Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Krever svar om utviklingshemmedes boliger

Hvilken status har boligene til personer med utviklingshemning klar nok status i lover, forskrifter og retningslinjer fra staten? Det vil stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) ha helse- og omsorgsminister Bent Høie til å svare på.

Bakgrunnen for det skriftlige spørsmålet til statsråden er en kronikk som Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) skrev i VG, der de hevdet at uklarheten fører til at både kommuner og andre offentlige instanser feiltolker private hjem som institusjoner.

– Uklare lover og regler vil gjenspeiles i en uklar praksis. For små grupper med svak stemme som er svært avhengig av velferdsstaten, er det spesielt viktig med et klart lovgrunnlag, påpeker Tore Hagebakken.

Han minner om at FNs funksjonshemmedekonvensjon gir klare forpliktelser: «Mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre.

26.05.2021 kl. 15:08
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.