Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

bilde av mann i elektrisk rullestol som skal krysse en gate.
SAMME SOM FØR: Den nye bestemmelsen om aktsomhet endrer ikke ditt strafferettslige eller erstatningsrettslige ansvar om det skjer en ulykke. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB)

– Ny bestemmelse om aktsomhet skjerper ikke rettslig ansvar 

Regjeringen har innført en ny bestemmelse om at personer med elektrisk rullestol skal utvise særlig aktsomhet. Men dette skjerper ikke brukernes juridiske ansvar om det skjer en ulykke, ifølge Samferdselsdepartementet.

Ivar Kvistum
Publisert 24.11.2020 11:12

På tampen av oktober økte regjeringen fartsgrensen for elektriske rullestoler fra 10 km/t til 15 km/t.

Samtidig ble det innført en ny aktsomhetsbestemmelse i trafikkreglene som bare gjelder for brukere av elektriske rullestoler.

Den sier at førere av rullestol «må ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt holde god avstand og tilnærmet gangfart».

Handikapforbundet har protestert mot den nye regelen.

Leder Tove Linnea Brandvik sa til Handikapnytt før den ble innført at forbundet har «store motforestillinger mot å lage særregler for hvordan en liten gruppe funksjonshemmede skal opptre aktsomt. Det er umyndiggjørende og provoserende».

Les mer: PROVOSERT AV REGELFORSLAG: – UMYNDIGGJØRING AV RULLESTOLBRUKERE

Handikapforbundet ble ikke hørt. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sto fast på at aktsomhetsbestemmelsen var en forutsetning for å øke fartsgrensen til 15 km/t.

Nå viser det seg at den nye bestemmelsen ikke er ment å endre rullestolbrukeres rettslige stilling.

– Aktsomhetsbestemmelsen er ikke en innskjerping, men en presisering, påpeker statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet til Handikapnytt.

Primært bevisstgjørende

Hun forklarer at den nye bestemmelsen i trafikkreglene ikke vil endre det juridiske ansvarsforholdet for brukere av elektrisk rullestol.

– Aktsomhetsbestemmelsen er primært ment som et bevisstgjørende tiltak for både rullestolbrukere og andre trafikanter. Pliktene etter denne, knyttet til avstand og fart ved passering av gående på fortau med videre, følger allerede av den generelle aktsomhetsnormen i vegtrafikklovens paragraf 3, skriver hun i en e-post til Handikapnytt.

Aktsomhetsbestemmelsen er primært ment som et bevisstgjørende tiltak for både rullestolbrukere og andre trafikanter.

Denne paragrafen sier at enhver skal være aktpågivende og varsom slik at man ikke er til fare eller skader andre.

Dette innebærer, følge statssekretæren, at hvis du som bruker av elektrisk rullestol er involvert i en ulykke, for eksempel en kollisjon med en fotgjenger på fortauet, vil det ikke ha noen andre eller større konsekvenser enn det har hatt før.

– Dersom en ulykke blir vurdert å skyldes overtredelse av denne nye aktsomhetsbestemmelsen, vil den ha samme konsekvenser – strafferettslig, erstatningsrettslig med videre – for brukeren som ulykken før ville hatt om den ble vurdert å skyldes brudd på veitrafikklovens paragraf 3.

Portrettfoto av Noresjø.

BEVISSTGJØRENDE: Den nye bestemmelsen om aktsomhet er først og fremst ment å være bevisstgjørende, forklarer statssekretær Ingelin Noresjø. (Foto: Samferdselsdepartementet)

«Tilnærmet gangfart»

Mens den generelle fartsgrensen for elektrisk rullestol settes opp til 15 km/t, sier altså den nye aktsomhetsbestemmelsen at du skal holde god avstand og «tilnærmet gangfart» ved passering av gående på fortau.

Men hva betyr det i praksis?

I høringsnotatet om den nye bestemmelsen skrev Samferdselsdepartementet følgende:

«Gangfart anslås til ca. 5 km/t, som dermed vil være hastigheten en rullestolbruker, under normale omstendigheter, kan holde ved passering av gående. I enkelte situasjoner, eksempelvis ved stor gangtrafikk, vil det likevel kunne være nødvendig å holde lavere fart, eventuelt vente med å passere den/de gående.»

Ingen ny fartsgrense

Handikapnytt stilte følgende spørsmål til departementet om dette:

Er det da departementets syn – og rett forståelse av den nye bestemmelsen – at hastighet over 5 km/t ved passering av fotgjengere er å betrakte som uaktsomt, siden denne hastigheten står beskrevet i høringsnotatet? Eller vil det være en ren skjønnsmessig vurdering fra tilfelle til tilfelle?

Gjennom kommunikasjonsenheten svarer departementet:

«Det har ikke vært hensikten å etablere en klar fartsgrense på 5 km/t ved passering av gående – gang­fart er i hørings­no­tatet anslått  til ca. 5 km/t, og farten som rullestolbrukere etter forslaget skal kunne ha ved passe­ring er beskrevet som tilnærmet gangfart. Aktsomhetsnormen i veitrafikkloven § 3 vil allerede i dag regel­messig fø­re til at rullestolbrukere må passere gående på fortau mv. i tilnærmet gangfart, og det kan derfor ikke sies at den foreslåtte regelen innebærer en skjerping av krav sammenlignet med dagens situasjon.»

Det har ikke vært hensikten å etablere en klar fartsgrense på 5 km/t ved passering av gående.

Fortsatt gående

Den samme formuleringen om god avstand og tilnærmet gangfart brukes også om syklister når de passerer gående på gangvei, fortau eller i gangfelt.

Men statssekretær Noresjø forklarer at brukere av elektriske rullestoler fortsatt skal regnes som gående også etter at lovlig maksfart har økt til 15 km/t.

– Brukere av slike innretninger forblir gående i trafikkreglenes forstand, med de rettighetene dette gir,  blant annet adgang til ferdsel på fortau, gangfelt, gangvei, og «forkjørsrett» ved kryssing av vei i gangfelt, opplyser hun til Handikapnytt.

Les også: REGELENDRINGEN ER VEDTATT – MEN INGEN RIVSTART FOR HØYERE RULLESTOLFART

Oppdatering, 24. november 2020 kl. 21.15: Saken ble oppdatert med en gjennomgang av Handikapforbudnets motstand mot den nye aktsomhetsbestemmelsen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

 


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.