Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Handikapforbundets logo og navneskilt på vegg.
SLIK SKAL DET GJØRES: Handikapforbundet har lagd sin egen strategi med tiltak som organisasjonen mener er det som skal til for at funksjonshemmede skal bli likestilt i Norge. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Her er Handikapforbundets sjekkliste for funksjonshemmedes likestilling

Norges Handikapforbund synes ikke regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede holder mål. Derfor har de lagd sin egen, med en sjekkliste for et likestilt samfunn.

Av Ivar Kvistum
Publisert 21.10.2020 06:00

Dette året har Norges Handikapforbund arbeidet med å lage sin egen strategi for likestilling av funksjonshemmede.

Den inneholder anbefalinger om hva organisasjonen mener myndighetene må gjøre for at funksjonshemmede oppnår reell likestilling i Norge.

Anbefalingene er sortert rundt tre pilarer:

Holdninger: At funksjonshemmede anerkjennes som fullverdige borgere på lik linje med andre.

Strukturer: At lover og offentlig finansiering ikke bidrar til diskriminering og utenforskap.

Deltakelse: At samfunnet utformes inkluderende og sikrer alle deltakelse.

Hvert av punktene i strategien kommer med en liste av tiltak som skal bidra til å flytte samfunnsutviklingen mot målet om full likestilling.

– Planen skal brukes i arbeidet vårt framover for å sørge for at de som tar beslutninger, er klar over hva vi mener og hvorfor, sier Tove Linnea Brandvik, forbundsleder i NHF.

Motsvar til regjeringen

Handikapforbundets dokument er lagd som et motsvar til regjeringens strategi for likestilling av funksjonshemmede, som ble presentert på tampen av 2018.

Daværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland kalte det et «paradigmeskifte», og erklærte at «formålet er likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse».

Les mer: ENDELIG SNAKKER REGJERINGEN OM LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Et år etter, på FN-dagen for funksjonshemmede 3. desember i fjor, fulgte Hellelands etterfølger – Trine Skei Grande – opp med del to: Handlingsplanen «Et samfunn for alle – Likestilling, demokrati og menneskerettigheter».

– Vi går fra et omsorgsperspektiv til et rettighetsperspektiv, erklærte Grande.

Men Grandes ord ble møtt med en iskald skulder i hele feltet av funksjonshemmedes organisasjoner. De beskyldte planen for å mangle ambisjoner og for ikke å være stort mer enn en ren opplisting av tiltak som allerede var satt i gang.

Les mer: ORGANISASJONENE SLAKTER ETTERLENGTET HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

NHF
 • Norges Handikapforbund (NHF) er en interesseorganisasjon av funksjonshemmede med cirka 12800 medlemmer.
 • Bevegelseshemmede er organisasjonens viktigste målgruppe.
 • NHF eier Handikapnytt.

Feil med samfunnet, ikke med folk

Men forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund mener derimot at et er NHFs strategi som representerer det virkelige paradigmeskiftet dersom den blir satt ut i livet, og som stikker ut en ny kurs i arbeidet for funksjonshemmedes likestilling.

Hun kritiserer regjeringen for å sitte fast i forestillinger om at det er noe galt med menneskene, i stedet for å rette fokuset mot det som galt med samfunnet.

– Regjeringen har mange enkelttiltak som er nødvendige og riktige, men de tar utgangspunkt i at funksjonshemmede er syke og svake, ikke at det er noe galt med samfunnets strukturer. De har handlingspunkter, men det er for lite som forplikter nasjonale myndigheter, sier hun.

Men NHF vil gjøre mer enn å kritisere, understreker Brandvik.

– Vi har et ansvar for å fortelle hva vi mener må til og hva vi vil ha. Det et er en konstruktiv tilnærming, sier hun.

– Nå er det jo regjeringens strategi som ligger til grunn for politisk handling og ikke NHF sin. Hadde det ikke vært bedre å jobbe for å påvirke den?

– Regjeringen har sagt at deres dokument skal være levende og kunne bli oppdatert underveis. Det gir rom for at vi kan jobbe med å få inn våre punkter og dermed påvirke regjeringens handlinger, svarer Brandvik.

Sjekklista

I likestillingsstrategien presenterer Handikapforbundet en sjekkliste med punkter som vil vise om samfunnsutviklingen går i riktig retning. Her er lista:

 • CRPD er inkorporert i norsk menneskerettighetslov.
 • Kommunene har fått økonomi til å ivareta sine forpliktelser etter nasjonalt lovverk.
 • Plan- og bygningsloven sikrer universell utforming og likestilling.
 • Likestillings- og diskrimineringsloven sikrer likestilling i praksis.
 • Tekniske forskrifter er styrket og sikrer universell utforming.
 • Veikartet universelt utformet nærskole 2030 er satt ut i livet.
 • Andelen funksjonshemmede som tar høyere utdanning, og som er i arbeid, har markant økning.
 • Det offentlige bruker aktivt sin markedsmakt til å fremme universell utforming.
 • Andelen bygg, boliger, uteområder, transportmidler og produkter som er universelt utformet øker betydelig.
 • Likestillingen er styrket gjennom velferdsstatens rettigheter og økonomiske virkemidler. BPA er blitt et reelt likestillingsverktøy for alle som har et assistansebehov.
 • Alle er sikret retten til hjelpemidler i folketrygden på alle livsområder.
 • Staten ivaretar sine forpliktelser for likestilling gjennom rettighetsfesting og tilstrekkelig finansiering.
 • Staten har oversikt over utviklingen av likestillingspolitikken for funksjonshemmede og legger fram årlige statusrapporter.

Les mer om likestillingsstrategien og last den ned fra NHFs egne sider ved å klikke her.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.