Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Krisesentrene må styrkes, mener stortingsorgan

NTB: Det er påvist store mangler i dagens krisesentertilbud, advarer Norges institusjon for menneskerettigheter. De ber Stortinget følge opp.

Vold og overgrep – og særlig vold i nære relasjoner – er både et samfunnsproblem og et menneskerettighetsproblem, heter det i årsmeldingen, som ble lagt fram torsdag.

– Dette året har det vært svikt på flere områder i arbeidet med å bekjempe vold og overgrep. Sånn kan vi ikke ha det, sier direktør Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

– Mangelfullt krise-tilbud

I fjor ble 17 personer drept av en nåværende eller tidligere partner eller kjæreste, skriver NIM. Inngangen til året 2024 ble også preget av unormalt mange drap. I flere av sakene er den siktede partner eller tidligere partner.

Kommunene er lovpålagt å sørge for et tilbud som voldsutsatte kan benytte. Men Norge har fått kritikk blant annet fra FNs kvinnekomité fordi tilbudet er utilstrekkelig.

Det gjelder blant annet:

* Den samiske befolkningen – et eget tilbud mangler.

* Kvinner med innvandrerbakgrunn – tilbudet har mangler

* Kvinner med funksjonsnedsettelser – tilbudet har mangler

* Kvinner i aktiv rus – tilbudet er svært begrenset

Ser på regelverket i år

Stortinget må sikre at de som tilhører utsatte grupper, får et tilstrekkelig, tilgjengelig og likeverdig krisesentertilbud, lyder anbefalingen fra NIM til Stortinget.

– Flere av anbefalingene knytter seg til sårbare grupper som ikke får rettighetene sine realisert godt nok. Det er alvorlig, sier styreleder Trine Skei Grande.

Regelverket skal revideres i år. Det er viktig at myndighetene da iverksetter tiltak både lovmessig og økonomisk for å sikre et tilstrekkelig og likeverdig tilbud, mener NIM.

I årsmeldingen trekker de også fram Partnerdrapsutvalgets funn, som viste at mange drapssaker var en «varslet» hendelse fordi det var registrert vold i forkant. Utvalget understreket at krisesentre er et av de viktigste tilbudene for voldsutsatte, og at de kan være et effektivt virkemiddel med å forebygge drap.

Flere anbefalinger

NIMs årsrapport tar også for seg anbefaling på fire andre områder.

* Tvangsbruk i eldreomsorgen

* Psykisk syke innsatte i fengsel

* Klima og urfolk

* Menneskerettigheter og ny teknologi

I fjor ble det avdekket flere tilfeller av ulovlig tvangsbruk overfor sårbare eldre på sykehjem. Situasjonen ser ikke ut til å ha bedret seg de siste årene, skriver NIM i årsmeldingen.

– Dagens praktisering av tvungen helsehjelp i eldreomsorgen er mangelfull, og oppfyller i mange tilfeller ikke menneskerettslige krav til vurdering av pasientens samtykkekompetanse, sier Mestad.

Videre påpeker hun at det ikke alltid fattes vedtak når det brukes tvang, noe som i ytterste konsekvens går ut over den enkeltes rettssikkerhet.

(©NTB)

21.03.2024 kl. 14:27
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.