Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrettfoto
MÅ SI NEI: Seksjonsleder Jan Erik Grundtjernlien sier Nav ikke har rom for nye søkere til funksjonsassistanse i år. Men ingen vil miste ordningen om de allerede har den. (Foto: Nav)

Nav har ikke penger til mer funksjonsassistanse

Ordningen skal gjøre det mulig for funksjonshemmede å være i jobb, men nå har Nav stengt døra for nye søknader ut året. Årsaken er pengemangel.

Ivar Kvistum
Publisert 23.05.2023 18:18

Funksjonsassistanse i arbeidslivet er en ordning som dekker arbeidsgiveres utgifter til å ansette en assistent som skal hjelpe funksjonshindrede medarbeidere med praktiske gjøremål på jobben.

Ordningen er lagd for deg med fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn, og som trenger den for å kunne stå i ordinært lønnet arbeid.

Per i dag er det rundt 400 personer i Norge som har funksjonsassistanse.

Ingen nye søknader

Og i år blir det ingen flere.

Nav har kunngjort at det ikke lenger er penger til å behandle nye søknader. Årsaken skal være en kombinasjon av lønns- og prisvekst og flere nye brukere av ordningen ved begynnelsen av året.

«Slik det ser ut no, betyr det at nye søkjarar ikkje vil få innvilga funksjonsassistanse. Det vil ikkje påverke dei som allereie har vedtak om funksjonsassistanse», skriver Nav i en kunngjøring på egne nettsider.

Når Nav går tom for penger til ordningen, er det fordi den er et såkalt rammestyrt tiltak, altså at den har en begrenset pott på statsbudsjettet fra år til år. Dette i motsetning til det aller meste av Navs budsjett, som er en overslagsbevilgning der budsjetthensyn ikke kan sette rettigheter og behov til side.

«Dagens forbruk på ramma inneber at det per i dag ikkje vil vere rom for å ta inn nye brukarar i ordninga med funksjonsassistanse», skriver Nav.

Ingen mister ordningen

For øyeblikket er det ingen som har fått avslag på grunn av dette, opplyser seksjonsleder Jan Erik Grundtjernlien i Nav i en e-post til Handikapnytt.

– Eventuelle nye søknader vil måtte ligge på vent. Det er ikke rom for å ta inn nye brukere i ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet nå. Den årlige bevilgningen til funksjonsassistanse er satt i statsbudsjettet, skriver han.

Grundtjernlien understreker at ingen av dem som allerede har funksjonsassistanse, vil miste ordningen i år.

– Det gis tilsagn fra Nav til arbeidsgiver for tre måneder av gangen. Selv om det nå ikke er rom for å ta inn nye i ordningen, er det rom for at de som allerede er inne i ordningen kan få tilsagn ut året, skriver han.

Selv om det nå ikke er rom for å ta inn nye i ordningen, er det rom for at de som allerede er inne i ordningen kan få tilsagn ut året.

Har ingen forklaring

– Har Nav noen forklaring på hvorfor antallet søkere til ordningen øke ved begynnelsen av året?

– Dette er første året vi har vært nødt til å stanse tildeling av nye saker. Det er noen flere søkere i år enn det har vært tidligere, i tillegg har gjennomsnittskostnadene økt. Vi har foreløpig ikke en tydelig forklaring på økningen.

– Ser Nav en fare for at man kan komme inn i den samme spiralen som man opplever med aktivitetshjelpemidler for voksne, der et akkumulert antall søknader kommer inn tidlig i budsjettåret for å rekke å bli behandlet før pengene er brukt opp?

– Det er to svært ulike ordninger, og derfor vanskelig å sammenligne, svarer Jan Erik Grundtjernlien.

Overraskelse

Tirsdag ble brukerutvalget i Nav hjelpemidler og tilrettelegging orientert om at det er bråstopp for funksjonsassistansen. Interessepolitisk seniorrådgiver Kristian Lian i Norges Handikapforbund deltok i møtet på vegne av Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo). Han sier til Handikapnytt at det kom som en overraskelse at ordningen er så presset økonomisk – og ifølge Nav-ledelsen har vært det lenge.

– Jeg mener Nav burde sagt fra om at dette kunne skje mye tidligere, og at etaten på eget initiativ burde prøvd å få den inn i overslagsbevilgningen. Det er flere enn meg som er overrasket over at det har gått så på marginene for ordningen, sier Lian.

Han understreker at funksjonsassistanse bidrar til at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet på en likestilt måte. Derfor bør flere få tilgang til ordningen, ikke færre.

– Funksjonsassistanse er en god og treffsikker ordning, sier han.

Ber politikerne redde ordningen

Nå mener han det er opp til politikerne.

– Revidert nasjonalbudsjett skal snart vedtas, og Stortinget kan fortsatt redde ordningen, sier han.

I inneværende års statsbudsjett er det bevilget 72 millioner kroner til funksjonsassistanse. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått en økning på 1,5 millioner kroner som følge av den ekstraordinære lønns- og prisveksten.

Det er også foreslått en økning på 18,4 millioner kroner, som er begrunnet i et regnskapsmessig etterslep og ikke vil påvirke årets aktivitet.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.