Nyhetsbrev
Søk
Alle saker

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Kvinne på el-skuter i fart.
BRÅSTOPP? Regjeringen har skrudd opp fartsgrensen, men det kan ta lang tid før din rullestol går i 15 km/t. (Illustrasjonsfoto: NTB, Shutterstock)

Regelendringen er vedtatt – men ingen rivstart for høyere rullestolfart

Fredag bestemte regjeringen at du nå har lov til å kjøre i 15 km/t med elektrisk rullestol. Men det er uklart når du får mulighet til å sette opp farten. Kanskje kan det ta flere år.

Ivar Kvistum
Publisert 03.11.2020 15:12

Til nå har den høyeste tillatte toppfart for elektriske rullestoler i Norge vært 10 km/t.

Men etter at Andreas Eikin (nå 17) fra Arendal overbeviste daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om at det bør være lov å kjøre fortere, bestemte regjeringen å endre trafikkreglene, slik at det heretter er lov å kjøre i 15 km/t.

Forskriftsendringen ble bestemt i statsråd fredag 30. oktober, og den trådte i kraft umiddelbart.

Samtidig pålegges brukere av elektriske rullestoler en «særlig aktsomhetsplikt» som krever at passering av gående på fortau, gangvei og i gangfelt skal skje i god avstand og i tilnærmet gangfart.

Les også: SNART BLIR DET LOV Å KJØRE FORTERE MED RULLESTOL – TAKKET VÆRE ANDREAS (15)

Mye uvisshet

Men når – og hvordan – kan du som bruker elektrisk rullestol sette opp farten, i tråd med de nye reglene?

Leder Anders Nupen Hansen i Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) forteller at det er skapt mye uvisshet blant rullestolbrukere etter at regelendringen kom. Mange i foreningen er spørrende til hva som gjelder og hvordan de skal forholde seg.

– Det er viktig at myndighetene kommer på banen med tydelig informasjon, ikke minst for at folk skal få mulighet til å planlegge, sier han.

Det er viktig at myndighetene kommer på banen med tydelig informasjon, ikke minst for at folk skal få mulighet til å planlegge.

Dersom noen for eksempel nærmer seg tiden der de skal søke om ny stol fordi den gamle er utslitt, vil man få tilgang på en stol som går fortere om man venter litt til?

Nav må avklare

Handikapnytt har spurt Nav hvordan brukere av elektriske rullestoler skal forholde seg til den nye regelen. Vil brukerne kunne få endret toppfarten i eksisterende stoler? Vil det bli formidlet stoler med høyere toppfart heretter, eller vil det bli tatt høyde for dette når Nav fornyer rammeavtalen for innkjøp av elektriske rullestoler – og når vil det skje?

Fra Navs pressetjeneste får Handikapnytt beskjed om at «det er flere forhold som må avklares før vi kan besvare spørsmålene».

Nav håper å kunne gi Handikapnytt en tilbakemelding i løpet av noen uker.

Optimert for dagens fart

Uansett vil det neppe være så enkelt som at du kan stikke ned på hjelpemiddelsentralen og få skrudd opp toppfarten på rullestolen din, slik man kan forestille seg at man fjerner plomberingen i en gammel moped.

Ifølge produktsjef for elektriske rullestoler hos hjelpemiddelleverandøren Sunrise Medical, Jan Idar Olsen, er de aller fleste elektriske rullestoler på det norske markedet utstyrt med motorer som er optimert for den fartsgrensen som har vært gjeldende fram til nå, altså 10 km/t.

– Det vanlige er at man bruker motorer som er lagd for 10 km/t, for å ha nok trekkraft i forhold til hastigheten. Det er sjelden at begrensningen bare ligger i software som kan endres med å omprogrammere, sier Jan Idar Olsen.

Testet og godkjent

Og selv om man dermed må bytte motor, eller i enkleste fall omprogrammere til høyere toppfart, er det fortsatt humper i veien. Det handler blant annet om at stolene som leveres til Nav, er testet og godkjent for en bestemt hastighet.

Om toppfarten øker, endres også forutsetningene som stolen er godkjent for. Det vil kreve en ny godkjenning, og testregimet for medisinsk teknisk utstyr er både detaljert og omfattende.

– Når vi leverer en stol som skal gå i 10 km/t og du skrur opp hastigheten på den, gjør du noe du ikke skal. Skjer det så en ulykke, vil ikke vi være ansvarlige, sier Olsen.

Han minner om at bremselengden for en elektrisk blir mer enn doblet fra 10 til 15 km/t. Også andre faktorer som vekt og setekonfigurasjon vil påvirke hvordan en stol oppfører seg i høyere fart.

Kjære leser 🙂

Når du er her, vil vi be deg om en liten tjeneste.

Handikapnytt.no er Norges eneste redaksjonelt uavhengige nettavis om funksjonshemmedes rettigheter, levekår og likestilling.
Vi mottar ingen pressestøtte. Og for at flest mulig skal få lese det vi skriver, har vi heller ingen betalingsmur.

Hvis du vil støtte journalistikken vår, kan du sende for eksempel 25 kroner eller et annet beløp på Vipps. Nummeret er:
526030
Du kan også bruke bankkontonummer:
8200 02 03277
Husk å merke overføringen med «Støtte til Handikapnytt».

Din støtte gjør det mulig for Norges Handikapforbund å utgi Handikapnytt fortsatt.

Tusen takk for ditt bidrag!

Ingen ny avtale i sikte

De fleste elektriske rullestolene som Nav formidler – eller i prinsippet låner ut – til brukere, er kjøpt inn gjennom framforhandlede rammeavtaler med leverandørene. I anbudsprosessene forut for disse avtalene er spesifikasjoner og krav til produktene nøye spesifisert.

Avtalene inngås i utgangspunktet for to år av gangen, og ofte blir de forlenget i ytterligere to år.

Navs nåværende rammeavtale for elektriske rullestoler utløper formelt til våren neste år. Men etter det Handikapnytt erfarer, er det ingenting som tyder på at Nav planlegger å utlyse den på nytt nå. Slike avtaler forberedes gjerne av leverandørene i et års tid før de inngås.

Dermed er det heller ikke sannsynlig at det vil bli inngått avtaler om å levere nye stoler på avtale med høyere toppfart i denne omgang.

Hvis Navs avtale for elektriske rullestoler løper i fire år, som er vanlig, vil det ikke være nye stoler med 15 km/t toppfart på norske fortau før våren 2023.

Konkurransevridende

Om Nav begynner å formidle stoler med høyere toppfart innenfor den avtaleperioden som gjelder i dag, kan det by på forretningsjuridiske utfordringer, slik Jan Idar Olsen i Sunrise Medical ser det.

– Nav har inngått avtaler om å kjøpe stoler med bakgrunn i en bestemt konfigurasjon, der hastighet er ett av elementene. De har ikke avtale om å kjøpe noe annet. Om de nå skal levere stoler som går fortere, må det i så fall skje på dispensasjon, sier han.

Det vil virke konkurransevridende, mener han, fordi forutsetningen for avtalen dermed endres i favør av dem som måtte ha mulighet til å levere stoler som går fortere.

– Vi kan ikke se at det ligger noe i avtalen om dette, mener han.

Olsen viser til at leverandørene trenger tid på å omstille seg til en slik endring. Motorer og andre komponenter blir bestilt og produsert i henhold til de kravene som ligger i avtalen man har inngått med Nav. Man kan ikke uten videre dumpe en bestilling av tusen motorer for 10 km/t og erstatte dem med motorer som går i 15 km/t.

Hadde vi kunnet forberede dette i god tid, ville det satt både oss og Nav i stand til å gjennomføre endringen på en ålreit måte.

Burde hørt på bransjen

Olsen beklager at hjelpemiddelbransjen ikke ble spurt til råds da forslaget om ny toppfart var ute på høring. Da kunne beslutningstakerne i Samferdselsdepartementet tatt hensyn til at det finnes en rekke kompliserende faktorer knyttet til selve rullestolene og avtalene som regulerer statens innkjøp, mener han.

– Hadde vi kunnet forberede dette i god tid, ville det satt både oss og Nav i stand til å gjennomføre endringen på en ålreit måte. Alle i kjeden ville framstått som dyktigere, sier han.


Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.