Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjonshemmede.
DELER KUNNSKAP: Ingrid Thunem og Unge funksjonshemmede opplever at de tas med på råd også når det gjelder hvordan få flere unge funksjonshemmede i arbeid. De er fornøyd med alle initiativ som bidrar til at flere unge kan jobbe. (Foto: Britt Knutsdatter Arnhøy)

Ny ungdomsgaranti skal få flere unge i arbeid

Regjeringen foreslår å bevilge 175 millioner kroner i 2023 til en ny ungdomsgaranti for er at flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid. – Positivt, sier Unge funksjonshemmedes Ingrid Thunem.

Britt Knutsdatter Arnhøy
Publisert 06.10.2022 16:12

– I budsjettet for 2023 prioriterer regjeringen unge som står utenfor arbeid og utdanning. Ungdomsgarantien skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid, får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

Den foreslåtte bevilgningen til ungdomsgarantien er på 175 millioner kroner og i regi av Nav.

Deler erfaring og kunnskap

Mange unge som står utenfor arbeidslivet, har sammensatte problemer. Det kan være lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående opplæring, nedsatt arbeidsevne og psykiske lidelser eller andre helseproblemer. Samtidig har kompetansekravene i arbeidslivet økt. 

– Vi er positive til all satsing for å få flere unge og flere unge funksjonshemmede ut i arbeid. Så er det viktig at regjeringen tar oss med på høring videre. Vi opplever at de absolutt er klar over at organisasjonene har en unik erfaring også når det gjelder funksjonshemmede på dette feltet, og vi blir invitert for å bidra, sier Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjonshemmede.

Flere Nav-veiledere

Unge funksjonshemmede sitter også i Navs brukerutvalg.

Thunem minner om at det er viktig at de generelle løsningene i en slik ungdomsgaranti også passer funksjonshemmede. Det skal organisasjonen ta opp videre.

Den foreslåtte bevilgningen skal brukes til å ansette betydelig flere veiledere ved Nav-kontorene, slik at unge under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid får tettere oppfølging.

Bedre koordinering

Blant annet skal en fast kontaktperson bidra til å bedre koordineringen mellom ulike instanser, som for eksempel mellom Nav, helsetjenestene og utdanningssek­toren. Hyppige møter med veilederen skal gi rom for å bygge tillit, avklare behov og finne frem til mulige løsninger

– Ungdomsgarantien kan bidra til at flere unge som står utenfor arbeidslivet får hjelp til å komme i jobb. Lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft kan gi oss ekstra drahjelp i dette arbeidet, sier Mjøs Persen.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.