– Ikke gjør meg en bjørnetjeneste – spør meg før du hjelper

Ole Rabbersvik fra Kristiansand mener han ville vært mindre selvhjulpen i dag om han hadde tatt imot all den hjelpen han blir tilbudt i hverdagen uten å ha bedt om den.