Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portretter av Haga og Knudsen.
INKLUDER OSS: Cecilie Haga i Unge funksjonshemmede o og Marianne Knudsen i NHFU krever plass i stortingsmeldingen om ungdom. (Foto: Tora Hope, Unge funksjonshemmede og Ivar Kvistum)

– Funksjonshemmede må også få leve gode ungdomsliv

Regjeringen skal lage en ny stortingsmelding om ungdom. Unge funksjonshemmede og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) vil være med og forme agendaen.

Stine Slettås Machlar
Publisert 05.03.2019 09:15

Det er over 20 år siden forrige stortingsmelding om ungdom, og unges hverdag er helt annerledes i dag enn den gang. Det fantes skoler uten internett, og sosiale medier var ikke tema.

– Vi må forstå hvordan dagens unge lever livet sitt, med muligheter og utfordringer det gir, og vi må utforme en politikk som legger til rette for gode ungdomsliv.

Det sa daværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland da hun varslet starten på arbeidet med ny stortingsmelding.

Rettighetene brytes

Så hva skal til for at stortingsmeldingen som tar for seg unges levekår og framtidsutsikter også får betydning for ungdom med funksjonsnedsettelser?

– Vi vil se meldingen i sammenheng med Strategiplanen for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. I en fersk rapport til FN om funksjonshemmedes rettigheter i Norge, dokumenterer sivilsamfunnet at rettighetene til blant andre ungdom med funksjonsnedsettelser brytes i Norge.

Det skriver fagpolitisk rådgiver i Unge funksjonshemmede Cecilie Haga i en e-post til Handikapnytt.

De unge må medvirke

Haga understreker derfor behovet for at organisasjonene som representerer funksjonshemmede blir inkludert i arbeidet med stortingsmeldingen.

– Ungdomsmeldingen må være ambisiøs på vegne av ungdom med funksjonsnedsettelser sin rett til å være likestilt og til å delta på alle arenaer. Det forutsetter at unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er godt representert og at meldingen blir laget med reell medvirkning fra ungdom. Ungdom må ikke bare inviteres til å gi innspill på saker som voksne mener er relevant for oss, men også være med på å forme agendaen, påpeker Haga.

Marianne Knudsen, leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU), er også klar på at forutsetningen må være at ungdommene med funksjonsnedsettelser inkluderes i arbeidet.

–  Det er jo vi som vet hvor skoen trykker. Sånn sett blir vi en viktig stemme i dette arbeidet, sier hun.

Ønsker fokus på samtlige arenaer

Stortingsmeldingen om ungdom vil favne alle unge mellom 13 og 25 år og ta opp en rekke tema som ungdoms engasjement, demokratiet og at alle har like muligheter.

«Alle unge uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsnivå og bakgrunn må få muligheten til å bidra i samfunnet. I tillegg vil den se helhetlig på tema som ungdoms digitale hverdag, helse, stress og press, ensomhet og mobbing, og hatkriminalitet og vold», skriver regjeringen i en pressemelding.

– Viktige temaer for å bidra til full likestilling og deltakelse for ungdom med funksjonsnedsettelser er reell medvirkning i beslutninger som angår oss og demokratisk deltakelse. Meldingen må anerkjenne alle ungdommer som ressurser for samfunnet, skriver Haga i Unge funksjonshemmede.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Hun påpeker dessuten at livet til unge består av mer enn studier og arbeidsliv og at også andre aspekter må inkluderes i meldingen for å sikre full deltagelse for alle.

– Deltakelse i utdanning og arbeidsliv er viktige temaer. Samtidig lever vi ikke bare livet vårt på skolen og jobb, og det er viktig at meldingen også tar for seg barrierer knyttet til manglende universell utforming og digitalisering, transport og informasjon, som hindrer deltakelse i idrett, kultur og på andre fritidsarenaer, framholder Haga.

Søkelys på hatkriminalitet

Marianne Knudsen i NHFU er enig med Unge funksjonshemmede i at det må skapes verktøy og retningslinjer som sikrer likestilling på tvers av arenaer.

– Vi tenker at personlig assistanse er et viktig verktøy for å sikre likestilling. I tillegg må det jobbes med å sikre tilgjengelige skoler. At 80 prosent av skolene ikke er ordentlig tilrettelagt, gjør jo at man ikke kan ha full likestilling. Slike ting er veldig viktig å jobbe med for å oppnå at alle har like muligheter.

Knudsen trekker også fram at det å bekjempe hatkriminalitet er viktig for å sikre inkludering og deltakelse.

– Det faktum at én av tre funksjonshemmede opplever hatefulle ytringer gjør det vondt og vanskelig å inkludere seg selv i samfunnet, mener Knudsen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.