Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Bilde av Stig Morten Skjæran foran folkemengden.
HOLDT APPELL: Stig Morten Skjæran i Uloba holdt appell til de fremmøtte på Universitetsplassen og fortalte hvorfor paraden måtte endre rute. (Alle foto: Ivar Kvistum)

Hevdet handelsstanden ikke ønsket Stolthetsparaden på Karl Johan – påstanden blir blankt avvist

Foran en stor folkemengde hevdet Ulobas Stig Morten Skjæran at handelsstanden ville hindre Stolthetsparaden i å gå ned Karl Johans gate. Strøksforeningen reagerer sterkt på beskyldningene. Oslo kommune sier ruten ble endret fordi Uloba hadde sendt søknaden om arrangementet til feil etat, slik at den ikke ble behandlet i tide.

Av Ivar Kvistum
Publisert 24.06.2019 11:30

Lørdag 15. juni ble årets Stolthetsparade arrangert i Oslo sentrum. Den årvisse mønstringen samler hundrevis av deltakere til en parade som markerer funksjonshemmedes krav om likestilling i samfunnet. Arrangør er Uloba –Independent Living Norge.

Les mer om årets Stolthetsparade: FØRSTE STATSRÅD I STOLTHETSPARADEN: – DETTE VAR JAMMEN PÅ TIDE

De fleste tidligere år har paraden gått Karl Johans gate ned til Jernbanetorget der det har vært appeller og underholdning.

Men i år både startet og endte paraden på Universitetsplassen. Størstedelen av ruta gikk i gater hvor det oppholder seg langt færre mennesker enn på selve Karl Johan en lørdag midt i juni.

Opptoget gikk inn Universitetsgata, videre opp Kristian IVs gate, bort Akersgata til Egertorget og ned Karl Johans gate, tilbake til Universitetsplassen.

Passer tydeligvis ikke inn

Ulobas koordinator for paraden, Stig Morten Skjæran, holdt en velkomsthilsen på Universitetsplassen der han også snakket om bakgrunnen for at Stolthetsparaden ikke fikk gå hele Oslos hovedgate til Jernbanetorget.

Han sa at handelsstanden tidligere hadde «snikfilmet» Solthetsparaden.

– De har prøvd å få oss bort, fordi vi tydeligvis ikke passer inn på handelsstandens dag, sa Skjæran fra scenen.

Opplysningen ble møtt med buing og pipekonsert fra publikum.

Svært underlig

Til Handikapnytt forklarer Stig Morten Skjæran at han under paraden i fjor ble gjort oppmerksom på en representant for handelsstanden i Karl Johan som filmet opptoget. Skjæran hadde tatt kontakt, og personen hadde sagt noe om at «dette var ille» og at Skjæran burde være bekymret for «sikkerheten til brukerne sine».

Denne filmen skal ha blitt distribuert til politiet og flere etater i Oslo kommune, blant annet Bymiljøetaten, som bare et par uker før paradedagen ga beskjed om Stolthetsparaden ikke fikk tilgang på Jernbanetorget i år.

Søknad til feil etat

Bymiljøetaten forklarer endringene i ruten med at Uloba hadde gjort en feil da de søkte om årets arrangement.

Presseansvarlig Monica T. Olsen opplyser at Uloba hadde sendt søknaden til Brann- og redningsetaten i kommunen i stedet for Bymiljøetaten. Dermed ble den heller ikke registrert før Jernbanetorget var utleid til noen andre.

Det er «førstemann til mølla»-prinsippet som gjelder for slike tildelinger i kommunen, og Ulobas søknad ble behandlet i riktig etat bare et par uker før paradedagen. Da var det for sent.

Etter at dette ble oppdaget, var Bymiljøetaten og Uloba i dialog for å finne en alternativ rute.

– Det ble gjort en feil, men vi er glade for at paraden likevel fikk gått på Karl Johan. Vår saksbehandler har virkelig stått på, og vi oppfattet det slik at Uloba var fornøyd med løsningen, sier Monica T. Olsen.

Hun avviser på det sterkeste at det har figurert noen videofilmer som skal ha påvirket saksbehandlingen.

– Bymiljøetaten har behandlet denne saken på ordinær måte, og handelsstanden har ikke hatt noen innvirkning på behandlingen av søknaden. Handelsstanden har heller ikke hatt noen innsigelser mot paraden, understreker Olsen.

Bilde av paraden på Karl Johan

STOLTHETSPARADEN: Også i år gikk Stolthetsparaden på Karl Johans gate, men ikke ned til Jernbanetorget som tidligere år.

Ikke mottatt svar

Handikapnytt har fått innsyn i korrespondansen mellom Bymiljøetaten og Uloba. Her går det fram at Uloba fikk beskjed 29. mai om at søknaden var sendt feil. Uloba på sin side viser til at de flere ganger har vært i telefonkontakt med kommunen for å forsikre seg om at alt var i orden med søknaden.

I en av e-postene skriver Skjæran til kommunen: «Jeg understreker også at vi sendte inn søknaden 21. juni 2018 samt at det er blitt sendt inne en søknad i mars i år, ikke mottatt noen svar på den søknaden heller. I tillegg vil jeg også understreke at vi i januar i år var i telefonisk kontakt med Bymiljøetaten i Oslo kommune og fikk greie på at om vårt arrangement i år var likt det arrangementet vi hadde i 2018, så ble det hele godkjent.»

Til Handikapnytt sier Skjæran at Uloba har gjort det samme som de alltid har gjort, og dessuten brukt skjemaet på Oslo kommunes hjemmesider for varsling av arrangementer.

Handikapnytt fant igjen søknaden fra Uloba i postjournalen til Brann- og redningsetaten. Den er datet 21. juni 2018.

Fra Brann- og redningsetaten hadde Uloba fått beskjed allerede 11. april at de ikke hadde noen innvendinger, så lenge ikke arrangementet blokkerte eventuelle utrykningskjøretøyer.

– Jeg har gått gjennom dette flere ganger og kan ikke forstå at vi har gjort noe galt da vi søkte, sier Stig Morten Skjæran.

Nei til Karl Johan

Da det ble klart at Stolthetsparaden ikke fikk bruke Jernbanetorget til arrangementet og i stedet ordnet en løsning på Universitetsplassen, ble det en diskusjon med kommunen om om hvilken rute selve paraden skulle gå.

For arrangøren var det viktig å kunne bruke Karl Johans gate, men det hadde ikke lenger noen hensikt å gå hele veien ned, i og med at man ikke skulle til Jernbanetorget.

Men Bymiljøetaten var negativ. Skjæran forteller:

– De sa: Det er ikke sikkert at dere kan gå i parade i det hele tatt og i hvert fall ikke på Karl Johan. For vi har nemlig mottatt filmer.

Også fra politiet skal han ha blitt møtt med en liknende holdning, også der med henvisning til filmer som var mottatt.

Oppdatering, 25. juni 2019: Presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten hevder Skjærans framstilling er uriktig. I en e-post til Handikapnytt skriver hun:

«Bymiljøetaten har ikke mottatt noen filmer fra handelsstanden, og vi avviser på det sterkeste at dette er sagt eller at slike filmer skal ha hatt noen innvirkning på vår saksbehandling.»

Olsen skriver i en tidligere e-post:

«Samme dag som paraden var det også mye annen aktivitet i byen; det var markedsdag på Karl Johan, Heddadagene gikk av stabelen ved Nationalteateret, det var bylivslørdag og Pride startet sin opprigg i Spikersuppa. Arrangøren tok så kontakt med politiet på eget initiativ og fikk de involvert i prosessen. Bymiljøetaten og Politiet la så frem to ulike ruter som arrangøren kunne velge mellom.»

Den ene av disse er ruten som årets Stolthetsparade fulgte.

– Jeg var helt fortvilet. Det var nær ved at det ikke ble noen parade i det hele tatt, sier Stig Morten Skjæran.

Overrasket, trist og lei meg

De siste seks årene har Uloba arrangert Stolthetsparaden den samme lørdagen i juni. Denne dagen arrangerer også Strøksforeningen Karl Johan noe de kaller «Markedsdagen». Også dette er en årviss begivenhet.

Handikapnytt kontakter strøksforeningens daglige leder Lars Fredriksen og forelegger ham opplysningene om at handelsstanden skal ha snikfilmet paraden fordi de ikke ønsker å ha den der.

Han reagerer slik:

– Jeg blir veldig overrasket, trist og lei meg. Vi har aldeles ikke hatt noen dialog med Oslo kommune om at vi ikke ønsker paraden på Karl Johan. Tvert imot, vi ønsker et inkluderende mangfold der alle er velkommen. Jeg trodde vi hadde et godt samarbeid med Uloba og Stolthetsparaden, sier Fredriksen, som påpeker at han ikke har hatt dialog med dem i år.

Jeg blir veldig overrasket, trist og lei meg. Vi har aldeles ikke hatt noen dialog med Oslo kommune om at vi ikke ønsker paraden på Karl Johan. Tvert imot, vi ønsker et inkluderende mangfold der alle er velkommen.

Fryktet terror

Lars Fredriksen sier at han for et par år siden filmet nederst i Karl Johan da paraden gikk forbi, og at denne filmen ble delt med politiet. Men motivet var et helt annet enn misnøye med funksjonshemmede i tog, slik han forklarer det:

– Det var gitt tillatelse til flere arrangementer samtidig, og vi var rett og slett bekymret for hvor mange mennesker som befant seg samtidig nederst i Karl Johans gate. Vi hadde terrorangrepene i Paris og Stockholm friskt i minne, og dette handlet om sikkerhet, sier Lars Fredriksen.

– Var denne sikkerhetsbekymringen knyttet til at mange av deltakerne i Stolthetsparaden bruker rullestol?

– Bestemt ikke! Det spiller ingen rolle hva slags arrangement det dreide seg om. Poenget var størrelsen på folkemengden i et trangt gateløp, understreker Lars Fredriksen.

Bilde av Fredriksens facebook-post med video av paraden og teksten· «Flott markering fra en marginalisert gruppe i samfunnet.»

«FLOTT MARKERING»: Fra Lars Fredriksens Facebook-vegg, datert 17. juni 2017.

Strøksforeningens daglige leder opplyser at han tidligere har hatt et møte med Stig Morten Skjæran i Uloba der han også har understreket ønsket om et godt samarbeid.

Og han presiserer gjentatte ganger at både han personlig og Strøksforeningen er sterke tilhengere av at byen og butikkene skal være for alle, uansett funksjonsevne.

Lars Fredriksen viser til at han 17. juni i 2017 postet en video på Facebook av Stolthetsparaden på vei ned Karl Johan. Til videoen skrev han følgende tekst: «Flott markering fra en marginalisert gruppe i samfunnet.»

Ingenting imot paraden

Oslo Handelsstandsforening sier det samme når Handikapnytt tar kontakt.

– Vi har absolutt ikke prøvd å få noen bort fra sentrum, og vi har selvfølgelig ingenting imot paraden, sier kommunikasjonssjef Kristin Bø.

Kan ikke dokumentere

Handikapnytt forelegger Stig Morten Skjæran i Uloba forklaringene fra Strøksforeningen Karl Johan og Bymiljøetaten. Han fastholder at han ikke kan se hvor Uloba har gjort feil i søknaden til kommunen. Men samtidig innrømmer han at han ikke kan dokumentere sammenhengen mellom avslaget fra kommunen og holdningene til paraden hos handelsstanden.

– Ut fra hvordan dette ble presentert fra kommunen, og at vi visste at paraden ble filmet av handelsstanden, mente vi å se en slik sammenheng, sier han.

Skjæran er glad for at det tross problemene ble en fin parade også i år. Og han rekker fram en utstrakt hånd til Strøksforeningen Karl Johan om fremtidig samarbeid rundt Stolthetsparaden til nytte for begge parter.

Kjære leser!

Vi vil gjerne be deg om en liten tjeneste. Handikapnytt.no er et nettsted uten noen form for betalingsmur. Det er fordi vi ønsker å nå ut til flest mulig med vesentlig journalistikk om funksjonshemmedes rettigheter og levekår.
Men det koster penger å lage innholdet, og vi mottar ingen pressestøtte.

Vil du hjelpe oss å finansiere journalistikken som ingen andre enn Handikapnytt lager?
Det kan du gjøre ved å vippse for eksempel 25 kroner til 526030.

Pengene går uavkortet til å lage Handikapnytt. Tusen takk for ditt bidrag.

Hilsen redaksjonen


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.