Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

De fire poserer ved servicebilen.
EKSPRESS-SERVICE: Målet til servicebilen fra Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune er å hjelpe rullestolbrukere i gang igjen så fort som mulig. Bak rattet: Geir Lindgaard. Foran fra venstre: Finn Petter Pedersen, Omar Samy Gamal og Magnhild Sørbotten. (Foto: Ivar Kvistum)

Her er servicebilen som rykker ut til havarerte rullestolbrukere

Flatt dekk? Oslo kommunes egen servicebil hjelper rullestolbrukere som står fast.

Ivar Kvistum
Publisert 28.02.2020 06:00

I åtte år har Finn Petter Pedersen og Geir Lindgaard delt arbeidsplass: en varebil full av rullestoldekk, redskap og deler.

Hele dagen ruller de to rundt i Oslos gater, fra oppdrag til oppdrag, for å få havarerte rullestolbrukere på hjula igjen.

– Bare nå i januar hadde vi 126 ulike oppdrag. Egentlig er det helt på grensen til hva vi klarer å få unna, forteller Pedersen og Lindgaard, som hele tiden prøver å legge opp logistikk og reiserute slik at de skal rekke å hjelpe flest mulig med kortest mulig ventetid.

– Når folk ringer, er det viktig for oss å få dem i gang igjen så fort vi kan, understreker de to.

Måtte på skolen

Lindgaard og Pedersen forteller om et nylig oppdrag der de måtte bistå en skolegutt med å reparere fotbrettet på rullestolen. Uten brettet ville han ikke kommet seg på skolen den dagen. Men slik gikk det ikke; fotbrettet ble reparert på stedet.

– Han ble litt skuffet, for han hadde trodd at han skulle få en fridag fra skolen, ler de.

Når folk ringer, er det viktig for oss å få dem i gang igjen så fort vi kan.

Responstid på en halv time

En av dem som har fått hjelp fra servicebilen, er Magnhild Sørbotten, regionleder i Norges Handikapforbund Oslo og nestleder i organisasjonen sentralt. I november i fjor kom hun i skade for å punktere med sin elektriske Permobil X850. Med flatt bakhjul på Oslo S kom hun ikke særlig langt.

Men hun trengte ikke vente lenge for å få hjelp. En halv time etter at hun ringte, var servicebilen på plass for å fikse hjulet.

– En halv times responstid er imponerende raskt, sier Magnhild Sørbotten anerkjennende til de to servicemedarbeiderne.

De iler til å med å presisere at det i det tilfellet også var en liten porsjon flaks med i bildet; bilen opererer jo i hele Oslo, og hvor raskt man klarer å være på pletten henger sammen med hvor den befinner seg og hva de to har av oppgaver i hendene når oppdraget kommer.

Stolt byråd

Servicebilen driftes av Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune. Totalt er tre biler i sving. To av dem tar flest oppdrag knyttet til manuelle rullestoler, løfte- og hvilestoler og sykehussenger som folk har hjemme.

Den tredje bilen, der Finn Petter Pedersen og Geir Lindgaard har sin arbeidsplass, har hovedfokus på elektriske rullestoler.

Øverste ansvarlige for tilbudet er byråd Omar Samy Gamal fra SV. Han er stolt av at byen gir sine innbyggere en slik service.

– Det er lett å snakke om at også funksjonshemmede skal ha muligheten til å leve vanlige liv, men det er slike tjenester som gjør det praktisk mulig, sier han.

Det er lett å snakke om at også funksjonshemmede skal ha muligheten til å leve vanlige liv, men det er slike tjenester som gjør det praktisk mulig.

Magnhild Sørbotten er enig. Og om byråden skulle uroe seg for at det vil føre til større pågang – og behov for flere servicebiler – når tilbudet blir mer kjent, kan hun i det minste berolige ham med litt makroøkonomi:

– Det er en stor samfunnsøkonomisk gevinst i at folk får reparert stolen sin samme dag, i stedet for at de blir sittende hjemme og ikke kommer seg ut til jobb og skole, konstaterer hun.

Pedersen og Lindgaard viser fram hyller med rullestolhjul inne i bilen.

HJUL-LAGER: Finn Petter Pedersen (til venstre) og Geir Lindgaard har bilen full av rullestolhjul og andre reservedeler som kan få rullestolbrukere i gang igjen om de skulle havarere. (Foto: Ivar Kvistum)

Enklere for brukeren

Mange av hjelpemidlene som Finn Petter Pedersen og Geir Lindgaard fikser med deler og verktøy i den kommunale servicebilen, er utlånt fra den statlige Nav hjelpemiddelsentral.

Om reparasjonen er for komplisert eller krever deler, utstyr eller kompetanse de ikke har, tar servicefolkene saken videre med Nav. På den måten blir det enklere for brukeren, som slipper å ta den telefonen selv.

Slik får du hjelp
  • Er du bosatt i Oslo kommune, får kontakt med servicebilen gjennom Hjelpemiddelformidlingen på telefon 23439200.
  • For akuttreparasjoner på kveldstid og i helger må du kontakte Nav hjelpemiddelsentral.

– Det skapes mye frustrasjon når folk opplever at de blir kasteballer i systemet, når de opplever at de må sitte halve dagen og ringe rundt for å få løst et problem. Vi skal være der for folk slik at de kan leve selvstendig og få dagen til å gå rundt, konstaterer byråden.

Han viser til at det er et mål for byrådet at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne fungere best mulig i egne hjem, og ha en reel mulighet til å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

– Hjelpemidler kan her være nøkkelen til selvhjulpenhet. Da er det jo en forutsetning at de fungerer. 

Trolig er Oslo kommune alene i landet om å ha en dedikert servicebil som rykker ut til hjelpemiddelbrukere. Magnhild Sørbotten i NHF mener bestemt at mange andre kommuner med fordel kunne kopiert løsningen.

– Vil man ha et slikt tilbud der man bor, må funksjonshemmedes organisasjoner lokalt stå på for å presse kommunen, oppfordrer hun.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.