Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

NFU i strupen på KrFs likeverdsreform

«Likeverdsreformen er en avsporing.»

Det skriver forbundsleder Tom Tvedt i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad.

Likeverdsreformen er initiert av Kristelig Folkeparti i regjering for å styrke rettighetene til familier med funksjonshemmede barn. Men NFU-lederen gir tiltaket det glatte lag.

Han mener målsetningene i reformen er så uspesifiserte at alle partier fra Rødt til Frp vil kunne skrive under.

«I reformen ble det aldri presisert hva som skulle reformeres. Bollestad og Ropstad glemte å sikre finansiering, og de ga fra seg ansvar og myndighet på feltet», skriver Tvedt.

NFU-lederen mener Kristelig Folkeparti heller kunne sørget for å innlemme FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov – som partiet var med på å stemme ned tidligere i år.

«Hadde Ropstad og Bollestad gått 20 år tilbake, og børstet støvet av NOU 2001: 22 Fra bruker til borger, ville de funnet langt bedre løsninger enn noe som har kommet ut fra likeverdsreformen til nå», skriver Tvedt.

KrF-nestleder Olaug Bollestad avviser Tvedts anklager i et svarinnlegg i samme avis. Hun peker på hvilke vanskeligheter mange foreldre møter når de får et barn med nedsatt funksjonsevne, og hvordan man måkjempe mot systemet.

«Likeverdsreformen løser på ingen måte alle problemer for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, men vi tar noen viktige steg i riktig retning», skriver Bollestad.

Hun trekker fram familienes rett til en egen koordinator som et av de viktigste grepene i reformen.

I svarinnlegget kommenterer ikke Olaug Bollestad at KrF var med og stemme ned forslaget om å inkorporere funksjonshemmedes rettigheter i norsk lov.

09.08.2021 kl. 16:20
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.