Helsedirektoratet: Kommunene kan kreve tilgjengelighet for å gi skjenkerett

Kommunene kan gå lenger enn i dag og kreve universell utforming på utesteder for å gi skjenkerett. Derimot er det ikke lov å ta bevillingen fra et sted som ikke kan ta imot funksjonshemmede.