTFORDRET I STORTINGET OM UTEBLITT ASSISTANSE

 Verdifulle innspill

Arbeiderpartiets ressursgruppe for politikk for funksjonshemmede ble opprettet i januar i år nettopp for å være en lyttepost og å forsyne partiet med innspill på dette politikkområdet.

Medlemmene er Ap-folk som selv lever med ulike funksjonsnedsettelser, eller som står tett på funksjonshemmedes likestillings- og rettighetskamp.

Tore Hagebakken mener spørsmålet han nå stiller, er et eksempel på at gruppa spiller en svært viktig rolle, ikke minst i den krevende situasjonen som landet og verden er inne i.

– For meg som har ansvar for dette i helsefraksjonen vår, er det utrolig verdifullt å kunne få innspill fra ressursgruppa, sier Tore Hagebakken til handikapnytt.

Les mer om Arbeiderpartiets ressursgruppe: SLIK SKAL AP BLI BEDRE PÅ HANDIKAPPOLITIKK

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.