Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Portrett av Vibeke Marøy Melstrøm med Ulobas logo i bakgrunnen.
ENHETLIG: Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm mener funksjonsassistanse fungerer godt av samme grunn som at BPA fungerer dårlig. (Arkivfoto: Ivar Kvistum)

Rapport: Funksjonsassistanse funker

Den statlige ordningen med funksjonsassistanse er et vellykket verktøy for å få funksjonshemmede ut i arbeid, viser ny rapport fra Uloba.

Ivar Kvistum
Publisert 07.04.2022 20:30

«Ordningen funksjonsassistanse, og måten Nav Hjelpemiddelsentral forvalter den på, ser ut til å effektivt bidra til at endel funksjonshemmede med assistansebehov kan realisere sin rett til arbeid.»

Slik oppsummeres hovedfunnene i den nye dokumentasjonsrapporten «Banebryteren funksjonsassistanse», utarbeidet av Uloba – Independent Living Norge.

Samtidig understreker rapporten at det er stort rom for å forbedre ordningen.

«BPA på jobben»

Funksjonsassistanse blir noen ganger omtalt som «BPA på jobben».

Men i motsetning til ordinær brukerstyrt personlig assistanse som ytes og forvaltes av kommunene, er funksjonsassistanse en statlig, folketrygdfinansiert ordning – administrert av Nav Hjelpemiddelsentral.

Funksjonsassistanse ble opprettet i 1997 som en prøveordning og skal bidra til at synshemmede og bevegelseshemmede med assistansebehov kan delta i det ordinære arbeidslivet.

Som med BPA er den enkelte ansvarlig for å være arbeidsleder for assistentene.

I 2021 hadde 358 norske arbeidstakere funksjonsassistanse.

Staten er nøkkelen

Nettopp det at de to ordningene ligger i hvert sitt forvaltningsnivå og hvert sitt regelverk opptar Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm.

Hun mener funksjonsassistanse ser ut til å fungere bedre enn BPA, og at det har sammenheng med den statlige styringen og finansieringen. Dette hindrer regional forskjellsbehandling av funksjonshemmede.

Mens Navs saksbehandlere viser søkerne om funksjonsassistanse tillit og har som mål at de skal bli likestilt på arbeidsmarkedet, er deres kommunale kolleger preget av at de ser på BPA som en helse- og omsorgstjeneste, mener Melstrøm.

– Vi trenger en enhetlig assistanseordning, forvaltet av staten og hjemlet i likestillingslovverket, for å sikre funksjonshemmede likestilt deltakelse i arbeidslivet og på alle andre samfunnsområder, sier Vibeke Marøy Melstrøm i en pressemelding.

Vi trenger en enhetlig assistanseordning, forvaltet av staten og hjemlet i likestillingslovverket.

Rom for forbedringer

Men selv om Ulobas rapport gjengir mye positivt om funksjonsassistanse, peker den også på forbedringsmuligheter.

Saksbehandlere i Nav som har bidratt som informanter i rapporten, mener enda flere funksjonshemmede kunne vært sysselsatt om flere får tilgang til funksjonsassistanse.

Blant annet kan politikerne åpne for at studenter kan bruke ordningen, slik at flere fullfører studiene og dermed kommer i jobb.

Også flere grupper av funksjonshemmede bør komme inn under ordningen.

Samspill med BPA

Saksbehandlerne peker også på kommunene som forvalter BPA-ordningen. I rapporten gir de uttrykk for at funksjonshemmede må bli innvilget det timetallet de trenger i dagliglivet også for å orke å stå i jobb, helst i smidig samspill med den statlige funksjonsassistansen.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.