Høy korona-risiko og avhengig av assistanse: – Vi er veldig sårbare

Marna Olin Helland (59) er frustrert over koronaprioritering av yngre i risikogruppene.