Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Nei, det er ikke latskap som skaper unge uføre

Hvorfor blir flere uføretrygdede som 18-åringer? Nå har Nav selv søkt etter svar på dette spørsmålet, og i en ny analyse punkteres myten om at dette bare handler om at ungdommen må stå opp om morran.

En viktig årsak er nemlig flere enn før av barna med alvorlige funksjonsnedsettelser, nå vokser opp og når myndighetsalderen.

Nav har sett på utviklingen for uføretrygd blant personer under 30 år helt tilbake til 1992. I perioden har det vært en sterk vekst i antallet som blir uføretrygdet når de er 18 år.

Disse har i stor grad utviklingshemning, medfødte misdannelser eller kromosomavvik.

– Stadige fremskritt innen helserelatert behandling har ført til at flere vokser opp og lever lenger, uttaler kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i en pressemelding fra Nav.

– I takt med dette øker også sannsynligheten for at disse barna har eller utvikler ulike funksjonsnedsettelser, adferdsforstyrrelser og psykiske lidelser. Dette gjør  at de vanskelig kan forsørge seg selv i voksen alder. Derfor får de får uføretrygd.

Analysen fra Nav blir tatt godt imot i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO):

– Denne rapporten er en frikjennelse av ungdom. Det ser ikke ut til å være grunn til å mistenkeliggjøre denne gruppen, slik vi har sett i debatten de siste årene, skriver interessepolitisk leder Berit Therese Larsen på Twitter.

Også stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) kommenterer analysen på Twitter. Hun mener funnene må få konsekvenser både for den politiske debatten og for hvilke tiltak som settes inn for unge uføre:

– Det har vært slik lenge. Slutt å hakke på unge som trenger uføretrygd. De har alvorlige diagnoser. Åpne opp for at de får tiltak og utdanning gjennom Nav hvis de kan.

Navs analyse viser også at flere blir uføretrygdet på grunn av autisme og Aspergers syndrom før de er 20 år, og at flere blir uføretrygdet på grunn av depresjonslidelser og angst når de er i slutten av 20-åriene.

EKortere varighet for midlertidige, helserelaterte ytelser, noe som fører til at man raskere må finne en «endelig avklaring», er også en årsak til at flere blir uføretrygdet i ung alder.

28.06.2018 kl. 09:40
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.