Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto av Lilly Ann Elvestad.
INGEN JUBEL: FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad skriver hvorfor hun mener likeverds- og mangfoldsutvalget framstår som en provokasjon. (Foto: Gorm K. Gaare, FFO)

Hvordan gjøre ingenting – og komme unna med det

MENINGER: Likeverds- og mangfoldsutvalget framstår mer som en provokasjon enn et signal om å ta oss på alvor, skriver FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad i dette innlegget.

Lilly Ann Elvestad
Publisert 02.07.2021 10:14

  • Denne artikkelen er et debattinnlegg og gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Sist uke kom nyheten om at regjeringen har satt ned et utvalg som skal bidra til likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.

Hvorfor jubler ikke Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon? Fordi vi ikke kan lese dette på noe annen måte enn at vi igjen blir møtt med «godt snakk».

Utvalget skal utvalget kartlegge holdninger og utviklingstrekk i samfunnet og utrede betydningen dette har for likestilling og menneskerettigheter for funksjonshemmede. Tiltak som foreslås skal gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer.  

Funksjonshemmedes organisasjoner har gitt svært mange innspill for de siste fire årene for økt likestilling og deltakelse. Innspillene er godt dokumentert uten at det har gitt nevneverdig resultat.

Regjeringen stemte nylig ned forslaget om å sikre at personer funksjonsnedsettelser får innfridd sine menneskerettigheter gjennom norsk lov. Etter massive innspill og dokumentasjon fra organisasjonene laget regjeringen en egen strategi for likestilling av funksjonshemmede. En tannløs handlingsplan kom året etter.

Sysselsettingsutvalget ble nedsatt, uten at målgruppen selv var inkludert i utvalget. Men tro meg, vi har gitt mange innspill til arbeidet.

At regjeringen nå helt på tampen mener at et slik utvalg skulle ha større troverdighet, fremstår mer som en provokasjon enn et signal om å ta oss på alvor.

At regjeringen nå helt på tampen mener at et slik utvalg skulle ha større troverdighet, fremstår mer som en provokasjon enn et signal om å ta oss på alvor.

Allerede med etableringen av utvalget bryter regjeringen funksjonshemmedes menneskerettighetskonvensjon (CRPD). Den slår fast at medvirkning skal skje gjennom de organisasjoner som representerer dem.

Utvalgets brukerrepresentanter er i hovedsak enkeltpersoner med personlige erfaringer og ikke representanter for organisasjonene.

Regjeringen kan starte med å iverksette tiltak som funksjonshemmedes organisasjoner har stått sammen om i en årrekke:

1) Sørg for at vi får en universelt utformet skole.  Arbeidet har ikke fått noen bevilgninger over statsbudsjettet siden satsingsperioden startet i 2020. 

2) Ta grep om situasjonen for utviklingshemmede: Vi venter fortsatt på en stortingsmelding som skulle vært klar i begynnelsen av 2021.

3) Inkorporere CRPD i den norske menneskerettighetsloven

Det er stor sannsynlighet for at vi får en ny regjering til høsten. Vi håper på en regjering med mer handlekraft enn den vi har i dag!

Lilly Ann Elvestad
Generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.