Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Oslo-byråd mener taxi-frislipp vil ramme funksjonshemmede

Regjeringens nye taxilov vil få store, negative konsekvenser for drosjetilbudet til funksjonshemmede, mener byrådet i Oslo kommune.

Lovforslaget fra regjeringen som nå ligger til behandling i Stortinget,  handler om fjerning av taket på drosjeløyvene i byene, enerettsmodell i distriktene og ny teknologi. Dette vil gjøre drosjetilbudet bedre, mener regjeringspartiene.

Tidligere denne uka skrev Handikapnytt at Norges Handikapforbund advarer mot forslaget. NHF mener at det kan føre til et dårligere drosjetilbud for rullestolbrukere.

Les mer: FRYKTER DÅRLIGERE DROSJETILBUD FOR RULLESTOLBRUKERE MED NY TAXILOV

Men også byrådet i Oslo kommune advarer mot forslaget.

– Drosjeregleverket er modent for revisjon, men dessverre kjører regjeringen med fullt frislipp uten å lytte til innspillene fra oss i Oslo om å gå gradvis frem, uttaler miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg i en e-post til Handikapnytt.

Berg, som gikk ut i permisjon like etter at e-posten ble sendt, viser til Oslo kommunes høringsuttalelse om saken.

Kommunen frykter konsekvensen av å oppheve de særskilte løyvekategoriene selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og utvidet drosjeløyve.

Bilde av skilt med teksten «Taxi» på en husvegg.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I stedet vil regjeringen innføre ett drosjeløyve for all transport med motorvogn registrert for åtte personer i tillegg til fører. All transport med kjøretøy fra ti seter og oppover vil måtte ha turvognløyve.

«Etter forslaget blir transport med funksjonshemmede omfattet av vanlige drosjeløyver og turvognløyver. Ettersom turvognløyver er underlagt strengere kompetansekrav enn ordinære drosjeløyver, kan det tenkes at det blir mindre attraktivt å søke om denne løyvetypen. Etterspørselen etter løyve for funksjonshemmede er allerede i dag lavere enn for ordinært drosjeløyve. Det er tilnærmet ingen i næringen som per i dag utelukkende driver næring basert på løyve for transport for funksjonshemmede», heter det i Oslo kommunes høringsuttalelse.

Kommunen mener derfor det er «grunn til å stille spørsmål ved om markedet selv vil sikre tilstrekkelig dekning av biler tilpasset ulike passasjertyper, herunder personer med funksjonsnedsettelser».

– Det gjør meg opprørt og bekymra at regjeringen nå fjerner kommunenes mulighet til å gi egne drosjeløyver med krav om universell utforming. Dette vil kunne ramme personer med nedsatt funksjonsevne, og gi dem et dårligere taxi-tilbud, uttaler Lan Marie Berg til Handikapnytt.

Lan viser til at også Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo mener at løyve for transport med funksjonshemmede må opprettholdes

– Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor regjeringen prioriterer fullt taxifrislipp, fremfor å sikre et godt tilbud til de av oss som har aller mest bruk for tilrettelagt transport, uttaler den nå permitterte byråden.

12.04.2019 kl. 10:52
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.