Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ny tilskuddsordning mot diskriminering

STATSBUDSJETTET: kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) det han kaller et «krafttak for mangfold» i statsbudsjettet for 2021.

Målet er at kunst, kultur, idrett og frivillighet skal inkludere alle uavhengig av kjønn, bosted, etnisitet, seksuell orientering, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn.

Som en del av denne pakka innføres en ny tilskuddsordning mot diskriminering, som skal styrke arbeidet mot diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer.

Det er satt av 8 millioner kroner til ordningen, og både frivillige organisasjoner og lokale myndigheter kan søke om midler.

– Jeg vet at mange kommuner og organisasjoner har gode ideer og prosjekter allerede. Sivilt samfunn spiller en viktig rolle i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Gjennom den nye ordningen ønsker vi å fremme mangfold og dialog, uttaler kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Det er Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som skal forvalte den nye ordningen.

07.10.2020 kl. 13:40
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.