Lokale politikere kan hjelpe mot usynlig knebling

Hvis du ikke tør å kritisere kommunen, så si fra til kommunepolitikerne. Ofte kjenner de ikke problemet, men mange ganger kan de hjelpe om de får vite om det.