Da Solberg-regjeringen fjernet den reduserte engangsavgiften for drosjer i 2019, økte også avgiften på en del drosjer som er tilpasset rullestolbrukere, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Regjeringen har et mål om et mer rettferdig avgiftssystem, som gjør hverdagen lettere for både drosjeeierne og de som er avhengig av rullestol. For å rette opp denne feilslåtte politikken, foreslår vi å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i pressemeldingen.

Avgiftsreduksjonen er med på å oppfylle målsetningen i Hurdalsplattformen om å sørge for et godt drosjetilbud over hele landet.