Nyhetsbrev
Søk

Søket må inneholde minst 3 tegn.

Denne artikkelen er skrevet ut fra Handikapnytt.no. Der finner du mer spennende innhold som dette. Artikkelen er opphavsrettslig beskyttet og må ikke viderepubliseres uten avtale.

Rekordhøy andel uføretrygdede

Det har aldri tidligere vært registrert en så høy andel uføretrygdede i Norge. Ifølge en pressemelding fra Nav mottar nå 10,5 prosent av alle mellom 18 og 67 år i Norge uføretrygd.

– Dette er en historisk høy uføreandel, konstaterer arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i pressemeldingen.

Ved utgangen av juni mottok 357 500 personer i alderen 18–67 år uføretrygd. Dette er en økning på 2200 personer fra utgangen av mars. Økningen fra 1. til 2. kvartal er på 0,1 prosentpoeng.

Bilde av Nav-logoen på envegg.

Illustrasjonsfoto: Ivar Kvistum

– Antallet personer som mottar uføretrygd fortsetter å øke, og andelen av befolkningen som mottar uføretrygd har aldri vært høyere. Uføreandelen er høyest i de eldste aldersgruppene, men øker også blant de yngste, sier Nav-sjefen.

Ved utgangen av juni mottok 20 800 personer i alderen 18-29 år uføretrygd. Det er en andel på 2,5 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe, som også er historisk høy.

Holte synes det er bekymringsfullt at stadig flere yngre risikerer å stå utenfor arbeidslivet mesteparten av sitt voksenliv.

– For å snu utviklingen, må innsatsen økes tidlig i helseforløpet. Uføretrygdede i alderen 25 år og oppover har som regel startet med et langt sykefravær og går deretter over på arbeidsavklaringspenger, sier Holte.

Nær 80 prosent at de som fikk innvilget uføretrygd, har vært gjennom et lengre avklaringsløp før Nav kommer frem til at vilkårene for uføretrygd er oppfylt.

– Det er bare når det foreligger en alvorlig sykdom som utelukker at man kan være i arbeid, at man kan få innvilget uføretrygd uten at man har vært gjennom et arbeidsavklaringsløp, sier Holte.

23.08.2020 kl. 19:57
Norges Handikapforbund
Pressens Faglige Utvalg
Fagpressen

Hei. Takk for at du besøker Handikapnytt.no. Det er annonsene på siden som gjør det mulig å drive nettstedet. Derfor må du slå av adblock-funksjonen din for å få se innholdet. Takk for forståelsen og ha en fin leseopplevelse.