Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kvinne trener på å gå i skranke. Rullestol i bakgrunnen.
MINDRE TRENING OG REHABILITERING: Mange melder at de har fått forverret helsetilstand og svekket funksjon i koronatiden. For noen er det varig. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mer smerter, funksjonstap og dårligere helse i koronatiden

Sju av ti i en ny undersøkelse fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon oppgir at de har fått redusert tilgangen på nødvendige tjenester under pandemien.

Ivar Kvistum
Publisert 17.09.2020 11:40

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har kartlagt hvilke konsekvenser Covid 19-pandemien og nedstengningen av samfunnet fikk for funksjonshemmede og kronisk syke.

2249 personer har besvart undersøkelsen som i sommer ble distribuert i FFOs medlemsorganisasjoner.

Mindre tjenester

Bare 32 prosent sier de har mottatt tjenester i samme omfang som tidligere under pandemien, mens resten – 68 prosent –melder at de har fått redusert tilgangen til nødvendige tjenester på grunn av Covid 19-situasjonen.

FFOs undersøkelse tegner dermed et enda mer alvorlig bilde enn det som ble avdekket da Norges Handikapforbund spurte om noe av det samme blant sine medlemmer tidligere i koronatiden.

Les mer om Handikapforbundets undersøkelse: EN AV TRE HAR OPPLEVD SVIKT I TJENESTENE

Svekket helse og funksjonstap

Ifølge FFOs undersøkelse har tjenestesvikten særlig gått ut over terapi eller trening. 42 prosent melder om at de har fått mindre av slike tjenester. 13 prosent oppgir at det er blitt mindre rehabilitering.

Konsekvensene av mindre terapi og trening er alvorlige for mange. I rapporten er det flere som forteller at de har opplevd forverringer av sykdom, dårligere funksjonsnivå og mer smerter.

32 prosent oppgir at de opplever et midlertidig helse-/funksjonstap.

3,5 prosent av dem som har svart på undersøkelsen, regner tapet som varig.

Portrettfoto av Lilly Ann Elvestad.

HØY PRIS: Funksjonshemmede og kronisk syke betaler en særlig høy pris for smitteverntiltakene, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO. (Foto: Gorm K. Gaare)

 Betaler en høy pris

– Funnene viser at funksjonshemmede og kronisk syke betaler en særlig høy pris for smitteverntiltakene som ble satt inn, uttaler FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad i en pressemelding.

– Mange i denne gruppen er avhengig av trening, terapi og andre tjenester for å fungere i hverdagen. Når tjenester stenges ned gir det dårligere funksjonalitet, forverring av sykdomstilstander og mer isolasjon, noe som igjen går utover den psykiske helsen.

Funnene viser at funksjonshemmede og kronisk syke betaler en særlig høy pris for smitteverntiltakene som ble satt inn.

Rammer spesialundervisning

Undersøkelsen viser også at koronatiden har rammet tilbudet om tilrettelagt undervisning/spesialundervisning. 14 prosent av de spurte oppgir at de har opplevd dette, enten selv eller for barna sine.

«All oppfølging fra skole har blitt lagt på oss foreldre. Stor belastning. Ikke mulig å jobbe ved siden av da barnet krever full oppfølging i forhold til skole. Rammer er borte, som fører til en mer krevende omsorgssituasjon», er det en som skriver.

Dette er også et problem som mange har kontaktet FFOs rettighetssenter om.

Les også: FUNKSJONSHEMMEDE BARN RAMMES AV KORONA-KRISEN

Belastning på pårørende

FFOs undersøkelse bekrefter også inntrykket av at smitteverntiltak under pandemien har rammet mennesker med utviklingshemning gjennom besøksforbud og isolasjon. Dette har påført pårørende store ekstrabelastninger.

Les også: FORELDRE FØLER SEG TVUNGET AV KOMMUNEN TIL Å SENDE FRA SEG SØNNEN

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.