Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Glade ungdommer løper nedover en utendørs rampe badet i ettermiddagssol.
POSITIVT: Nordmenn flest er enige i påstanden om at universell utforming – som blant annet legger til rette for flere ramper i stedet for bare trapper – er nødvendig for noen, men nyttig for mange. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nordmenn ønsker seg mer universell utforming

Et universelt utformet Norge? Ja takk! svarer folk flest.

Av Ivar Kvistum
Publisert 30.04.2018 08:06

En ny spørreundersøkelse utført for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at nordmenn flest er kjent med begrepet universell utforming og forbinder begrepet med noe positivt.

Mange er opptatt av at samfunnet skal ha god tilgjengelighet. Men det er langt flere som er mener det er viktig at offentlige bygninger er universelt utformet, enn at nye boliger skal være det.

Det er en utbredt oppfatning at universell utforming gir flere mulighet til et selvstendig liv.

Kjent begrep

60 prosent av de spurte i undersøkelsen, sier de har hørt om universell utforming. Av disse vet om lag halvparten hva begrepet konkret innebærer, mens den andre halvdelen er litt usikre.

Nesten alle som svarte, mener det er viktig med universell utforming av offentlige bygninger og kollektivtransport.

Mange mener også at betalingsautomater, nettsidene til offentlige virksomheter, opparbeidede uteområder og private bygninger som henvender seg til allmennheten, bør være universelt utformet.

Universell utforming
  • Direktoratet for forvaltning og IKT definerer universell utforming slik:
  • Universell utforming handler om å utforme omgivelsene våre på en måte som tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, også funksjonshemmede.
  • Når du lager noe som er universelt utformet, når du alle målgruppene gjennom en og samme løsning.

Fritak for verneverdige hus

De aller fleste – 74 prosent – er klar over at offentlige bygg skal være universelt utformet etter loven. 64 prosent vet at dette kravet også gjelder for kollektivtransport.

Men bare 8 prosent av de spurte er klar over at nettsidene til private virksomheter også er lovpålagt å være universelt utformet.

Samtidig mener et flertall i befolkningen – seks av ti – at verneverdige bygninger bør være fritatt fra kravene om universell utforming.

Og om lag halvparten er enige i at krav til universell utforming kan svekke bokvaliteten i små leiligheter.

Undersøkelsen er utført av Sentio Research Norge på oppdrag for Bufdir. Du kan lese hele undersøkelsen ved å klikke her (ekstern lenke).


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.